Miljörapport 2016 Töreboda

Slutliga lokala miljövärden-2016
Töreboda
FÖRETAG
Väner Energi AB
RESURSANVÄNDNING
PRIMÄRENERGIFAKTOR
EMISSION AV VÄXTHUSGASER
FÖRBRÄNNING
0,06
10,17
PROCENTANDEL FOSSILT
g CO2 ekv/kWh
0%
TRANSP. OCH PROD. AV BRÄNSLEN
7,77
Nätspecifik information:
Levererad värme:
Varav mängd ursprungs- eller produktionsspecifik värme:
g CO2 ekv/kWh
26
0,0
GWh
GWh
Producerad el:
Andel bränsle till värmeproduktion i kraftvärme:
0,0
GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion:
varav el (hjälpel, vp, elpannor):
29
1
GWh
GWh
ursprungsspecificerad:
Blå el från vattenkraft
Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh):
Andel fossilt för använd el:
Primärenergifaktor för använd el :
0,0
0,00
1,1
g CO2 ekv/kWh
Allokeringsmetod vid kraftvärme:
Alternativproduktionsmetoden
För mer information och frågor:
Klicka på cellen med länken, högerklicka och välj kopiera, klistra sedan in länken i din webbläsare.
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion
Återvunnen energi:
Rökgaskondensering
Förnybart:
Förädlade biobränslen
Sekundära biobränslen
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution
Återvunnen energi
Förnybart
Övrigt
Fossilt
3,39%
3,39%
96,37%
4,41%
88,56%
3,39%
Övrigt:
0,00%
Fossilt:
Eldningsolja
0,24%
0,24%