Låt oss föreslå en lösning

advertisement
Regeringen i Sverige har lagt på BEO, vilken i sin tur har lagt på
huvudmannen uppgiften att Förebygga och förhindra kränkningar §7 i
Skolagen.
Målinriktad arbete för att motverka kränkande behandling.
www.planforskolan.se
Det finns i svensk lagstiftning att skola ska ha en ny plan varje år.
 All personal på en skola måste enligt lagen meddela om någon utsätts för
kränkande behandling.
 Rektor måste skyndsamt meddela huvudmannen (som är ansvarig för många
rektorer)
 Skolhuvudmannen måste ge pengar till utredning samt ge pengar till kurser.
 §5 Åtgärder som man kan använda, man måste utvärdera och se till att problemet
är löst.
 Mobbing, det kan råda 2 processer samtidigt
 Polisanmälan samt Elev och ombudsmannen råder och anmäler om skadestånd
då till huvudmannen
 Arbetsmiljöverket ska anmäla inom 2 timmar när det blivit polisanmälan gjord.
 DO, diskriminerings ombud och BEO Barn och elev ombudsmannen har
gemensamt utarbetat ett material som skola, elever och vuxna kan arbeta med för
att lyfta temat och förnya sina kunskaper. Bra!
 Bbeabridge vill inte uppfinna hjulet utan föra fram de som är bra i dag så att ung
kan ta direkt kontakt när de önskar.
 Boj och Rädda barnen har även utarbetat ett fantastiskt arbete i ett arbetsmaterial
för pedagoger som lyfter temat kränkning och även varför det bör polisanmälas.
 Barn- och elevombudet - Barn- och elevombudet
 www.skolinspektionen.se/beo/
 BEO arbetar mot kränkningar och mobbning. Caroline Dyrefors Grufman är Barn-
och elevombud. Hon kan kräva skadestånd för barn och elever som varit ..
 Vi jobbar tillsammans…
 Tycker vi bakom Bbeabridge…
 Vi kan hjälpa till att materialet kommer ut till svenska skol ungdomar och personal
 Vår uppgift i Bbeabridge är just att vara en bro och förbättra ungs situation
 Vi ser underbart material och organisationer som vill väl. Vi ser ung som behöver hjälp. Vi ser
Skolan som är tvungen att göra något åt situationen men inte har tid eller resurser.

Använd oss, vi skapar paket lösningar till just din skola
 Hör av er;
www.bbeabridge.se www.bbeabridge.es www.beabridge.se

Vuxen
Spanska
Ung
 Låt mig förklara vår vision:
 Alla behövs tillsammans. Med alla som finns i dag runt ung är det för tråkiga siffror.
 Vi vill ändra den trenden, finnas i Sverige fyra år till och sedan avsluta och fortsätta ut i andra
länder och göra samma sak där det behövs, om det behövs.
 Låt oss hjälpa till.
 Vi, är Susanne miljövetare och har arbetat i skolan mest i ämnen som naturkunskap och
matematik
 Hannika som är grundare Bbeabridge språklärare med många års erfarenhet av skola i Sverige
och Spanien. Ricardo som är special lärare från Chile, och brinner för att alla barn ska integreras,
styrelsemedlem Sophie som även hon sitter som styrelsemedlem. Vi tänker samverka med alla
som vill och önskar prova nya vägar i ett samhälle i snabba förändringar..
 Vi tänker att SCB får sammanställa resultatet av ungas åsikter. Dom ger ett kostnadsförslag, vi
hittar software program som kan skapa frågeformulär och vi letat sponsorer…
 Men trots att det finns en nollvision även för självmord som Riksdagen antog 2008 ökar nu självmorden i Sverige.
 Socialstyrelsen har på uppdrag av Sveriges Television tagit fram statistik som visar att antalet självmord ökat från 1.378
år 2011 till 1.600 självmord 2013.
 Danuta Wasserman är professor i psykiatri och chef för NASP på Karolinska institutet i Solna, som har ett nationellt
uppdrag att fungera som experter i självmordsfrågor. Hon är mycket bekymrad över uppgifterna.
Det är mycket oroande och beklämmande, eftersom det är en stor ökning och det finns metoder att förebygga
självmord, men ingenting händer. Det finns förstås vissa kommuner och landsting som gör enstaka satsningar
men det förekommer ingen systematisk satsning på att förebygga självmord.

Tyvärr saknas återrapportering och stimulans till lokala aktörer att jobba med förebyggande arbete. Men
det är kommuner och landsting som ansvarar för befolkningens och skolungdomarnas hälsa och det är där som det
systematiska arbetet måste genomföras
 Är 1989 tog 205 unga livet av sig i Sverige, 1990 var det 153. Och under förra året 2013 tog 176 unga människor mellan
15 och 24 år livet av sig.
 På NASP är man mycket bekymrad över just de ungas situation, då inte bara självmorden utan också
självmordsförsöken ökat i gruppen 15-19 år under ett par år.
 – Om självmordsförsöken ökar så vet man att de fullbordade självmorden också ökar, säger Danuta Wasserman.
 – Vi känner oss förtvivlade och maktlösa för vi
har sagt att man måste börja arbeta systematiskt med det
förebyggande arbetet redan på mellan- och högstadiet i skolan. Men våra signaler har inte omsatts i praktiken.
 Vanligaste dödsorsaken
 Trafikolyckorna har prioriterats av myndigheter så att nollvisionen ska ge effekt. Men det har alltså inte riksdagens
nollvision för självmord.
 Under år 2013 var det i snitt sex gånger fler självmord än dödsolyckor i trafiken. Under förra året omkom 260 personer
i trafikolyckor medan 1.600 tog livet av sig.
 Rapport 28 juli 2014 från utredning SCB begärd av SVT http://www.svt.se/nyheter/sverige/antalet-sjalvmord-okar-
igen
 1
Vår vision är att gemensam intro kan vara att kortfattat berätta om vilka aktörer som finns
med, lite om vikten att få deras vision och åsikt om saker och ting.. Alla får info om att en utvärdering
görs i slutet av dagen.
 Dagen börjar;
Eleverna gör 3 pass, ett i grupp, ett i små grupper och ett tillsammans
 Skyddsnät om nätmobbing och vad man kan göra http://www.ungaboj.se/ Pass 1
 Droger och info träffa människor som varit ”där” men kommit tillbaka www.drugsmart.se Pass 2
 Vi har även Bbeabridge Skolpatrull som kan starta upp i er skola,
www.skolpatrullbbeabridge.bbeabridge Pass 2
 Främlings fientlighet vad är det, vi skapar musik tillsammans på engelska och spanska. Pass 2
 Tittar på www.planforskolan.se Pass 2
 Miljö och framtid. Vad finns det för problem och lösningar Vi samtalar och sammanställer Ungs
åsikter och hittar nya vägar http://www.naturochmiljo.fi/malgrupper/ung/ Pass 2
3
Vi avslutar i en gemensam aktivitet Teater, musikal, skapar film. Vi samlar ihop ungs åsikter
angående miljö, framtid och skola
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards