Skapa din första Access 2013-databas
Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet,
och starta kursen genom att trycka på F5 eller klicka på Bildspel >
Från början.
Om videoklippen i kursen inte går att spela upp kan du
behöva hämta QuickTime eller byta till PowerPoint 2013.
j
Skapa din första Access 2013-databas
Dolda beskrivningar
Kurs sammanfattning
behöver
och
Därifrån
Om
Ange
IDå
Du
Sedan
När
Nu
Klicka
Skriv
Den
vissa
kan
är
du
inte
Access
här
inett
på
det
av
kan
startar
förflyttar
databasen
din
titta
inte
t.
behöver
klickar
listan
typen
vet
du
namn
mallarna
Aktivera
en
ex.
klart.
du
egen
redan
har
på
bara
hur
cell
behöver
föra
till
Access
av
videoklipp
du
på
Du
arbetat
man
om
en
dig
text
exempel,
använda
databas
innehåll
är
får
köra
på
databasen,
in
behöver
databas
du
till
igång
data
designar
och
du
mallen
hantera
visas
ett
alla
vill
med
hjälp
klicka
eller
kallas
och
här
en
annat
är
ändra
klickar
mallarna
funktioner
inte
som
Acess
som
troligen
mall.
tillgångar
välj
när
att
eller
förflytta
klicka
på
skrivbordsdatabas
kunna
fält
körs
texten.
komma
du
innehåller
en
mallen
OK.
tidigare
bygger
automatiskt.
sparas
på
plats
inte
på
och
markören
någonting
Nu
klickar
länkar
Arkiv
Klicka
webben
öppnas.
igång.
relevant
om
du
stämmer
en
data
den
och
behöver
databas,
du
inte
om
duautomatiskt.
typ
till
kan
vill
om
på
sedan
för
du
och
i nästa
dina
rubriken
av
och
mallen
du
databasdesign
behöver
dig.
bara
körs
data
Ny.
kategorier.
skapa
klicka
fält
Texten
bara
göra
du
Tillgångar.
utan
Du
med
mer
sedan
en
vill
behöver
på
det
äriAccess-app.
hjälp
lagra.
en
hjälp.
ganska
din
eller
här
på
cell,
dator.
av
steget
Skapa.
aldrig
ändra
högerklicka
tabb,
allmän.
Ien
spara
på
nästa
piltangenterna
gång.
något,
själv.
videoklipp
sedan
men
och
du
eller
får
klicka
kanske
du på
musen.
vill.
Redigera
veta
hur du
listobjekt.
gör.
Starta och stanna genom att trycka på F5 respektive Esc
2
2
1
2:04
Skrivbord
1/2 videor
3
3
4
4
5
Sammanställning
Feedback
Hjälp
2:29
Molnapp
Hjälp
Skapa din första Access 2013-databas
Dolda beskrivningar
Kurs sammanfattning
Tryck
på
Ctrl,
klicka
på
etiketterna,
ändra
färgen
och
justera
dem
åt
höger.
Access-appar
och
Det
du
eller
Tänk
Access
Då
Kom
En
men
Om
Du
Jag
Klicka
INu
kurssammanfattningen
annan
kan
startas
ser
kan
har
öppnar
lättaste
folk
du
skriv
på
skapar
ihåg
på
att
hämtas
välja
du
se
vill
att
kan
den
Spara,
Start
ett
sak
att
det
att
databasen
två
att
göra
det
det
sättet
och
en
använda
servernamn
du
menyfliksområdet
som
du
är
flera
databaser
och
och
antingen
när
här
det,
så
ändrar
måste
webbdatabaser
en
vill
att
är
publiceras
Starta
personer
du
mallen
redigerinsformuläret,
app-mall
använda,
klickar
viktig
göra
idin
din
startar
klicka
dem
finns
måste
på
App.
databas
här.
webbläsare
det
öppnas.
att
du
bara
ska
ipå
på
ändringarna
länkar
Access
skriv
Access.
tänka
är
på
vara
är
Spara
kunna
som
ikonen
att
några
Anpassa
oavsett
mindre
ett
Klicka
SharePoint
använda
på
till
eller
körs
namn,
och
när
använda
mer
är
minuter
med
som
på
om
genom
att
än
ipå
du
och
molnet
information
Starta
välj
jordgloben.
du
vanligt.
en
servern.
de
heter
vill
kan
Öppna
2013-servrar,
en
mall,
använder
en
är
spara
att
börja
iApp
databas
anslutna
Layoutvy,
server
du
de
klicka
Det
idata
flesta
behöver
Access,
skriva
om
när
visar
appar
från
på
du
samtidigt
att
itill
eller
en
webbläsare,
och
in
Arkiv,
bara
vill
använda
Internet
listan,
så
inte
app.
data.
iatt
gör
webbläsaren,
börja.
öppnas
de
Ny.
göra
du
kan
en
verktyg
eller
behöver
och
snabb
du
några
filen.
till
anpassa
skapa
du
ditt
ändring.
ändringar
Office
behöver
företagsnätverk.
enmallar.
Access-app.
365.om
för att
du arbeta
inte vill.
med appar.
Starta och stanna genom att trycka på F5 respektive Esc
2
2
1
2:04
Skrivbord
2/2 videor
3
3
4
4
5
Sammanställning
Feedback
Hjälp
2:29
Molnapp
Hjälp
Hjälp
Kurssammanfattning—Skapa
din första Access 2013-databas
Använda en skrivbordsmall
3.
1.
4.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta Access och klicka på en skrivbordsmall
(skrivbordsmallar har ingen jordglobsikon). Om Access
redan körs klickar du på Arkiv > Ny.
Skriv ett namn, välj en ny plats för databasen om du vill och
klicka på Skapa.
Klicka på Aktivera innehåll i det gula meddelandefältet.
Om mallen har videoklipp kan du titta på dem eller stänga
det fönstret.
Ange data.
Stega mellan fälten med hjälp av tabb, piltangenterna eller
musen. När du förflyttar markören sparas dina data.
Ändra en mall
Om du vill ändra en nedrullningsbar listruta klickar du i ett fält i listan
(inte en rubrik), klickar sedan på Redigera listobjekt, skriver in nya
objekt och klickar på OK.
Använd en Access-appmall
1.
2.
Starta Access och klicka på en appmall (med jordglobsikon).
Om Access redan körs klickar du på Arkiv > Ny.
Skriv ett namn, välj en server i listan eller ange ett
servernamn och klicka sedan på Skapa.
Kurssammanfattning
Klicka på Start > Starta app. Appen öppnas i
webbläsaren.
Skriv in data och klicka på Spara när du är klar.
Ändra en Access-app
1.
2.
3.
I SharePoint 2013 eller Office 365 klickar du på
Inställningar > Anpassa i Access > Öppna.
Databasen öppnas i Access och i menyfliksområdet
visas bara de verktyg du behöver.
Ändra databasen och spara ändringarna. Då
publiceras dem på servern.
Klicka på Start > Starta app när du vill använda din
databas igen.
Se även
•
•
•
•
•
•
•
Skapa en Access-databas med hjälp av en mall
Grundläggande uppgifter för en Access 2013skrivbordsdatabas
Skapa en Access-app med hjälp av en mall
Grundläggande uppgifter för en Access-app
Ändra en Access-app
Fler träningskurser
Compatibility Pack för Office
Starta och stanna genom att trycka på F5 respektive Esc
1
2
2:04
Skrivbord
3
4
5
Sammanställning
Feedback
Hjälp
2:29
Molnapp
Hjälp
Omdöme
och kommentarer
Kurssammanfattning
Tack för att du har tittat på den här kursen!
Berätta vad du tycker
Hitta fler kurser
Starta och stanna genom att trycka på F5 respektive Esc
1
2
2:04
Skrivbord
3
4
5
Sammanställning
Feedback
Hjälp
2:29
Molnapp
Hjälp
Kurssammanfattning
Använda PowerPoints videokontroller
Stoppa en kurs
Besöka platser
Om du har hämtat en kurs och videorna inte går att spela
hämta PowerPoint Viewer
uppgradera till PowerPoint 2013
QuickTime player
Starta och stanna genom att trycka på F5 respektive Esc
1
2
2:04
Skrivbord
3
4
5
Sammanställning
Feedback
Hjälp
2:29
Molnapp