Styrelsen RFSL Blekinge 2016-04-10

advertisement
Karlskrona 2016-04-10
Blekinge
RFSL Blekinge ställer sig kritiska till att Blekinges två lokal dagstidningar publicerar ”Dagens ros” BLT
9/4 och ”Tummen upp” Sydöstran 5/4 som är direkt kränkande mot hbtq-personer. Sydöstran
redigerade genom att plocka ut ordet ”normala”...
Sidorna för ”Dagens ros” och ”Tummen upp” är sidor där man offentligt tackar för goda gärningar och
i allmänhetens ögon kan detta uppfattas precis så.
Det våra lokala medier har publicerat är direkt utpekande mot hbtq-personer. I den version
som BLT valde att publicera 9/4 utpekas hbtq-personer som onormala och samtidigt uppmanar hbtqpersoner att gå in i garderoben igen. Och det är fördomar som dessa som vi RFSL Blekinge dagligen
arbetar för att motverka i förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa hos hbtq-personer.
Hälsosituationen för unga hbtq-personer är dyster. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella
kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig. Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i
gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan
närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.
Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av
männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella och
transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten samt
arbetsförmedlingen just på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Att
även bli bemötta med notiser som är menade för ”goda gärningar” i lokal media förbättrar inte
situationen. Tvärtom så förvärrar den situationen för hbtq-personer som idag inte känner sig
accepterade i samhället.
Vi i RFSL Blekinge ställer oss frågande om Blekinges lokala dagstidningar inser hur den psykiska
ohälsan hos hbtq-personer påverkas av läsa sådana här inlägg i dagsmedia påverkas? Tog de ens
hänsyn till hur innebörden av dom publicerade?
Vi hbtq-personer är inte onormala och vi tänker inte gå in i garderoben igen. Vi tänker hjälpa
och stödja ut ur garderoben.
Styrelsen RFSL Blekinge 2016-04-10
Box 6002
371 06 Karlskrona
0455 – 160 79
[email protected]
rfslblekinge.se
Org. Nr: 835600-6299
BG: 5764-9584
Download