EXAMENSARBETSPRESENTATIONER

advertisement
EXAMENSARBETSPRESENTATIONER
Examensarbeten inom berg- och anläggningsteknik presenteras enligt nedanstående schema i
Åkerssalen.
Högskoleingenjörsprogrammet Berg- och anläggningsteknik
Fredagen den 26 maj 2017
Kl. 8:30 Adam Bergkvist: Mobil bergkrossning – tre bergtäkters energibehov och emissioner, opponent:
Alexander Sundelin
Kl. 9:10 Richard Forsell: Selection of rock support based on an updated Q system in Boliden Mines at
area Boliden and Garpenberg, opponent: Johansson Adam
Kl. 9:50 Emma Gustafsson och Theodor Nissinen: Drilling methods for HLW: evaluation of drilling
methods for nuclear waste repository, opponenter: Richard Forsell och Adam Bergkvist
Kl. 10:45 Adam Johansson: Tunneldrivningsteknik avfasning av hörn, opponent: Emma Gustafsson
Kl. 11:25 Alexander Sundelin: Upprättande av prognos för bergschaktsuppsprickning med avseende på
bergspänningar, opponent: Theodor Nissinen
Måndagen den 29 maj 2017
Kl. 9:00 Amir Asmaily och Joakim Lagergren: Rydbokrossens omgestaltning, opponent: Daniel Berggren
Kl. 9:55 Pär Ström: Helkrossad betongballast: rekommenderade inställningar på vindsikten vid
varierande fuktkvot i bergtäkten Vikan kross, opponent: Linda Wikstén
Kl. 10:35 Daniel Berggren: Dränerande bärlager, Karlstad, opponent: Laura de Groot
Kl. 11:15 Laura de Groot: Studie av omskjutningar i tunneldrivningsprojekt, opponent: Niklas Engström
Kl. 13:00 Niklas Engström: Uppföljning projekt Va-Vålösundet, opponent: Joakim Lagergren
Kl. 13:40 Andreas Nordström och Linda Wikstén: Förvaring av sprängsten i upplagor beroende på
beteende och kväveinnehåll, opponenter: Tobias Sandberg och Amir Asmaily
Kl. 14:35 Tobias Sandberg: Bergklassificering av Äspölaboratoriet, opponent: Albert Vermelin
Kl. 15:15 Albert Söderqvist Wermelin: Parkeringsutrymme Kvarnberget Karlstad, opponent: Andreas
Nordström
Bergsskoleteknikerprogrammet Berg- och anläggningsindustri
Onsdagen den 31 maj 2017
Kl. 9:00 Filip Henriksson: Punktlasttestning över olika bergarter i Malmbergsgruvan, Östra och västra
fältet, opponent: Hampus Åkerman
Kl. 9:40 Tobias Lindholm: Hållfasthetsundersökning av pastafyll i Zinkgruvan, opponent: Filip Henriksson
Kl. 10:20 Christoffer Rova: Skuthantering Vikan kross, opponent: Tobias Lindholm
Kl. 11:00 Hampus Åkerman: Bergartsklassificering och kulkvarnstester av gråberg i Gåsgruvans östra
produktionsgavel, opponent: Christoffer Rova
Download