Facebook – www.facebook.com Västmanland THE ESSENCEOF

advertisement
Facebook – www.facebook.com
Facebook-sidor erbjuder olika funktioner för organisationer, företag, offentliga personer, varumärken och
organisationer. Det är ett brott mot Facebooks riktlinjer
att använda en personlig tidslinje för att företräda någon
annan eller något annat än dig själv (t.ex. ditt företag).
Facebook:
– Är gratis.
– Är ett socialt nätverk.
– Har 600 miljoner användare med ökande siffror.
– Gör det enkelt att ha en dialog med befintliga och
blivande kunder.
– Är ett bra sätt att nå ut med information, exempelvis
nyheter och erbjudanden, snabbt.
Hur du använder Facebook på bästa sätt
– Kom ihåg PUL och medgivande vid foton.
– Använd dig av bra profilbilder/omslagsbilder samt
logotyp som speglar din verksamhet. Byt också bilder
efter säsong eller om någon nyhet ska uppmärksammas.
– Skapa en engagerande sida utifrån era värdegrunder
och vision och behandla dina gillare/kunder som
vänner och medutvecklare till din sida. Dina gillare
förväntar sig att få länkar till raelevanta artiklar, bli
inspirerade av bilder och få veta mer om områden
kopplade till din verksamhet. En bra riktlinje som
man kan följa är att 75 % av allt innehåll ska bestå
av intressanta nyheter och information om er som
företag och om er bransch. Endast 25 % ska bestå av
reklam.
– Svara uppriktigt och uppmärksamt på dina följares
frågor/åsikter.
– Stärk de positiva åsikterna om ditt företag och ta
hand om de negativa åsikterna och förvandla dem
till positiva. Genom att bemöta era kunders frågor,
åsikter och synpunkter på ett snabbt och trevligt sätt
kommer ni öka ert företags status och därmed nå ut
till fler potentiella kunder.
– Ha notifieringen påkopplad på dator, mobil och surfplatta för att kunna svara effektivt:
Västmanland
THE ESSENCE OF SWEDEN
– Har du personal, engagera gärna dessa på Facebooksidan för att göra den mer personlig. Kanske är det
någon i personalen som brinner extra mycket för en
speciell del av verksamheten. Låt den personen göra
inlägg som handlar om denna del. Kom ihåg att även
deras inlägg ska följa företagets värdekultur.
– Håll en viss frekvens på inläggen och gör INTE bara
inlägg när du har några nyheter.
– Kom ihåg att bygga upp en stor skara gillare/följare
på Facebook tar tid, så ha tålamod och lär dig under
tiden vilka inlägg och bilder som skapar mest respons
och spridning.
– Se över Facebook-statistiken en gång i veckan. På
”Inläggets räckvidd” kan du se hur många användare dina inlägg når och hur många användare som
har sett något inlägg av företagets sida den senaste
veckan. Med denna information kan ni ganska
snabbt avgöra vilka inlägg som når flest användare
och fortsätta att arbeta med denna typ av inlägg.
– Uppmuntra kunderna som besöker ert företag att gilla
er Facebook-sida och uppmana även dina nuvarande
gillare att ”gilla och dela” företagets inlägg.
Tävlingar
Tänk på att det är två regelverk att hänsyn till –
Facebooks regler och svenska lotterilagen.
– För att det inte ska betraktas som ett lotteri krävs en
motprestation. Gäller tävlingen t.ex. ett nytt produktnamn, lägg till att det krävs en motivering.
– det ska tydligt framgå vem som gör bedömningen.
– Tänk på att i en radda med kommentarer försvinner
de första efter ca 250 st - det är alltså inte säkert att
man ser allt om ni inte dokumenterar löpande.
– Enligt Facebooks regler är det tillåtet att ha tävlingar
under förutsättning att det framgår att det INTE är
en tävling av Facebook, samt att det inte finns några
krav på att gilla eller dela.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards