SLUTSEMINARIER Examensarbete i omvårdnad ONSDAG den 23

advertisement
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 23 mars
kl. 08.00-09.00
Hur barns stickrädsla kan lindras
Sjuksköterskors reflektioner kring bedsiderapportering
En empirisk studie
Författare: Elin Olsson och Elin Rosberg
Opponent: Sarah Eriksson och Sandra Eriksson
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Författare: Ann-Charlotte Johansson och Josephine Renström
Opponent: Andreas Wictorin och Linda Willbeck
Seminarieledare/examinator: Monir Mazaheri
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Det magiska rummet på sjukhuset
Författare: Carl Otto Wollin
Opponent: Andreas Alsin och Sofia Leima
Seminarieledare/examinator: Catarina Nahlén Bose
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Version 20160108
Sida 1 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 23 mars
Att bära på MRSA är som att vara smittad av pesten
En litteraturöversikt om MRSA patienters egen upplevelse av vård
Författare: Andreas Alsin och Sofia Leima
Opponent: Sanela Mulic och Therese Östin
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 1 (L1)
kl. 09.30-10.30
Okonventionella vägar till den goda döden
En litteraturstudie om massage och smärta inom palliativ vård
Författare: Andreas Wictorin och Linda Willbeck
Opponent: Helene Ericsson
Seminarieledare/examinator: Ann-Marie Hedman
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Fett svårt att tala om
Att bemöta överviktiga barn och deras familjer
Författare: Sarah Eriksson och Sandra Eriksson
Opponent: Carl Otto Wollin
Seminarieledare/examinator: Catarina Nahlén Bose
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Sida 2 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 23 mars
Sjuksköterskors syn på våldsutsatta kvinnor
Attityder och kunskap
Författare: Sanela Mulic och Therese Östin
Opponent: Elin Olsson och Elin Rosberg
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 1 (L1)
kl. 11.00-12.00
Hinder för trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder på
sjukhus
En litteraturstudie
Författare: Sara Bodin ochLouise Johansson
Opponent: Gustav Mattsson & Gustav Asplund
Seminarieledare/examinator: Monir Mazaheri
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Extra jobbigt– fysisk aktivitet vid schizofreni
Faktorer som påverkar omvårdnadsinterventionen
Livskvalitet hos barn och ungdomar med migrän
En litteraturstudie
Författare: Anna Viktoria Samuelsson
Opponent: Ann-Charlotte Johansson och Josephine Renström
Seminarieledare/examinator: Catarina Nahlén Bose
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Författare: Paulina Jähde
Opponent: Rami Al-Edlah & Chenar Hassan Mostafa
Seminarieledare/examinator: Sara Stridh
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Sida 3 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
kl. 12.30-13.30
ONSDAG den 23 mars
The use of massage therapy and music therapy to manage
pain in childhood cancer
A literature review
Faktorer som påverkar sjuksköterskans
forskningsanvändning
En litteraturstudie
Författare: Carolynn Saponaro Lidbeck
Opponent: Anna Viktoria Samuelsson
Seminarieledare/examinator: Stephanie Paillard-Borg
Lokal: Lärosal 1 (L1)
Författare: Helene Ericsson
Opponent: Sara Bodin och Louise Johansson
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Att vara död medan du fortfarande lever
En litteraturstudie om barn och ungdomars erfarenhet av
depression
Författare: Sara Sjöö Svanestrand och Sara Wolff
Opponent: Christian Schwenke
Seminarieledare/examinator: Ann-Marie Hedman
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Sida 4 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
kl. 14.00-15.00
ONSDAG den 23 mars
Tvångssyndrom – en funktionshindrande sjukdom
En litteraturstudie om livskvalité, samsjuklighet och kognitiv
beteendeterapi
Författare: Jeanette Franzén och Sara Palmgren
Opponent: Charlotta Nyman och Helena Dahlin
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Patientens upplevelse av egenvård vid typ 2-diabeten
En litteraturöversikt
Upplevelser av att leva med övervikt
En litteraturstudie
Författare: Suraa Al-malah och Kristina Öhrner
Opponent: Amanda Torekull
Seminarieledare/examinator: Ann-Marie Hedman
Lokal: Lärosal 2 (L2)
Författare: Christian Schwenke
Opponent: Carolynn Saponaro Lidbeck
Seminarieledare/examinator: Jessica Holmgren
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Sida 5 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 23 mars
kl. 15.30-16.30
När följsamheten fallerar
Metoder för ökad följsamhet till läkemedelsbehandling hos
patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd
Författare: Rebecca Jansson och Christina Stalby
Opponent: Victoria Hedblom och Emelie Grasbon
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
En litteraturstudie om vård av vuxna människors fetma
och övervikt
Författare: Gustav Mattsson & Gustav Asplund
Opponent: Sara Sjöö Svanestrand och Sara Wolff
Seminarieledare/examinator: Ann-Marie Hedman
Lokal: Lärosal 2 (L2)
När mastektomin var över kunde jag återgå till
mammarollen
En litteraturstudie om kvinnors psykosociala hälsa efter
mastektomi
Författare: Rami Al-Edlah & Chenar Hassan Mostafa
Opponent: Paulina Jähde
Seminarieledare/examinator: Jessica Holmgren
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Sida 6 av 7
SLUTSEMINARIER
Examensarbete i omvårdnad
ONSDAG den 23 mars
Att sväva mellan drömmar och verklighet
En litteraturstudie över patienters erfarenheter av
intensivvårdsdelirium
Författare: Victoria Hedblom och Emelie Grasbon
Opponent: Suraa Al-malah och Kristina Öhrner
Seminarieledare/examinator: Monir Mazaheri
Lokal: Lärosal 1 (L1)
kl. 17.00-18.00
Family focused care - a necessary evil?
The affect of communication on children’s pain
Författare: Charlotta Nyman och Helena Dahlin
Opponent: Rebecca Jansson och Christina Stalby
Seminarieledare/examinator: Lars Strömberg
Lokal: Läroverkstaden (Lv)
Nursing diagnoses according to NANDA based on nursing
needs in Akim-Oda, Ghana
A quantitative observational study
Författare: Amanda Torekull
Opponent: Jeanette Franzén och Sara Palmgren
Seminarieledare/examinator: Jessica Holmgren
Lokal: Konferensrum 1 (K1)
Sida 7 av 7
Download