1
Information till
elever och målsmän
VÄLKOMMEN
TILL
Engelbrektsskolan
LÄSÅRET 2014/15
Skolan arbetar för att ge eleverna möjlighet
att påverka och ta ansvar för sina studieresultat
i en trygg och harmonisk miljö.
Engelbrektsskolan har en tillåtande och generös
anda, är öppen för elevernas egna initiativ och
strävar efter att elever och personal tillsammans
skall finna lösningar och skapa trivsel.
2
2
3
Välkommen till ett nytt läsår!
På Engelbrektsskolan har vi elever från årskurs 4 upp till årskurs 9
samt tränings- och särskolans högstadium. Här går ungefär 800 elever.
Det är av största vikt att alla elever känner sig väl omhändertagna och
trygga på vår skola.
Skolans främsta uppgift är att ge kunskaper och färdigheter.
Skolans viktigaste resurs för att garantera en god undervisning är
skolans personal. Det arbetar cirka 120 personer på
Engelbrektsskolan.
Där många människor dagligen vistas är det viktigt att ta hänsyn och
följa givna regler.
Lär Dig snabbt skolans trivselregler och bidra själv till en god
stämning och anda på Engelbrektsskolan.
Med vänlig hälsning
Ulf Aldén
Enhetschef
rektor
Bengt Lindborg
biträdande rektor
Olof Jacobsson
biträdande rektor
3
4
ENGELBREKTSSKOLANS ORGANISATION
Skolans ledning består av rektorer och arbetslagsledare.
Enhetschef/rektor:
Ulf Aldén tel: 21 31 15 mail: [email protected]
Bitr rektor:
Bengt Lindborg tel: 076-551 39 43
mail: [email protected]
Bitr rektor:
Olof Jacobsson tel: 076-551 33 68
mail: [email protected]
Skolan är uppdelad i ett antal arbetslag som leds av en arbetslagsledare:
Ae A
tfn 21 40 83
4A, 6A, 6AX, 9A
Maria Norberg
Ae B
tfn 21 40 87
4B, 5B, 8B, 8BX
Johan Tivemo
Ae C
tfn 21 31 32
7C, 8C, 8CX, 9C
Lennart Almqvist
Ae D
tfn 21 31 39
5D, 5DX, 7D, 8D
Carola Nilsson
Ae E
tfn 21 32 58
7E, 8E, 8EX, 9E
Niklas Fransson
Ae F
tfn 21 31 38
4F, 7F, 7FX, 9F
Charlotta Alderblad
Ae G
tfn 21 31 26
4G, 7G, 8G, 9G
Maria Swensson
Ae H
tfn 21 31 17
6H, 6HX, 7H, 9H
Claes Fridell
Ae M
tfn 21 31 30
7-9M1 7-9M2 7-9M3
Mats Gustafsson
Ae N
Elevhälsoteam
Anna Gustavsson
4
5
Arbetsenheterna ansvarar för pedagogik, planering,
ordningsfrågor, utveckling, utvärdering m.m. inom arbetsenheten.
Ae sammanträder minst 1 gång/vecka.
Skolans adress: Box 313 20, 701 35 Örebro
Tel: 019-21 31 21/ 019-21 40 67
Hemsida: www.orebro.se/skolor/engelbrektsskolan
ELEVHÄLSOTEAM (EHT)
Skolan arbetar för att förebygga svårigheter för elever genom åtgärder
inom klassens ram. Uppstår problem kan eleven få hjälp via skolans
resursteam. Vid behov kallar skolan till träff med bl a rektor, då även
vårdnadshavare kallas.
Skolans EHT arbetar både förebyggande och åtgärdande.
EHT åk 4 - 9
Ulf Aldén, rektor
Bengt Lindborg, bitr rektor
Olof Jacobsson, bitr rektor
Britt Binning, spec.ped.
Kicki Gårdeman, spec.ped.
Karin Axelsson, skolsköterska
Charlotta Jerlström, skolsköterska
Anna Gustafsson, kurator
LiseLotte Persson, kurator
Mikael Sundberg, Syv
John Beers, psykolog
Skolläkare Ingemor Skoglund adjungerande
Talpedagog Britt-Inger Persson adjungerande
21 31 15
076-551 39 43
076-551 33 68
21 33 53
21 32 17
21 31 93
21 31 29
21 32 35
21 31 82
21 31 19
21 11 50
5
6
KANSLI
Administrativ assistent
Agnetha Öhlund
tel: 21 31 21
Administrativ assistent/bibl.
Linda Karlsson
Administrativ samordnare
Maria Cabander
tel: 21 40 67
Vaktmästare
Fredrik Björn
tel: 21 31 27
Vaktmästare
Roger Hedén
tel: 21 31 27, 076-551 35 73
Vaktmästare
Peter Vikström
tel: 21 31 27, 076-551 43 46
Vaktmästare
Mikael Palmström
tel: 21 31 27
Sjukanmälan
Telefonsvarare
tel: 21 31 22
PERSONALEN PÅ ENGELBREKTSSKOLAN
Namn
Arbetslag A Telefon 21 40 83
Ann-Louise Ankarberg
[email protected]
Malin Blomgren
[email protected]
Ulrika Eldholm
[email protected]
Linda Fredriksson
[email protected]
Kjell-Arne Hellström
[email protected]
Ingela Hindemith
[email protected]
Matilda Marklund
[email protected]
Rebecka Nilsson
[email protected]
Rickard Zeits
Tjänstgöring
Sign
mu
ALA
klf 6A, ma, no
MBl
klf 9A, ma, no
UEl
klf 6AX, sp, sv
LiF
klf 6AX, sltm
KAH
tjl ht-14, (sv, so)
IHi
klf 4A, sv
MMa
klf 4A, so
RNi
klf 6A, so, id
RZe
[email protected]
6
7
Maria Norberg
klf 9A, en, sv
MNo
klf 5B, so
Lan
klf 8BX, ty, en
ADe
klf 8BX, slt, sv, mu
REl
klf 5B, sltm, tk
RLo
klf 4B, dans
ANo
klf 8B, id, fotboll
HKä
dans
SPi
klf 8B, ma, no, tk
MRo
klf 4B, ma, so
JTi
sv2
MTo
klf 9C, sltm, tk
LAl
klf 8C, so
RBi
klf 7C, mu, sv, so, sv/en
LFr
klf 9C, sv, resurs
AHa
klf 7C, ma, id, fotboll
EIs
[email protected]
Arbetslag B Telefon 21 40 87
Lena Andersson
[email protected]
Anne Degrell
[email protected]
Ragnhild Elmroth
[email protected]
Rickard Logrell
[email protected]
Anna Norsten
[email protected]
Hans Källén
[email protected]
Svetlana Pilossian
[email protected]
Maria Rosenberg
[email protected]
Johan Tivemo
[email protected]
Madeleine Tofft
[email protected]
Arbetslag C Telefon 21 31 32
Lennart Almqvist
[email protected]
Rickard Bitting
[email protected]
Lars Fridell
[email protected]
Agneta Hagerud
[email protected]
Erik Isberg
[email protected]
7
8
Sofia Linnér
[email protected]
Sara Tärnqvist
[email protected]
Jan Åkesson
[email protected]
Arbetslag D Telefon 21 31 39
Magdalena Andersson
[email protected]
Ida Gunnarsson
[email protected]
Lydia Kreij
[email protected]
Jenny Lindin
[email protected]
Sylvia Lundkvist
[email protected]
Carola Nilsson
[email protected]
Johnny Pettersson
johnny.petterssonorebro.se
Rikard Saverman
[email protected]
Anna Karin Sten
[email protected]
Arbetslag E Telefon 21 32 58
Daniel Björck
[email protected]
Ursula Dahl
[email protected]
Niklas Fransson
[email protected]
Kicki Jansson
[email protected]
klf 8C, en, sv, sv/en
SoL
klf 8CX, sv, hk
STä
klf 8CX, ma, no
JÅk
klf 5DX, ma, no, tk
MAn
klf 5DX, sv, en
IGu
klf 5D, so
LKr
klf 8D, sv, en
JLi
klf 8D, hk
SLu
klf 5D, no, ma
CNi
klf 7D, ma, id, fotboll
JPe
klf 7D, mu
RSa
fritidsledare
AKS
klf 6E, so,
DBj
klf 7E, 7EX, sv, resurs
UDa
klf 7E, 7EX, id, ma,
NFr
klf 8E, txl slöjd
KJa
8
9
Elin Orman
[email protected]
Emelie Persson
[email protected]
Liza Undemar
[email protected]
Åse Vallin
[email protected]
Rose-Marie Åhman
[email protected]
Emelie Ziesig
[email protected]
Maisoon Kakei
[email protected]
tjl ht -14
EOr
klf 7E, dans
EPe
klf 8E, fr, en
LUn
klf 9E, ma, no
ÅVa
klf 7E sv, sv/en
RMÅ
tjl 14/15, (dans)
EZi
resurs
MKa
Arbetslag F Telefon 21 31 38
Charlotta Alderblad
klf 7F, sv, en
[email protected]
Gun-Marie Ahlström
klf 4F, ma, no
[email protected]
Ann-Sofie Frost
klf 7FX, en, id
[email protected]
Jon Hammar
klf 7FX , So
[email protected]
Victor Huerta
klf 9F, sp, id, fotboll
[email protected]
Ingrid Johansson
klf 7F, slt
[email protected]
Eva Otterhed
klf 4F, sv, en
[email protected]
Steven Westergaard
fritidsledare
[email protected]
Anna Wrang
klf 9F, ma, no
[email protected]
CAl
GMA
ASF
JHa
VHu
IJo
EOt
SWe
AWr
9
10
Arbetslag G Telefon 21 31 26
Mona Bergqvist
[email protected]
Anna Eriksson
anna.b.eriksson@orebro
Malin Halldin
[email protected]
Rhozita Hallin
[email protected]
Sylvia Norberg
[email protected]
Maria Swensson
[email protected]
Heléne von Malortie
[email protected]
Anders Wetteus
[email protected]
klf 7G, en, sp
MBe
klf 4G sltm, tk
AEr
klf 9G, ma, no
MHa
klf 8G hk
RHa
klf 4G, no, ma
SNo
klf 9G, sv, en
MSw
resurs
HvM
klf 8G, so
Awe
Arbetslag H Telefon
Sofia Björklund
klf 6HX, hk
[email protected]
Vladimir Briazguine
bild
[email protected]
Bella Cajfeldt
klf 9H, bd
[email protected]
Claes Fridell
klf 9H, ma, no
[email protected]
Jimmy Lind
klf 6H, id, so
[email protected]
Jenny Moreno Lindgren
klf 7H, sp, slt
[email protected]
Anna Maria Sandberg
klf 6HX, hk
[email protected]
Malin Svensson
klf 7H, sv, en
[email protected]
Jenny Unefäldt
tjl 14/15, (hk, sv)
SBj
VBr
BCa
CFr
JLi
JML
AMS
MSv
JUn
10
11
[email protected]
Linus Wahlberg
[email protected]
Helena Vigren
[email protected]
Arbetslag M Telefon 21 31 30
Billström Susanne
[email protected]
Bolander Sven-Olof
[email protected]
Ingela Edström
[email protected]
Eriksson Helene
[email protected]
Carina Feldtkempe
[email protected]
Mårten Gräntz
[email protected]
Gustafsson, Mats
[email protected]
Högberg Fredrik
[email protected]
Thomas Malmgren
[email protected]
Ann Marksved
[email protected]
Marianne Sjöberg
[email protected]
Anna Fritz Sundström
[email protected]
Arbetslag N
Karin Axelsson
[email protected]
klf 6HX, so, id
LWa
tjl ht -14, (sv, en)
HVi
klf 7-9M1
SBi
elevassistent
SOB
elevassistent
IEd
elevassistent
HEr
klf 7-9 M2
CFe
klf 7-9 M3
MGr
elevassistent
MGu
elevassistent
FHö
elevassistent
TMa
elevassistent
AMa
klf I
MSj
elevassistent
AFS
skolsköterska
KAx
11
12
Britt Binning
[email protected]
Anna Gustafsson
[email protected]
Kristin Gårdeman
[email protected]
Charlotta Jerlström
[email protected]
Lise-Lotte Persson
[email protected]
Mikael Sundberg
[email protected]
spec.ped
BBi
kurator
AGu
Spec.ped
KGå
skolsköterska
CJe
kurator
LLP
SYV
MSu
Arbetslag O
Maria Arvidsson
restaurangbiträde
[email protected]
Susanna Grading Runebark
restaurangchef
[email protected]
Conny Landin
kock
[email protected]
Helena Larsson
kock
[email protected]
Tjia Mui Huynh ”Anna”
restaurangbiträde
[email protected]
Christian Thorén
kock
[email protected]
Anna-Lena Östlund
kock
[email protected]
Hulya Huyuk
[email protected]
Övrig personal
Ulf Aldén
[email protected]
Eddie Arslan
[email protected]
MAr
SGR
CLa
HLa
TMH
CTh
ALÖ
HHu
rektor/enhetschef
UAl
skolvärd
EAr
12
13
Fredrik Björn
[email protected]
Maria Cabander
[email protected]
Ulf Halén
[email protected]
Roger Hedén
[email protected]
Lars Holmberg
[email protected]
Olof Jacobsson
[email protected]
Linda Karlsson
[email protected]
Bengt Lindborg
[email protected]
Daniel Olsson
[email protected]
Mikael Palmström
[email protected]
Ann-Sofie Sandberg
[email protected]
Abdinor Sharif
[email protected]
Anna Tsilofitis
[email protected]
Peter Vikström
[email protected]
Agnetha Öhlund
[email protected]
vaktmästare, dataansvar
FBj
adm samordnare
MCa
caféföreståndare
UHa
vaktmästare
RHe
skolvärd
LHo
biträdande rektor
Oja
adminisstrativ assistent
LKa
biträdande rektor
BLi
fritidsassistent
DOl
Vaktmästare
MPa
lokalvårdare
ASS
lokalvårdare
ASh
lokalvårdare
ATs
vaktmästare
PVi
administrativ assistent
AÖh
FÖRKORTNINGAR
Bd =
Bild
En =
Engelska
EV =
Elevens val
Fr =
Franska
13
14
Hk
Id
Ma
Mu
No
Slt
Sltm
So
=
=
=
=
=
=
=
=
Sp =
Sv =
SVAS=
Tk =
Ty =
SYV =
Spr =
Spec =
Hemkunskap
Idrott
Matematik
Musik
Naturorienterade ämnen, Biologi, Fysik, Kemi
Textilslöjd
Trä- och metallslöjd
Samhällsorienterade ämnen, Geografi, Historia,
Religionskunskap, Samhällskunskap
Spanska
Svenska
Svenska som andra språk
Teknik
Tyska
Studie - och yrkesvägledning
Språkförstärkning
Specialundervisning
RUTINER VID ELEVFRÅNVARO
 Målsman är ansvarig att kontakta skolan vid elevs frånvaro
 All frånvaro registreras av undervisande lärare.
 Elever som går till tandläkare, läkare eller dylikt skall uppvisa intyg.
Om du på grund av sjukdom måste gå hem från skolan skall du tala med
den lärare som skall undervisa dig timmen efter eller med din
klassföreståndare.
Anmälan av frånvaro: före kl 08.00 på tel nr 21 31 22 (automatisk telefon
svarare) för träningssärskolan och särskolan 21 31 30. Frånvaro kan även
meddelas via webben i Infomentor.
Infomentor
Adress till hemsida för Infomentor: https://infomentor.se/
Här loggar du in med de inloggningsuppgifter du fått från skolan.
14
15
Försenad ankomst
Vid upprepade sena ankomster samtalar klassföreståndare med elev och
kontaktar föräldrar.
Återläsning sker på tid som respektive arbetslag bestämmer.
LEDIGHET
Begäran om lov beviljas endast i undantagsfall.
Vi är alla överens om att skolarbetet är viktigt för dig och din framtid. Det
är också viktigt för din anpassning till arbetslivets krav.
Som elev har du under läsåret ett flertal lov, vilka bör nyttjas i första hand.
Om du behöver bli ledig från undervisningen, gå till din klassföreståndare
och ansök om ledighet. Ledighet söks på blankett som erhålls via
klassföreståndaren. Blanketten kan även hämtas på vår hemsida.
För all ledighet fordras intyg från föräldrarna angående orsaken.
Om du vill bli befriad från idrottslektion p g a kroppsskada eller sjukdom
skall du först vända dig till skolsköterskan. För längre tids befrielse fordras
intyg av läkare.
SKOLHÄLSOVÅRD
Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar hälsobesök enligt
program och enkla sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården är en integrerad del
av skolans elevvård men har också en rent medicinsk del. Skolhälsovården
erbjuder hälsokontroller och vaccinationer enligt det nationella
basprogrammet.
Smärre åkommor kan behandlas på skolhälsovårdsmottagningen.
Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig.
För övrig sjukvård hänvisas till hemmahörande vårdcentral. Vid akuta
situationer 112.
Vid långvarig sjukdom, mer än en vecka, bör skolsköterskan alltid
kontaktas.
Hos skolsköterskorna Charlotta och Karin kan du vid behov boka in en tid.
I mån av tid tar de emot i form av drop-in. Du och ditt barn är välkomna.
Skolsköterskan Karin arbetar en dag i veckan på Stureskolan.
15
16
Skolläkaren: Ingemor Skoglund
Tider till skolläkaren kan bokas via skolsköterska.
ALLERGIER
I skolan finns det många som har någon form av allergi. Det kan till
exempel gälla allergi mot pollen, parfym, pälsdjur, eller vissa livsmedel.
Allergibesvären kan försämras av allergiframkallande ämnen. Du kan
hjälpa till genom att inte bära starka dofter i skolan.
Om någon i klassen är allergisk mot pälsdjur och du har katt, hund eller
häst så kan du hjälpa till genom att inte gosa med ditt djur innan du går till
skolan, och att inte använda ridkläderna i skolan. Förvara dina ytterkläder i
elevskåpet.
Då det gäller nötallergi har vi tagit ett beslut mot att ha med/äta jordnötter
och nötter, (hit räknas hasselnöt, paranöt, valnöt, pekannöt och mandel) i
skolan. Motivet till detta beslut är att vi på skolan har elever med riskerar
att få svåra allergiska reaktioner (allergichock). Detta gäller under hela
skoldagen och även under utflykter, kvällssamvaro samt disco eller
liknande som ordnas i skolans regi. Detta för att elever med allergiska
besvär ska kunna känna sig trygga i sin skolmiljö.
Vid behov kan ni kontakta skolsköterskan/rektorn.
TANDVÅRD
Tandvård får eleverna kostnadsfritt av folktandvården intill utgången av
det kalenderår varunder eleven fyller 19 år. tel: 602 41 60
VID FLYTT
Flyttar familjen till annan adress skall det anmälas både till kansliet,
tel 21 31 21, och till klassläraren.
ENGELBREKTSRÅD/ FÖRÄLDRARÅD
Engelbrektsrådet består av representanter för föräldrar, elever och
personal. Engelbrektsrådet sammanträder ca en gång i mån.
16
17
ELEVDEMOKRATI
Elevmedverkan är en självklarhet på Engelbrektsskolan.
I bl.a arbetsenhetskonferens, matråd, biblioteksråd och elevråd deltar
representanter från varje klass.
ELEVSKÅP
Elevskåpen är endast avsedda för förvaring av böcker och andra för
skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. Skolledningen förfogar över
dubblettnycklar till skåpen och har rätt att öppna dem och visitera skåpens
innehåll.
Elever som tappat bort sin nyckel betalar 100:- för ny nyckel.
Reservnycklar till elevskåpen beställs av personal i elevlokalen.
FÖRLORAT
Om Du förlorat eller förlagt någon personlig tillhörighet vänd Dig till
elevlokalen telefon 21 31 34. (upphittade saker lämnas in i elevlokalen)
För att eventuella hem och stöldförsäkringar skall gälla, måste Du och
Dina föräldrar göra en polisanmälan angående den försvunna
tillhörigheten.
Förvara aldrig värdesaker och pengar i korridorerna eller
i omklädningsrummen eller i skåpen.
FÖRSÄKRING
Elevolycksfallsförsäkringen gäller för skador som sker under skoltid, fritid
och lov. Se hemskickat försäkringsbesked från försäkringsbolaget
Länsförsäkringar Bergslagen
Skadeanmälan skall göras till 019-19 46 00 alt. Personskadafbergslagen.se
De registrerar och handlägger skadan samt skickar vid behov en
skadeblankett för ifyllande. Tfn nr till
Säkerhetsbestämmelser och skyddsföreskrifter i t ex slöjdsalar och
laboratorier måste noga följas för att försäkringen skall gälla i alla delar.
SKADEGÖRELSE
All skadegörelse utreds och åtgärdas. Om någon genom oförsiktighet
förstör egendom är man skyldig att ersätta det man förstört. Eleverna har
17
18
ansvar för de läroböcker de disponerar under sin skoltid. Böcker som
förstörs eller förkommer ersätts efter sitt värde.
HANDLINGSPLAN
Handlingsplaner finns att tillgå i varje arbetslag
ARBETSPLAN
Engelbrektsskolans arbetsplaner och lokala kursplaner finns på hemsidan
och kan lånas från expeditionen.
BETYG
Muntliga kontakter (utvecklingssamtal) mellan föräldrar, lärare och elever
genomförs i alla årskurser. I årskurs 6 till 9 ges betyg både på höst- och
vårterminen.
Betygen ges i skala A, B, C, D, E eller F enligt Lgr 11.
Nationella prov genomförs i årskurs 6 och 9 i ämnena svenska, engelska,
matematik, no och so. I årskurs 9 även i språk.
SPRÅKVAL
Vill du diskutera ditt språkval så vänd dig till klassföreståndaren eller din
språklärare.
SYV
I frågor som rör studie- och yrkesorientering, fortsatt utbildning och
arbetsplacering vänder du dig till Mikael Sundberg, vår SYV, tfn 21 31 19.
18
19
TORGET
På skolans torg kan du koppla av, diskutera eller spela olika spel.
Skolfritidsassistent Anna Karin Sten och fritidsledare Steven Westergaard
ansvarar för torget och kan nås på tel 21 31 34
SKOLBIBLIOTEK
Skolbiblioteket finner du på våning 1 (entréplanet). Här finns många
böcker samt olika tidningar. Biblioteket är ett viktigt läromedel i skolans
undervisning. Då biblioteket bokats för undervisning är det stängt för
övriga elever.
Boklån: Elev som inte återlämnar lånad bok blir ersättningsskyldig.
Räkning skickas till hemmet.
Biblioteket är öppet enligt uppsatt anslag
Bibliotikarie: Linda Carlsson
CAFÈ ENGELBREKT
Café Engelbrekt som finns på entréplanet är öppet under skoltid. Här kan
man t ex. köpa ett enkelt mellanmål, en dricka och en kopp kaffe.
SKOLLUNCH, restaurangen Engelbrekt
Elever som på grund av medicinska skäl är i behov av särskild kost kan få
sådan. Intyg av läkare eller dietist fordras.
Föreståndare: Susanna Runebark-Grading tel: 21 31 37
19
20
LÄSÅRETS FÖRLÄGGNING 2014/2015
HÖSTTERMINEN 2014
Höstterminen börjar
Studiedag
Lovdagar
måndag 18 aug
tisdag 23 sept
måndag 27 okt – onsdag 29 okt
torsdag 30 okt - fredag 31 okt
Höstterminen slutar
fredag 19 dec
VÅRTERMINEN 2015
Vårterminen börjar
Studiedag
onsdag 7 jan
måndag 12 jan
Tisdag 7 april
Sportlov, vecka 8
Påsklov, vecka 14
måndag 16 – fredag 20 feb
måndag 30 mars – torsdag 2 april
20
21
Lovdagar
fredag 15 maj
Vårterminen slutar
tisdag 9 juni
Stängda dagar för fritidshemmet:
2014- 27 okt
2015- 12 jan, 10 jun
TRIVSELREGLER
Förutsättningar för ett framgångsrikt skolarbete skapas bäst genom
en god arbetsmiljö präglad av trivsel och arbetsglädje för alla. Därför
har vi gemensamma trivselregler som gäller alla för hur vi ska
uppträda på Engelbrektsskolan.
Vi respekterar varandra och är schyssta mot varandra.
Det är viktigt därför att alla är lika mycket värda och på vår skola ska vi
trivas med varandra och känna oss trygga.
Vi använder ett vårdat språk.
Det är viktigt därför att alla mår bra av att bli tilltalade på ett trevligt sätt.
Vi respekterar tider.
Det är viktigt därför att man visar elever och vuxna ömsesidig respekt, alla
får den undervisningstid de har rätt till och det bidrar till arbetsron.
Vi ger andra och oss själva arbetsro.
Det är viktigt därför att alla ska ha chans att kunna ta ansvar för och
koncentrera sig på skolarbetet.
21
22
Detta gör vi genom att:
 Komma i tid
 Ha med rätt material
 Lyssna till instruktioner på lektionerna
 Inte störa i korridoren utanför klassrummen
 Inte ha med mobiltelefon, läsplatta eller liknande på lektionstid (4-6
använder inte detta alls under skoldagen)
 Ej ta med värdesaker till skolan
Läraren avgör om telefon och liknande ska användas i undervisningen!
Vi är rädda om skolan, vår egen och andras egendom.
Det är viktigt därför att alla mår bra av att vistas i en trevlig miljö. Vi
hjälper till att hålla ordning i klassrum, korridorer, på skolgården osv.
Vi tar av oss ytterkläder i klassrummen och restaurang
Det är viktigt därför att vi vill markera skillnaden mellan rast och lektion/
rast och lunch.
Vi strävar efter en godisfri miljö och avstår från att äta godis och
tugga tuggummi på lektionstid. Elever i år 4-6 får inte äta godis eller
tugga tuggummi under skoltid.
Det är viktigt därför att det kan störa lektionen och det är bra ur
hälsosynpunkt. Vi vill också minska nedskräpningen på skolan för att få en
trevligare miljö.
Mat och dryck intas i restaurang och café.
Vi avstår från att använda tobak.
Det är bra för hälsan att avstå från att snusa och röka. Röklukt kan ge
hälsofarliga reaktioner hos allergiker och astmatiker. De som röker ska
vara utom synhåll från skolan. Då hoppas vi kunna minska nyrekryteringen
av rökare.
Vi låter bli att kasta snö under hela skoldagen.
22
23
Det är inte tillåtet med snöbollskastning/snöpulning mm under skoldagen
oavsett var man befinner sig. Det är viktigt därför att alla ska vara trygga
och för att undvika skador.
Vi använder hjälm under skoltid när vi åker skateboard och inlines.
När vi cyklar gemensamt gäller hjälm för alla.
Det är viktigt därför att skolan har ansvar för eleverna och skadorna kan bli
allvarliga vid olyckor. Skateboard, inlines och liknande åker vi endast
utomhus.
Elever i år 4-6 får inte lämna skolans område om det inte är
överenskommet med en vuxen på skolan.
Det är viktigt därför att skolan har ansvar för eleverna och på skolans
område är det tryggt att vara.
Konsekvenser
Om ovanstående inte följs blir konsekvensen i första hand samtal med
eleven och därefter kontakt med vårdnadshavare.
Om det inte skulle räcka blir:
 vårdnadshavare kallade till skolan för samtal med personal,
eventuellt upprättas en handlingsplan.
 vårdnadshavare och elev kallade till skolan för samtal med rektor.
För sen ankomst gäller återläsning minut för minut.
Om en elev använder mobiltelefon på ett sätt som bryter mot
trivselreglerna har läraren rätt att ta telefonen i förvar under resten av
skoldagen.
Om någon genom oförsiktighet förstör eller tappar bort skolans egendom
är man skyldig att ersätta det man förstört.
GEMENSAMMA FÖRVÄNTNINGAR
23
24
Ni kan förvänta er av oss vuxna på skolan:
 Att vi arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan.
 Att vi agerar kraftigt och direkt mot kränkande behandling som till
exempel mobbing, våld och fula ord.
 Att vi skapar förutsättningar för att ditt barn ska ha möjlighet att nå
målen i läroplanen.
 Att vi har ett demokratiskt synsätt och lyssnar på ditt barns åsikter.
 Att vi håller kontakt med hemmet och har en öppen dialog med er. Ni
vårdnadshavare får regelbundet information från skolan.
 Att vi ger ditt barn ökat ansvar med stigande ålder.
Att vi ser till att skolans regler och konsekvenser på regelbrott följs.
Vi förväntar oss av dig som elev:
 Att du gör ditt bästa.
 Att du är med och skapar arbetsro för alla.
 Att du visar respekt mot alla elever och vuxna på skolan och att du är en
bra kompis.
 Att du kommer i tid och med rätt utrustning så att vi kan starta våra
aktiviteter tillsammans.
 Att du gör dina läxor och ansvarar för att viktig information kommer till
och från hemmet.
 Att du är rädd om våra gemensamma saker på skolan.
 Att du följer skolans regler.
Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare:
 Att du har huvudansvaret för ditt barns uppfostran, uppträdande och
beteende.
 Att du ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och
kommer i tid till skolan med rätt utrustning.
 Att du håller kontakt med skolans personal och har en öppen dialog med
24
25





oss. Lita på oss, vi ser ditt barn i andra sociala arenor än du.
Att du tar del av veckobrev och övrig information från skolan samt
skickar tillbaka svarslappar i tid.
Att du är delaktig i ditt barns vardag i skolan genom föräldramöten,
utvecklingssamtal och besök.
Att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom och att du anmäler det till
skolan (tel.213122)/eller via infomentor (https://infomentor.se/).
Att du ansöker om ledighet hos klassföreståndare i god tid om ditt barn
behöver ledigt.
Att du pratar gott om skolan inför barnen.
KRÄNKANDE BEHANDLING
Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling. Vill du veta mer,
gå in på vår hemsida : www.orebro.se/skolor/engelbrektsskolan. Där går
du in under Styrdokument. I rutan Lokala riktlinjer finns Plan mot
kränkande behandling.
Kortversion av Trygghetsplan för Engelbrektsskolan
På vår skola vill vi att alla ska känna sig trygga och respektera varandras olikheter.
Vår skola ska vara fria från diskriminering och annan kränkande behandling. När
eleven känner sig trygg på skolan påverkas studieresultatet i positiv riktning.
Skolan har som uppgift att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt
samhällsliv vilar på.
Dessa värden är:
• Alla människors lika värde
• Nolltolerans mot kränkande behandling
• Solidaritet med de svaga
• Jämställdhet
• Tolerans och förståelse för olika kulturer
• Respekt för sig själv och andra
• Individens frihet och integritet skall beaktas
Förebyggande och främjande åtgärder:
Genom det förebyggande och främjande arbetet på individ- grupp- och
organisationsnivå får vi kunskap om förekomsten av diskriminering och kränkande
25
26
behandling, mobbning och trakasserier.
Exempel på förebyggande och främjande åtgärder på individ-, grupp- och
organisationsnivå
Aktivitet
Tid
Elevhälsoteam
2 gg/månad
Bemannad elevlokal, gäller Tillgänglig under skoltid
åk 4-9.
Trivselenkäter genomförs Enkäter genomförs varje
läsår
Kamratstödjarträffar
Livskunskap
Närvarande rastvärdar
Trivselregler
Trygghetsgruppen/Vuxenstödjarna.
1 gång/månad
Enligt schema
Kontinuerligt, enligt
rastvärdsschema
Gäller hela läsåret,
revideras varje år.
1 gång/månad
Ansvar
Rektor
Rektor och personal i
elevlokalen.
Örebro kommun, rektor
och Trygghetsgrupp/
/Vuxenstödjare.
Rektor
Rektor och pedagoger
Rektor
Rektor, elevråd, föräldrar
och Engelbrektsråd
Rektor
All personal har skyldighet att agera och rapportera all form av kränkande
behandling, trakasserier och diskriminering.
Rutiner för utredning och dokumentation - kort version. För fullständig
information, se Trygghetsplanen.
Utredning
 Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas
skyndsamt. Det är personen som är utsatt som avgör om beteendet eller
handlingen är oönskad eller kränkande. Vårdnadshavare till elever som är
inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska informeras skyndsamt
 Om personal misstänks för kränkning av en elev eller annan personal ska rektor
ansvara för utredningen.
 Den som fått kännedom om kränkningen ska kontakta trygghetsgruppen eller
vuxenstödjarna som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning.
Vi använder en modifierad variant av Farsta modellen:
Skolans personal ska vara goda lyssnare och ta emot information, men förhålla sig
neutrala. Skolan ska inte lova saker som senare inte kan uppfyllas. Den som har
26
27
ansvar för utredningen ska inte inta en medlarroll. En kränkning är inte en konflikt.
Medling görs endast på begäran av parterna. Utredningen ska kännetecknas av
hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
Den kränkte
 Vi tar alltid hänsyn till den utsattes upplevelse av kränkningen. Läraren eller
annan skolpersonal som får kännedom om en kränkning ska först lyssna på eleven
som tar kontakt. Om det är en annan elev än den som tagit första kontakten som är
utsatt ska den utsatte eleven kontaktas.
 Den vuxne ska vara tydlig och visa att kränkningar är fel och oacceptabla. Den
vuxne informerar om att det blir minst ett uppföljningssamtal inom 1-2 veckor.
Läraren eller annan skolpersonal
 Den som fått kännedom om kränkningen ska kontakta likabehandlingsgruppen
eller elevhälsoteamet som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning.
Den/de som kränkt
 Om den/de som kränkt går på samma skola ska personal höra deras version. Om
den/de som kränkt går på en annan skola ska rektor på den andra skolan
kontaktas. När personal misstänks ha kränkt elever ska rektor alltid ansvara för
utredningen.
Den som håller i samtalet ska förhålla sig neutral och basera samtalet på fakta.
Samtalets syfte är att undersöka vad som hänt och att tillsammans hitta en lösning.
Kränkningarna måste upphöra omedelbart. Två anställda bör närvara vid samtalet,
en leder samtalet och den andra antecknar. Tala alltid om att det blir minst ett
uppföljningssamtal.
För att samtal ska kunna genomföras måste alla inblandade parter vara närvarande
på skolan.
Vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till den kränkte och den/de som kränkt ska kontaktas. Kontakten
tas när skolan fått in berördas versioner och likabehandlingsgruppen sett över det
som hänt.
Åtgärder
 De åtgärder som vidtas ska spegla kränkningens karaktär och omfattning. Målet
med åtgärderna är att en trygg situation skapas.
27
28
28
29
29
30
30