Slutseminarier vecka 22 (pdf 233 kB)

SLUTSEMINARIER V 22 VAE027
UPPSATSTITEL
SEMINARIELEDARE
DATUM TID
RUM
VÄSTERÅS
Birgitta Kerstis
170601 09.15 U2-129
Birgitta Kerstis
170601 11.00 U2-129
Birgitta Kerstis
170601 13.30 U2-129
Telefonrådgivning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv
Annica Engström
170601 09.15 U2-145
Att andas utan att leva. Bloggares berättelser om livet
Annica Engström
170601 11.00 U2-145
Artificiell nutrition i hemmet
Annica Engström
170601 13.30 U2-145
Patienters användning av E-hälsa
Margareta Widarsson
170601 09.15 R3-122
Att leva med stomi en systematisk litteraturstudie om
Margareta Widarsson
170601 11.00 R3-122
Livet med tarmstomi litteraturstudie ur patientperspektiv
Margareta Widarsson
170601 13.30 R3-122
När livet förändras äldre personers erfarenheter i
Agneta Breitholtz
170602 09.15 R1-131
Att bli sedd som människa upplevelser av hälso-och
sjukvårdspersonalens hållning
Att leva genom en slang, människors upplevelser av
att leva med dialysbehandling
När livet är som en berg-och dalbana innehållsanalys
av erfarenheter ur ett anhörigperspektiv
med depression
patienters upplevelser av tarmstomi
samband med flytt till särskilt boende
Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning
Agneta Breitholtz
170602 11.00 R1-131
Att leva med tarmstomi en systematisk litteraturstudie
Agneta Breitholtz
170602 13.30 R1-131
SEMINARIELEDARE
DATUM TID
ur ett patientperspektiv
UPPSATSTITEL
RUM
ESKILSTUNA
Att vårda patienter med beroendeproblematik en
Lena-Karin Gustafsson 170601 09.15 L327
systematisk litteraturstudie
Livet i en förändring
VERKTYGET
Lena-Karin Gustafsson 170601 11.00 L327
VERKTYGET
Rollen som ledare -sjuksköterskans upplevelser
Lena-Karin Gustafsson 170601 13.30 L327
av att leda omvårdnadsarbete
Att vårda patienter med psykisk ohälsa allmän-
VERKTYGET
Lena-Karin Gustafsson 170601 15.00 L327
sjuksköterskans perspektiv
UPPSATSTITEL
VERKTYGET
SEMINARIELEDARE
DATUM TID
RUM
SÖDERTÄLJE
Sirpa P Rosendahl
170601 09.15 404C1
Sirpa P Rosendahl
170601 11.00 404C1
Sirpa P Rosendahl
170601 13.30 404C1
Livet med stomi -ur ett patientperspektiv
Lise-Lotte F Larsson
170601 09.15 402D1
Självbilden hos unga kvinnor med stomi. En studie
Lise-Lotte F Larsson
170601 11.00 402D1
Att möta drogberoende patienter - ur ett sjuksköterskeperspektiv
En litteraturöversikt om delaktighet i vården ur
patienters perspektiv
Det ansiktslösa samtalet en litteraturstudie om
svenska sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning
baserad på bloggar
Lise-Lotte F Larsson
170601 13.30 402D1
Möten i vården- upplevda av patienter med psykisk ohälsa
Lise-Lotte F Larsson
170601 15.00 402D1
Sjuksköterskans upplevelser av att vårda äldre med
Maja Holm
170602 9.15
Maja Holm
170602 11.00 401A1
Maja Holm
170602 13.30 401A1
Upplevelsen av att flytta till ett äldreboende - ett anhörigperspektiv
401A1
psykisk ohälsa
Att äga makten till egna beslut en litteraturstudie ur
äldres perspektiv
Att möta patienter som sökt hälsoinformation via internet