Opponeringsschema

advertisement
Schema
VoS-uppsatser
18 jan, 2011 8:00-12:00
18-20 jan, 2011
seminarieledare: Sven-Åke Bood
Tid
Respondent
Titel
Opponent
handledare
8:30-9:25
Erika Durendahl
Riskfaktorer, Vem drabbas av
anorexi och bulimi?
Faizah Qadiri
Stress i arbetslivet,
Karin Löfgren
Vägen tillbaka
Tina Jakobsson
RD
Olov Stenberg
RD
Anna Rådström
RD
9:30-10:25
10:30-11:25
18 jan, 2011 13:00-17:00
13:00-14:00
seminarieledare: Nina Svensson
Caroline Skagersten
Några individers upplevelser av
möte under sorgarbete
Annika Halvordsson
19 jan, 2011 8:00-12:00
seminarieledare: Renée Perrin-Wallqvist
19 jan, 2011 13:00-17:00
seminarieledare: Stefan Billinger
13:00-13:55
14:00-15:00
Tina Jacobsson
Mikael Ebehardt
Attityder till psykisk sjukdom –
Olov Stenborg
Erika Durendahl
Studenters fördomar om personer
med schizofreni
20 jan, 2011 8:00-12:00
8:30-9:25
9:30-10:25
10:30-11:25
SB
NS
NS
seminarieledare: Roger Donaldson
Anna Rådström
Hur är det att växa upp med en
mamma som är utvecklingsstörd?
Annika Halvordsson
Kamrater och identitet
Mikael Eberhardt
Vikten av identiteter för vuxna
utlandsadopterade
Nästa tillfälle blir: 22-23 feb, 2011
Faizah Qadiri
RPW
Karin Löfgren
RPW
Caroline Skagersten
RPW
Download