Namn: Minal Parekh Nygårds Födelsedatum: 1971-05-31

advertisement
Minal Nygårds CV
Senast reviderad: 2009-11-25
Minal Parekh Nygårds
Född: 1971
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)70-6078570
IT Blog: http://blog.crisp.se/minalnygards/
Jag har cirka 13 års erfarenhet av systemutveckling och programmering.
Mitt arbete har till största delen varit som programmerare och inom java. Har kontinuerligt även
arbetat med krav/analys, design och testning. Samt även med andra språk.
Eftersom jag är mycket drivande samt har en bra social- och kommunikationsförmåga, passar jag
bra in då arbetsuppgifterna är diffusa och det ställs högra krav på medarbetaren att hitta både
problem och lösning. Passar bra som resursförstärkare och är en mycket bra allround
medarbetare.
Mina huvudsakliga tekniker
Professionell erfarenhet :
Java, JEE, EJB, JMS, Swing, Struts, WebServices
DB2, JDBC, MySql, MQ
WebSphere, JBoss, Eclipse, RAD6
Clearcase, Jira, Subversion
HTML, XML, Jsp, CSS
RUP, UML, Scrum, Objectorientering, Agile, Clean coding
Har som hobby även testat/laborerat med:
Ruby, Rails, Tapestry 5, OpenEjb, Spring, Hibernate, GWT, Android utveckling, BDD,
NetBeans, TDD.
Huvudsakliga branscher: Sjukvårdssystem, Flyg- och trafikrelaterade system, Telekom
Huvudsakliga roller: Programmerare, Analys/krav/design, Testning
Minal Nygårds CV
Senast reviderad: 2009-11-25
Arbetslivserfarenhet:
2008 (Feb) – 2009 (Juni) Programmering och förvaltning samt krav/analys/design/test
Programmering och förvaltningsarbete för Cambio Healthcare
Cambio Healthcare
Systems, som verkar inom vårdbranschen. Arbetet innebar
Systems AB
förvaltningsarbete såväl som nyutveckling. Swing var en viktig
huvudkomponent. Då flertal versioner av moduler existerar
parallellt, ställdes även höga krav på versionshantering, byggning
och mergningar. Stor del av arbetet innebar att hitta, förstå och
slutligen åtgärda i existerande kod. Arbetet skedde med Scrum som
arbetsprocess.
Teknik och processer: Scrum, Subversion, Jira, CruiseControl,
Java, Swing, JBoss, MySql, Axis Webservices, J2EE, Eclipse,
Ant, Maven
2006-2008 (Feb)
Programmering och förvaltning samt krav/analys/design/test
CSC Airline
Förvaltning och vidareutveckling av cabin-systemet CARI.
Nyutveckling av diverse webapplikationer och webservices mot
plattformen STM samt av Struts webapplikationer som gick mot
legacy system på stordator via stored procedures. (Ex FIDO,
Charges, TDBWeb)
Arbetet innebar programmering såväl som förvaltningsarbete.
Teknik och processer: RUP, ClearCase, Java, WebSphere, DB2,
J2EE, MQ, JMS, Struts, XML, CSS, HTML, jsp, JDBC, RAD6
2004-2006
Programmering samt krav/analys/design/test
SAS Data
Förvaltning av plattformen STM samt utveckling av
webapplikationer i Struts såväl som utveckling av webservices. (Ex
TpeAdmin, FlightInfo, StationWebService, AirportWebService,
AircraftWebService).
Teknik och processer: RUP, ClearCase, Java, WebSphere, DB2,
J2EE, MQ, JMS, Struts, XML, CSS, HTML, jsp, JDBC, WSAD
1999-2003
Programmering samt krav/analys/design/test
SAS Data
Utveckling av plattformen STM, ett system som integrerar
flygbolaget SAS’ legacy trafikplaneringssystem med ny teknik, med
mål att ge det äldre trafiksystemen den nya teknikens möjligheter
samt plattformsoberoende.
Arkitektisk lösning som byggde på den då absolut senaste tekniken,
dvs flerskiktad J2EE-lösning. Med tekniker som JMS, JSSE, MQ,
WebSphere.
Teknik och processer: RUP, ClearCase, Java, WebSphere, DB2,
J2EE, MQ, JMS, JDBC, WSAD
Minal Nygårds CV
Senast reviderad: 2009-11-25
1998-1999
Programmering samt krav/analys/design/test
SAS Data
Utveckling av trafikinformationssystem för Scandinavian Airlines.
Var med och byggde ett objektorienterat system i COBOL och
stordatormiljö, vilket var banbrytande på den tiden. Arbetade även
med JavaApplet som via MQ accessade stordator systemet på ett
objektorienterat sätt.
Teknik och processer: UML, RUP, ClearCase, Java, Swing,
WebStart, DB2, COBOL, IBM 3270, JBuilder
1997-1998
American Management
Systems
1996-1997
American Management
Systems
Problemanalyser
Arbetade med support och problemanalys till acceptanstestare av
billing-systemet FBS - Future Billing Systems för kunden Telia.
Detta var dittills Telias största utvecklingsprojekt.
Programmering
Arbetade för kunden PTT i Holland (Statliga teleoperatören i
Holland). Jag var utlandsstationerad i Haag där jag arbetade med
COBOL-utveckling i ett system som var till för att integrera två
system med varandra.
Teknik och processer: COBOL, IBM 3270, TSO, ISPF
Högre utbildning:
1995-1996
1991-1994
ADB - Uppsala Universitet
Internationell marknadsföring,
University of Lancaster samt Mälardalens högskola.
Övrig utbildning:
•
J2EE av Informator, 1 vecka
•
Java and XML, 1 vecka
•
Java Swing av Learning Tree, 1 vecka
•
Web-Services av IBM, 1 vecka
•
IMS/DB2 av IBM, 3 dagar
Är teknikintresserad och försöker kontinuerligt hålla mig uppdaterad i de senaste teknikerna och
rönen. Deltar regelbundet i community träffar och konferenser bland annat JavaForum och
Jfokus. Har närvarit vid JavaOne samt JavaPlus konferenser i San Fransisco.
Om mig
Jag gillar främst att programmera och tycker det är kul att lära nya tekniker. Jag är en kreativ och
drivande person som älskar att se resultat. Jag har stort kundfokus och vill gärna se kundnyttan.
Minal Nygårds CV
Senast reviderad: 2009-11-25
Vid framtagande av systemlösningar, tycker jag det är viktigt att se på kundens nuvarande och
framtida situation och ta fram lösningar som även är anpassade till kundens förmåga att förvalta
lösningen.
Övrigt om mig
Indiska, född och uppvuxen i Sverige med täta relationer till Indien.
Är drivande och har vid sidan om mitt arbete med IT arbetat med
Stå-upp komik, radio, serietecknande, bokskrivande, föreläsningar samt paketresor runt
Skandinavien för incoming indier.
Download