Riktlinjer för sociala medier samt ungdomslagens

Riktlinjer för sociala medier samt ungdomslagens hemsidor
Barn, ungdomar och vuxna lever idag, naturligt, på internet och de olika lösningar som finns för
kommunikationer. På lagsidorna på www.leikin.se finns möjlighet att ladda upp bilder på spelarna och
varje lag har en ansvarig för sin egen sida som har möjlighet att skriva artiklar om laget och spelarna i
laget. Till det följer sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram där bilder och filmer är
centrala delar som sprids. IF Leikin närvaro via lagsidorna samt i sociala medier är självklar.
Men detta skapar också en större offentlighet, och det är viktigt att tänka på vilka ord man använder och
hur det kan tolkas. I föreningen uppmuntrar vi enbart till positiva kommentarer i samtliga forum. Övrigt
kan enkelt tas med berörd part eller genom en tredje part, styrelsens förening.
Det här är riktlinjer för just sociala medier och ungdomslagens hemsidor och skall ses som komplement
till övriga styrdokument inom IF Leikin, såsom värdegrundsdokument. Inom IF Leikin följer vi självklart
de lagar och regler som finns på området.
Ansvarig för riktlinjerna, samt för de texter/bilder/videos som publiceras genom Leikins kanaler,
respektive med rätt att radera desamma, är i första hand Webbansvarig och i andra hand
ungdomsansvarig.
IF Leikin har följande:
Officiell hemsida (www.leikin.se), där alla ungdomslag har egen sida (t.ex. www.leikin.se/p08)
Viktigt att lagets ansvariga håller denna sida uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter och
uppdaterade träningstider och matcher i kalendern. Kalendern är grund för närvarorapporten.
Officiell Facebook grupp ("IF Leikin"), med fokus positivitet inom hela föreningen. Skapa intresse inom
och utanför föreningen. Fokus på representationslag!
Officiell Twitter Konto (@ifleikin), för att skapa snabb "live" rapport inom förening. Fokus på
representationslag!
Stängd grupp på Facebook för våra ledare, fungerar som ett verktyg för kommunikation, diskussion
och utveckling inom och av föreningen. Ska också skapa en möjlig "rapport från ungdomslagen"
månadsvis.
Våra ungdomslag på Sociala medier:
Twitter, skapa konto för enskilt lag att skapa intresse och kommunicera från föreningen.
Facebook, skapa stängd grupp för att föräldrar, ledare och övriga berörda ska ha ytterligare ett forum
för kommunikation. Enkelt med lägga ut bilder internt.
Instagram, skapa stängd grupp för föräldrar, ledare och övriga berörda
Youtube, skapa kanal för laget för att lägga ut videor från laget.
Varför stängda grupper?
Vi måste tänka på integration och sekretess och innan all publikation av bilder och video så måste
godkännande hämtas från målsmän. Detsamma gäller motståndarlag, där man pratar lagets ledare som i
sin tur hämtar godkännande
Viktigt med tanke på respekt och eventuell hemlig identitet.
Ovan är till för att utöka kommunikationen mellan ledare och föräldrar utöver officiell sida, vilket alltid är
hemsidan!
Tydlighet
Skriver du under IF Leikins märke i egenskap av engagerad i eller runt Leikin gör du det inte som
privatperson. Om du kommenterar frågor som rör Leikin men ger dina privata reflektioner så är det
viktigt att du visar att det är din privata åsikt som yttras. Sträva alltid efter att ge så komplett information
som möjligt i profilbeskrivningar för sociala nätverk.
Öka intresset
Skriv inlägg och bidra till samtalet kring Leikin. Kunskapsnivån inom olika forum kan variera avsevärt och
det är viktigt att du är väl bekant med de forum där du uttalar dig. Tycker du att ett inlägg bör besvaras
men känner tveksamhet kring din kompetens inom området så ska du överväga att i stället tipsa någon
av klubbens specialister inom området och låta dem besvara inlägget i stället.
Hantering av bilder och video
Det finns idag ingen lagstiftning som säger att du inte får publicera bilder eller filmer på andra
människor. Vi uppmanar dock till godkännande från målsmän för bilder och filmer på de barn och
ungdomar som är aktiva i våra ungdomslag. Godkännandet kan vara både muntligt och skriftligt, genom
registrering av spelare på hemsidan. Bilder som publiceras under Leikins märke har att göra med
fotbollen som utövas eller annan lagaktivitet. Bilder av annan karaktär hänvisas till privata konton.
Förebild: Artighet och gott omdöme
Som verksam inom fotbollsvärlden är du en förebild för unga människor. Genom att vara en god
förebild formar vi dagens unga i Leikin, vilket är en del av det samhällsansvar föreningen har. Vi ser inte
ner på andra utan lyfter hellre fram positiva sidor med oss själva. Var därför alltid vänlig och artig.
Kortfattad skriftlig kommunikation av den typ det handlar om inom sociala medier kan ibland uppfattas
som mycket hårdare än vad avsändaren avsåg. Detta gäller i synnerhet i diskussioner där parterna har
vitt skilda uppfattningar. Även om du uppfattar det som om någon har skrivit ett mycket negativt och
felaktigt inlägg om Leikin så undvik alltid att trappa upp en konflikt.

Håll dig lugn, förklara din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning.

Använd ett vårdat språk och undvik svordomar eller jargong som kan väcka anstöt.

Använd aldrig en nedlåtande ton och tala inte illa om konkurrenter, kollegor eller andra
verksamma i fotbollsbranschen.
Beakta också att även om ditt inlägg är riktat till en viss person, så är chansen stor att det även kommer
att läsas av andra, exempelvis konkurrenter, media, samarbetspartners och supportrar. Att tänka en extra
gång innan du postar ett inlägg och använda sunt förnuft gör att du ger ett sansat och eftertänksamt
intryck.
Respekt
Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att alla har sin
fulla rätt att uttrycka både positiva och negativa synpunkter om Leikin. Vår uppfattning är att de som har
ett sådant engagemang kring Leikin, att de vill använda sin tid till att skriva om oss på sociala nätverk
eller kommentarsfält, är personer vi vill föra en dialog med. Att andra talar om Leikin och våra lag är en
realitet som vi måste förhålla oss till och som vi uppmuntrar. Vi kan inte kontrollera denna
kommunikation men vi kan delta och ge vår syn, rätta direkta felaktigheter och lära oss av misstag. Som
verksam i Leikin är det därför bra om du använder ditt nätverk för att hitta de som talar om oss, följer
dem och gör dem till dina vänner/följare inom sociala medier.
Hemsidan (www.leikin.se)
På hemsidan är det fritt att skriva ut resultat och eventuella målskyttar från 12 år, men ser egentl igen
inget nytta av detta då vi fokuserar på annat i vår fotbollsutveckling. En positiv text om berörd match
säger så mycket mer än ett resultat. Resultat och liknande kan man stänga genom att bara inloggade
och berörda kan ta del av detta.
Detsamma gäller våra trupper, som från 10 år läggs ut på hemsidan tillsammans med individuella bilder,
förutsatt att medlem godkänt publicering samt inte har skyddad identitet.
Alla spelare och föräldrar ska få inloggningsuppgifter till den nya hemsidan, för att kunna ta del av
intern information i förening och lag.
Oklarheter eller frågor till:
[email protected]