Klimatdebatten
Lästa artiklar från Internet och tidningar
(OBS! De flesta är inte vetenskapliga artiklar utan har mer karaktären av debatt- och
informationsartiklar. Jag kan inte bedöma om desinformationsartiklar finns med. För
det krävs en expertis som jag inte har våren 2015.)
Adams, Mike (2014) Global warming data FAKED by government to fit climate
change fictions,
http://www.naturalnews.com/045695_global_warming_fabricated_data_scientifi
c_fraud.html#ixzz3aJNCtUt4. Artikel är översatt och finns på
http://www.bakom-kulisserna.biz/news/har-ar-beviset-p%C3%A5klimatforandringens-bedrageri/
Ahmed, Nafeez (2014) Leaked IPCC climate plan to worsen global warming –
ecologists, 7 april 2014, http://www.theguardian.com/environment/earthinsight/2014/apr/07/ipcc-un-climate-change-mitigation-wg3-worsengeoengineering
Andersson, Mathilda (2014) Politisk passivitet grogrund för klimatskeptikerna,
Fria.nu, 26 sept. 2014.
Atmospheric particles can brighten cold clouds as well as warm ones,
http://phys.org/news/2014-12-atmospheric-particles-brighten-cold-clouds.html
Back, Lennart (2014) Klimatbluffen i FN.s regi,
http://nwt.se/asikter/debatt/2014/12 /30/klimatbluffen-i-fn-s-regi
Back, Lennart (2015) FN:s bluff om klimatet, VLT 8 januari och Klimatbluffen i
FN:s Regi, NVT 20/1, http://nwt.se/asikter/debatt/2014/12/30/klimatbluffen-ifn-s-regi
Ball, Tim (2014) People Starting To Ask About Motive ForMassive IPCC
Deception, (Mega Lies and Hitler), 23 nov. 2014,
http://wattsupwiththat.com/2014/11/23/people-starting-to-ask-about-motive-formassive-ipcc-deception/.
Bell, Larry (2011) Climategate II: More Smoking Guns From The Global
Warming Establishment,
http://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/11/29/climategate-ii-more-smokingguns-from-the-global-warming-establishment/
1
Bell, Larry (2013) Global Warming was never about climate change,
http://www.cfact.org/2013/02/06/global-warming-was-never-about-climatechange/
Benson, Jonathan (2014) Scientist terrified of geoengineering technology being
developed under guise of halting global warming, 30 dec. 2014 http://thewatchers.adorraeli.com/2014/12/30/scientist-terrified-ofgeoengineering-technology-being-developed-under-guise-of-halting-globalwarming/
Bern, Lars, Brunk, Ulf, Goldberg, Fred, Hellström, Olof, Jelbring, Hans,
Juliusson, Gunnar, Larsson, Bertil, Nordin, Ingemar, Ribbing, Carl-Gustaf,
Scherstén, Tore & Stilbs, Peter ((2013) Jackelén måste välja väg,
https://www.dagen.se/opinion/debatt/jackel-n-maste-valja-klimatvag/
Bern, Lars (2014) Miljöpartiets politik är det utan jämförelse största miljöhotet,
Anthropocene.
Bern, Lars (2014) De har berövat en hel generation tron på framtiden,
Anthropocene, 22 december 2014.
Bigelow, William (2015) Dr. Wei-Hock Soon Challenges Climate Change
Critics to Public Debate, http://www.breitbart.com/biggovernment/2015/03/02/dr-wei-hock-soon-challenges-climate-change-critics-topublic-debate/ Lort Monckton förklarar och försvarar. Se kritiken på Plaugic,
Lizzie (2015) Leading Climate change denier was paid by energy companies,
The verge.
Björk, Evalis (2014) Tekniska genvägar till bättre klimat oroar,
Göteborgsposten, 15 oktober 2014,
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2518649-tekniska-genvagar-till-battreklimat-oroar
Björk, Evalis (2014) Tekniska genvägar till bättre klimat oroar – Några av
världens ledande forskare samlas i Göteborg. ”Det brådskar att göra något”
(citat av professor Thomas Sterner), 16 okt. 2014, GP,
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2518649-tekniska-genvagar-till-battreklimat-oroar
Björnbom, Pehr (2013) Intressanta kritiska synpunkter på Marcotts
”superhockeyklubba”, 5 april 2013 http://old.theclimatescam.se/2013/04/05/intressanta-kritiska-synpunkter-pamarcotts-superhockeyklubba/
2
Björnbom, Pehr (2014) Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och
Kerry Emanuel, 11 april 2014,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/04/11/samtal-klimatprofessorerna-johnchristy-kerry-emanuel/
Björnbom, Pehr (2015) Hockeyklubban, igen och igen!
http://www.klimatupplysningen.se/2014/12/12/hockeyklubban-igen-och-igen/
Booker, Christopher (2015) Climategate, the sequel How we are STILL being
tricked with flawed data on global warming , 24 jan. 2015,
http://www.telegraph.co.uk/comment/11367272/Climategate-the-sequel-Howwe-are-STILL-being-tricked-with-flawed-data-on-global-warming.html
Booker, Christopher (2015) The fiddling with temperature data is the biggest
science scandal ever – New data shows that the ”vanishing” of polar ice is not
the result of runaway globalwarming, 7 febr. 2015,
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/
The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html
Borenstein, Seth (2015) Fed Report: Time to Examine Idea of Purposely
Cooling Planet, http://www.wdio.com/article/stories/s3702916.shtml
Borgström, Anton (2014) Riskabel nedkylning, ETC nr 47.
Brise, Hans & Tornvall, Tege (2015) IPCC är uppbyggt som FIFA, 6 juni 2015,
Klimatsans, http://klimatsans.com/?s=IPCC+%C3%A4r+uppbyggt+som+FIFA
Brånell, Ulf (2010) Dags att ifrågasätta forskningen om den globala
uppvärmningen, 2000-Talets Vetenskap nr 1/2010, sid. 17-18.
Carter, Bob, Evans, david, Franks, Stewart & Kininmonth, William (2009)
Minister Wong’s Reply to Senator Fielding’s Three Questions on Climate
Change – Due Diligence,
https://www.heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pd
fs/25630.pdf
Caruba, Alan (2014) Turning Climate into Cash,
http://factsnotfantasy.blogspot.se/2014/11/turning-climate-into-cash_25.html
Cornell, Lars (2014) Det klockrena sambandet? Till SVT – Mitt I Naturen.
http://www.tjust.com/vit/2014/mittinaturen-2.pdf
Cornell, Lars (2014) Mail till meteorologen Pia Hultgren, SVT med några
konkreta frågor om hur hon som meteorolog ställer sig till ett antal frågor
3
omkring konsekvenser av den globala uppvärmningen. Jag vet inte om han fick
något svar.
Cornell, Lars (utan år) Mail till Ingrid Gudmundsson, SMHI, med frågor om hur
SMHI ställer sig på ett antal punkter omkring koldioxidens roll i klimatfrågan.
Jag vet inte om Cornell fick något svar.
Cornell, Lars (2015) KVA har nu publicerat det efterlängtade Akademiuttalande
– Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar,
http://www.tjust.com/vit/2015/KVA-granskning.pdf
Cornell Lars (2014) Tre frågor till Hanna Stjärne, vd för SVT. 10 maj 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/05/10/tre-fragor-till-hanna-stjarne-vdsvt/.
Delingpole, James (2014) Bad News for the alarmists: ’Missing Heat’ from
Non-Existent ’Global Warming’isn’t Hiding in the Osean After All, 7 okt. 2014,
http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/10/07/Bad-news-for-thealarmists-missing-heat-from-non-existent-global-warming-isn-t-hiding-in-thedeep-ocean-after-all
Durden, Tyler (2015) “Hottest Year On Record?” Think Again! Meet
‘Seasonally-Adjusted’ Seasons, 1 febr. 2015,
http://www.zerohedge.com/news/2015-02-01/hottest-year-record-think-againmeet-seasonally-adjusted-seasons
Durden, Tyler (2015) Republicans To Investigate NASA Over Climate Data
Tampering, 22 febr. 2015, http://www.zerohedge.com/news/2015-0222/republicans-investigate-nasa-over-climate-data-tampering
Einarsson, Göran m.fl. (2008) Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen,
uppropet är undertecknat av 16 professorer och 4 docenter. Det blev refuserat av
flera stora tidningar. Informerar om att den IPCC-kritiska
Manhattandeklarationen undertecknades av mer än 600 kvalificerade
akademiker, vara 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Artikeln finns
numera på http://henrikalexandersson.blogspot.se/2008/12/klimatartikeln-somaldrig-blev.html.
Elmqvist, Annika & Jarrick, Samuel (2014) Prioritera miljöfrågan, ETC, nr 37,
sid. 8-9.
Enbom, Håkan & Enbom, Inga Malcus (2013) Infraljud från vindkraftverk – en
förbisedd hälsorisk, Läkartidningen nr 32-33/2013.
4
Engström Stenson, Daniel (2015) FN.s klimatförhandlingar: utkast till Parisavtal
på plats – nu återstår att förhandla. Pressmeddelande 13 febr. 2015,
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fn-s-klimatfoerhandlingar-utkasttill-parisavtal-paa-plats-nu-aaterstaar-att-foerhandla-1117569
Ergon, Jens (2010) PR-kriget mot klimatforskningen, SVT Vetenskap, 8 nov.
2010, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/pr-kriget-mot-klimatforskningen-1
Eriksson, Sigvard (2014) FN-organet IPCC är inte objektivt, Norrtelje Tidning,
11 okt. 2014, http://norrteljetidning.se/debatt/1.2665193-fn-organet-ipcc-ar-inteobjektivt
Eriksson, Sigvard (2014) Därför skall vi tvivla på IPCC – Fixeringen vid
koldioxid har gjort vetenskap till ovetenskap, 24 nov. 2014,
http://vlt.se/asikt/debatt/replik/1.2734359-darfor-skall-vi-tvivla-pa-ipcc
Eriksson, Sigvard (2015) Skandal eller vetenskap? Piteå-Tidningen 28 mars
2015, http://www.pt.se/opinion/debatt/skandal-eller-vetenskap-9173363.aspx
Eriksson, Sigvard (2015) Parisavtalet förhandlas utan vetenskapsgrund, 14 juni
2015, http://norrteljetidning.se/debatt/1.3017972-parisavtalet-forhandlas-utanvetenskapsgrund
Eriksson, Sigvard, Löfving-Henriksson, Ann & Åström, Sture (utan år) ”Kan
grön människofientlighet leda till miljödiktatur?” Nätverket KLIMATSANS.
Evers, Marco, Stampf, Olaf & Traufetter, Gerald (2010) Climate Catastrophe: A
Superstrom for Global Warming Research - Part 8: The Invention of the TwoDegree Target, 1 april 2010 - http://www.spiegel.de/international/world/climatecatastrophe-a-superstorm-for-global-warming-research-a-6866 97-8.html
Fagerström, Jonny (2015) Svensk Vindenergi talar med kluven tunga, 29 maj
2015, http://www.gd.se/opinion/insandare/svensk-vindenergi-talar-med-kluventunga (författaren representerar Föreningen Svenskt Landskapsskydd)
Fairbridge, Rhodes W. Haubold, Hans J. & Windelius, Göran (1995) Potential
of Interplanetary Torquies and Solar Modulatione for Triggering Terrestrial
Atmospheric and Lithospheri Events, http://articles.adsabs.harvard.edu/cgibin/nphiarticle_query?bibcode=1995EM%26P...70..179F&db_key=AST&page_
ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES
Fogstam, Ingvar (2009) IPCCs hockeyklubba – olycksfall i arbetet eller
bedrägeri? http://www.naturvetarna.se/naturvetarna_tycker/Debattinlagg/IPCCshockeyklubba--olycksfall-i-arbetet-eller-bedrageri-/
5
Forsberg, Bertil, Meisteer, Kaatri & Segerstedt, Bo (2008) Luftföroreningshalter
och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg
och Malmö. 2001-2006, Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2008:3.
Foster, Peter (2015) Don’t trust the global warming doomsters and their moral
outrage, 20 jan. 2015, http://business.financialpost.com/fp-comment/peterfoster-why-you-cant-trust-the-global-warming-doomsters
Franzén, Lars (2007) Naturliga orsaker bakom global uppvärmning, Göteborgs
universitet – 13 dec. 2007 http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/Naturliga_orsaker_bakom_
global_uppvarmning.cid760313
Goddard, Steven (2015) Barack Obama goes full Stalin, 24 febr.
https://stevengoddard.wordpress.com/2015/02/24/barack-obama-goes-full-stalin/
Goldberg, Fred (2009) Varför fuskar klimatforskarna? DSM nr 5-6(2009.
Goldberg, Fred (2010) COP15 i Köpenhamn – Några observationer och
kommentarer från klimatmötet, DSM nr 1/2010.
Goldberg, Fred (2010) Beror bränderna i Ryssland på mänsklig
klimatpåverkan? DSM nr 4/2010.
Goldberg, Fred (2011) Varför är den globala uppvärmningen så KALL? Öppet
brev till professorerna Caroline Leck och Michael Tjernström vid MISV,
Stockholms universitet, DSM nr 2/2011.
Goldberg, Fred (2011) Svar på det öppna brevet samt kommentar till det, DSM
3/2011.
Hellström, Olof, Karlén, Wibjörn & Åström, Sture (2014) IPCC skriker högt när
underlag saknas, Västerviks Tidningen, 7 april 2014,
http://www.vt.se/opinion/ipcc-skriker-hogt-nar-underlag-saknas-7559228.aspx
Hesslow, Germund (2011) Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret –
Öppet brev från en professor, http://vetenskapfolkbildning.nu/2011/01/vetenskap-och-folkbildning-har-trampat-klaveretoppet-brev-fran-en-professor/
Hope, Mat & Pearce, Rosamund (2014) Two degrees: The history of climate
change’s ‘speed limit’, 8 dec. 2014,
http://www.carbonbrief.org/blog/2014/12/two-degrees-a-selected-history-ofclimate-change-speed-limit/
6
Humlum, Ole (2015) Climate4you update April 2015,
http://www.climate4you.com/
Häggström, Olle (2008) Vetenskap och pseudovetenskap: exemplet
Stockholmsinitiativet, Folkvett nr 4/2008, http://www.vof.se/folkvett/ar2008/nr-4/vetenskap-och-pseudovetenskap-exemplet-stockholmsinitiativet/
Jelbring, Hans (2014) ”Hur är det ställt med klimatet” – Kommentar till ett
Program i SVT – Runda bordet, personligt meddelande via mail till Klimatsans,
24 nov. 2014.
Jermsten, Henrik & Wik, Johannes (2014) Beslut – Vetenskapens värld, SVT2,
2014-02-10, inslag om snabbsmältande glaciär, fråga om opartiskhet och
saklighet. Beslut: Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider
mot kraven på opartiskhet och saklighet.
http://www.radioochtv.se/casedecisions/212486.pdf
Jonsson, Lars (2012) Antarktis smälter, igen,
http://www.klimatupplysningen.se/2012/05/02/antarktis-smalter-igen/
Karlén, Wibjörn (2013) GISS/NASA manipulation of temperature data, 7 nov.
2013, http://www.geoclimate.se/articles/20131107_GISS_Wibjorn_Karlen.pdf
Karlén, Wibjörn (2014) ”Geoengineering är ett allvarligt hot”. Svar på en fråga
jag skickade ut till ett antal svenska klimatforskare efter att ha läst The Royal
Societys rapport Geoengineering the Climate: Science, Governance and
uncertainty (2009)
https://royalsociety.org/policy/publications/2009/geoengineering-climate/ och
https://royalsociety.org/news/2009/stop-co2/ se Royal Society.
Karlén, Wibjörn (2014) Solaktivitet och klimat,
http://www.elbranschen.nu/content/view/1829/85/lang,english/
Karlén, Wibjörn, Scherstén, Tore & Åström, Sture (2014) Holms och Lövins
klimatpolitik destruktiv, 23 dec. 2014, http://www.expressen.se/debatt/holmsoch-lovins-klimatpolitik-destruktiv/
Karlsson, Lars (2014) Karlén och kompani tittar på i Expressen,
Uppsalainitiativet, http://uppsalainitiativet.blogspot.se/.
Karlsson, Lars (2015) Om amerikanska kongressledamöters förföljelse av
klimatforskare, Uppsalainitiativet, 8 mars 2015
http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/03/om-amerikanskakongressledamoters.html
7
Kelly, Michael (2015) Why my own Royal Society is wrong on climate change:
A devastating critique of world’s leading scientific organisation by one of its
Fellows, Mail Online, 15 mars 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article2995239/Why-Royal-Society-wrong-climate-change-devastating-critique-worlds-leading-scientific-organisation-one-Fellows.html.
Klimatsans (2014) Romson larmar utan saklig grund, 6 december 2014.
Krabbe, Peter (2014) Äntligen börjar vi (några av oss) förstå framtiden!
Klimatupplysningen, 7 mars 2014,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/03/07/antligen-borjar-vi-nagra-ossforsta-framtiden/
Krabbe, Peter (2014) Är havsnivåhöjningar verkligen ett hot? 28 mars 2014,
https://peterkrabbe.wordpress.com/page/6/?app-download=blackberry
Krantz, Lena (2014) Isläget i Arktis, 6 febr. 2014,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/02/06/islaget-i-arktis/
Kungliga Vetenskapsakademien (2015) Akademiuttalade – Den vetenskapliga
grunden för klimatförändringar,
http://www.kva.se/sv/Nyheter/2015/klimatuttalande/ Uttalandet kommenteras
och kritiseras av Lars Cornell (2015-04-10)
Larsson, Bertil m.fl. (2013) Nu tystnar larmen – koldioxid under omprövning,
brev till Sveriges Regering och Fredrik Reinfeld med kopia till Skandinaviens
statsministrar m.fl. http://www.tjust.com/2013/larmentystnar.pdf
Brevet är undertecknat av 22 akademiker med koppling till klimatforskning.
Liljequist, Ove (2015) The Royal Society blir motsagd av en av sina egna
Fellows, mail till Klimatgruppen, 17 mars 2015. Se Kelly, Michael (2015).
Lilljequist, Robert (2015) Är den globala uppvärmningen en gigantisk myt?
9 juni 2015, http://klimatsans.com/2015/06/09/ar-den-globala-uppvarmningenen-gigantisk-myt/.
Lindblad, Tomas (2010) Sanningen och klimatet - Hur illa är det stället med FNs
klimatpanel? Allt om Vetenskap, nr 4/2010.
Lindenfors, Patrik, Westerstrand, Magnus, Emretsson, Anders, Edman, Per,
Martinsson, Anders & Karlsson, Lars (2011) Forskare som idag förnekar
klimathotet var tidigare tobakslobbyister, http://www.svt.se/opinion/forskaresom-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister -
8
Stockholmsinitiativet kommenterar kort 31 mars 2011:
Uppsalainitiativet går i SVT Debatt till hårt angrepp mot s.k. klimatförnekare och
menar att dessa tidigare misstrott även tobakslarmen. Bland dem som utpekas
finns TCS egen Ingemar Nordin, professor Wibjörn Karlén och Robert Nilsson,
gästprofessor i molekylär toxikologi och riskvärdering vid Stockholms
universitet. Författarna till debattartikeln tycks ha lagt ner en hel del möda på att
hitta detaljer i de tre professorernas tidigare liv som kan användas till att svärta
ner och minska förtroendet för dem. Det är lågt. Det är pinsamt. Och det säger
det mesta om Uppsalainitiativet.
http://www.klimatupplysningen.se/2011/03/31/uppsalainitiativet-omklimatfornekare/ (Intressanta kommentarer följde)
Linköpings University Climate Engineering Programme (LUCE) (2015)
http://www.cspr.se/forskning/luce?l=sv
Lindskog, Claes (2015) Översikt – Klimatförändringar och andra miljöeffekter,
Klimatsans, http://klimatsans.com/oversikt/
Lindzen, Richard S. (2015) The Political Assault on Climate Skeptics –
Members of Congress send inquisitorial letters to universities, energy
companies, even think tanks, 4 mars 2015, http://www.wsj.com/articles/richards-lindzen-the-political-assault-on-climate-skeptics-1425513033
Ljungqvist, Ingemar (2010) Klimatet och oljetoppen – Vår tids stora ödesfrågor,
2000-Talets Vetenskap nr 1/2010, sid. 20-21.
Ljungqvist, Ingemar (2012) Chemtrails på svenska himlar, 2000-Talets
Vetenskap nr 4/2012.
Ljungqvist, Ingemar (2012) Introduktion till fenomenet Chemtrails…
Vargavintern som kom av sig, 2000-Talets Vetenskap, nr 3/2012.
Lomborg, Bjørn (2015) Measurable goals for a stronger Earth – This Earth Day,
choose the environmental goals that deliver most benefits per dollar,
http://www.usatoday.com/story/opinion/2015/04/22/earth-day-goals-thatdeliver-column/26141787/
Luongo, Tom (2014) Scientist Confesses: ”Global Warming a $22 Billion
Scam”, http://www.newsmax.com/Finance/MKTNews/Global-Warmingclimate-change/2014/11/17/id/607827/
Mcguirk, Rod (2015) UN climate chief says technology has changed carbon
politics (Christina Figueres), 7 maj 2015, http://phys.org/news/2015-05-climatechief-technology-carbon-politics.html#nRlv
9
McKitrick (2015) A First Look att ‘Possible artifacts of data biases in the recent
global surface warming hiatus’ by Karl et al. Science 4 June 2015,
http://wattsupwiththat.com/2015/06/04/a-first-look-at-possible-artifacts-of-databiases-in-the-recent-global-surface-warming-hiatus-by-karl-et-al-science-4-june2015/
Monckton of Brenchley, Lord Christopher (2011) Den oförblommerade
galenskapen I Durban, sammanfattning av en rapport,
http://everykindapeople.blogspot.se/2011/12/den-oforblommerade-galenskapeni-durban.html (texten ligger på flera bloggar)
Morano, Marc (2010) Special Report: More Than 1000 International Scientists
Dissent Over Man-Made Global Warming Claims – Challenge UN IPCC &
Gore, - Climate Deot Exclusive: 321.page ‘Consensus Buster’ Report set to
further chill UN Climate Summit in Cancum, 8 dec. 2010,
http://www.climatedepot.com/2010/12/08/special-report-more-than-1000international-scientists-dissent-over-manmade-global-warming-claimschallenge-un-ipcc-gore-2/
Morano, Marc (2014) Dueling Datasets: Satellite Temperatures Reveal the
‘Global Warming Pause’ Lengthens to 18 years 2 months,
http://www.climatedepot.com/2014/12/04/duelling-data-sets-satellitetemperatures-reveal-the-global-warming-pause-lengthens-to-18-years-2-months218-months/
National Geographic Sverige (2004) Nödrop från en varmare värld,
temanummer om den globala uppvärmningen, nr 10, 2004.
Nelson, T.J. (2011) Cold Facts on Global Warming,
http://www.randombio.com/co2.html.
Nordangård, Jacob (2014) Med hotet om domedagen som psykologiskt vapen, 12
juni 2014, http://www.klimatupplysningen.se/2014/06/12/med-hotet-omdomedagen-som-psykologiskt-vapen/
Nordangård, Jacob (2014) Hans Joachim Schellnhuber, Geocybernetik och
drömmen om en världsregering, 17 juli 2014,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/07/17/hans-joachim-schellnhubergeocybernetik-och-drommen-om-en-varldsregering/
Nordangård, Jacob (2015) Prästerskapet och deras teknospirituella fantasier,
Klimatupplysningen,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/02/12/prasterskapet-och-derasteknospirituella-fantasier/
10
Nordangård, Jacob (2015) Sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret,
Klimatupplysningen, 19 mars 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/03/19/sagan-om-det-vedervardigakoldioxidmonstret/
Nordangård, Jacob (2015) En obekväm resa, del 1, 16 april 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/04/16/en-obekvam-resa-del-1/
Nordangård, Jacob (2015) En obekväm resa, del 2, 21 maj 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/05/21/en-obekvam-resa-del-2/
Nordin, Ingemar (2014) Genusifieringen av klimatdebatten,
http://www.klimatupplysningen.se/2014/10/06/genusifieringen-avklimatdebatten/
Norin, Brage (2015) Ingen forskare ifrågasätter nedanstående mätdata –
jordens medeltemperatur, http://www.bakom-kulisserna.biz/news/ingenforskare-ifragasatter-nedanstaende-matdata-jordens-medeltemperatur/
Nova, Joanne (2009) Handbok för klimattänkare, översatt av
Stockholmsinitiativet, (en australiensisk vetenskapsförfattare) http://joannenova.com.au/globalwarming/translations/swedish/handbokfortankar
e1.1.pdf
Ortmark, Åke & Åström, Sture (2013) Det finns inget ”klimathot”.
”Klimathotet” – Globalisternas verktyg för Maktövertagande, publicerades i
Kristianstadsbladet, men sidan kan inte längre hittas. Finns på Bakom
kulisserna, http://www.nyapolitiken.biz/klimathotet/det-finns-ingetklimathot.html.
Parry, Martin (2015) Australia PM advisor says climate change a UN-led ruse,
http://phys.org/news/2015-05-australia-pm-advisor-climate-un-led.html
Pielke, Roger (2013) Statement of Dr. Roger Pielke, jr to the Subcommittee on
Environmetn of the Comminttee on Science, Space, and Technology of the
United States House of Representatives, Heaing on A Factual Look at The
Relationship of Climate and Weather, 11 dec. 2013,
http://www.epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStor
e_id=a6df9665-e8c8-4b0f-a550-07669df48b15
Plaugic, Lizzie (2015) Leading Climate change denier was paid by energy
companies, The Verge, http://www.theverge.com/2015/2/22/8085303/climatechange-denier-paid-wei-hock-soon
11
Radetzki, Marian & Lundgren, Nils (2009) En grön fatwa har utfärdats, Forum
nr 5/2009, sid.57-65, http://nationalekonomi.se/filer/pdf/37-5-mrnl.pdf
Rasmussen, Frank (2012) Chemtrails är hälsovådliga, 2000-Talets Vetenskap,
nr 3/2012.
Ribbing, Carl-Gustaf (2015) Solvariationer förklarar temperatursvängningar,
9 jan. 2015 – Västerbottenkuriren, http://www.vk.se/1358629/solvariationerforklarar-temperatursvangningar.
Ridley, Matt (2014) Scientists must not put policy before proof – Environmental
researchers are increasingly looking for evidence that fits their ideology, rather
than seeking the truth, The Times, 8 dec. 2014,
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4290516.ece
Rockström, Johan (2012) Klimatkollaps hotar vid dödläge, SvD-artikel av Jenny
Stjernstedt som presenterar uttalanden av Rockström, 30 nov. 2012,
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatkollaps-hotar-vid-fortsattdodlage_7717096.svd
Royal Societys (2009) Geoengineering the Climate: Science, Governance and
uncertainty, https://royalsociety.org/policy/publications/2009/geoengineeringclimate/ och https://royalsociety.org/news/2009/stop-co2/.
Royal Society (2009) Pressrelease: Sluta släppa ut CO2 eller geoengineering
kan vara vårt enda hopp.
https://royalsociety.org/policy/publications/2009/geoengineering-climate/ och
https://royalsociety.org/news/2009/stop-co2/
Rundkvist, Fredrik (2014) Forskarlarm: Antalet vilda djur halverat på 40 år,
Aftonbladet, 30 sept. 2014.
Sandberg, Christin (2014) Historiskt stor klimatmarsch, FT, onsd. 24 sept. 2014.
Sarchet, Penny (2015) Small atoll islands may grow, not sink, as sea levels rise,
http://www.newscientist.com/article/dn27639-small-atoll-islands-may-grow-notsink-as-sea-levels-rise.html
Schlaug, Birger (2015) Bisarra konspirationer om klimatet, insändare i
KKuriren den 11 juni 2015, Sture Åström svarar Utsläppen är bra, haven stiger
inte, 17/6 2015.
Sjögren, Håkan (2013) En fysiker ser på jordens strålningsbalans, 1 febr. 2013,
http://www.frihetsportalen.se/2013/02/en-fysiker-ser-pa-jordensstralningsbalans/
12
Sjögren, Håkan (2015) Växthusgaser finns inte, 11 febr. 2015,
http://vlt.se/asikt/insandare/1.2835769-vaxthusgaser-finns-inte
SMHI (2014) Om oss – Rossby Centre – SMHIs klimatmodelleringsenhet.
”Vi studerar klimatsystemets beteende och bedriver forskning om
klimatprocesserna.” 23 april 2014 http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-ossrossby-centre-1.308
SMHI (2014) Åter rekordstor havsisutbredning kring Antarktis, 13 okt. 2014,
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ater-rekordstor-havsisutbredning-kringantarktis-1.79083
SMHI (2014) Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport,
1 dec. 2014, http://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/klimatforandringi-sverige-och-varlden-i-ny-svensk-rapport-1.81497
Solomon, Lawrence (2015) Fantasies about global warming and other delusions
will fare poorly in 2015, 9 jan. 2015, http://business.financialpost.com/fpcomment/lawrence-solomon-fantasies-about-global-warming-and-otherdelusions-will-fare-poorly-in-2015
Solomon, Lawrence (2015) Global warming doomsayers take note: Earth’s 19th
Little Ice Age has begun, 27 mars 2015, http://business.financialpost.com/fpcomment/lawrence-solomon-global-warming-doomsayers-take-note-earths19th-little-ice-age-has-begun
Stilbs, Peter (2015) Geo-engineering – vår tids Mad Science, II, 9 febr. 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/02/09/geo-engineering-var-tids-madscience-ii/
Stilbs, Peter (2015) Geo-engineering – vår tids Mad Science, III, 2 mars 2015,
(kommenterar I artikeln Dannielle Whittakers artikel Mirror mirror on the
ocean, se nedan), http://www.klimatupplysningen.se/2015/03/02/geoengineering-var-tids-mad-science-iii/
Sundberg, Marit (2015) Forskare: CIA kan försöka militarisera vädret, DN, 16
febr. 2015, http://www.dn.se/nyheter/varlden/forskare-cia-kan-forsokamilitarisera-vadret/
SvD (2013) Klimatmanipulering snart verklighet – Artificiella vulkanutbrott i
syfte att sänka temperaturen på jorden? 3 mars 2013 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatmanipulering-ar-snartverklighet_7961936.svd
13
Sveriges Radio (2015) Global uppvärmning större än väntat,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6181918
Taliano, Mark (2015) The Industry of Climate Change/Global Warming Denial,
http://whatsupic.com/special-canada/the-industry362098.html
Taylor, James (2015) Updated NASA Data: Global Warming Not Causing Any
Polar Ice Retreat, 19 maj 2015,
http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2015/05/19/updated-nasa-data-polarice-not-receding-after-all/
Thomas, William (utan år) Are Chemtrails Masking True Global Warming?
http://willthomasonline.net/Are_Chemtrails_Masking_True_Glo.html
Thomas, William (2015) Is Geoengineering Pushing Us Into Climate Chaos?
25 mars 2015, http://www.geoengineeringwatch.org/is-geoengineering-pushingus-into-climate-chaos-2/
Tornvall, Tege (2014) Hungerkatastrof hotar arabvärlden,
http://klimatsans.com/2014/10/03/hungerkatastrof-hotar-arabvarlden/
Tornvall, Tege (2015) Rena observerade klimatfakta, 11 maj 2015,
http://klimatsans.com/2015/05/11/rena-observerade-klimatfakta/
Torssell, Stefan (2014) Klimatpanelens vilseledande modeller –
Meteorologernas kunskap stannar vid havsytan, Nya Tider – Debatt, 27 juli
2014, http://www.nyatider.nu/klimatpanelens-vilseledande-modeller/
Tracy, James F. (2014) Climate Change, Manufactured Dissent and
’Foundation-funded Doomsayers’, 21 sept. 2014,
http://www.globalresearch.ca/climate-change-manufactured-dissent-andfoundation-funded-doomsayers/5403386
Tricorona (utan år) Klimatkompensationshandboken, Version 3, Tricorona
Climate Partner.
United States Patents and Trademark Office, här listas alla patent beträffade
vädermanipulering, geoengineering m.m. från o m 27 april 1920 till och med 5
okt 2012, http://www.geoengineeringwatch.org/an-extensive-list-of-patents/
Uppsalainitiativet (2012) Stockholmsinitiativet förvillar om klimatkänsligheten,
4 febr. 2012, http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2012/02/stockholmsinitiativetforvillar-om.html
14
Warren, Lydia (2012) ’I made a mistake’: Gaia theory scientist James Lovelock
admits he was ’alarmist’ about the impact of climate change, 23 april 2012,
uppdaterad 3 mars 2014, http://www.dailymail.co.uk/news/article2134092/Gaia-scientist-James-Lovelock-I-alarmist-climate-change.html
Welander, Per (2015) En världsregering – den styrande klassens mål (Christiana
Figueres citeras), 12 maj 2015,
http://www.klimatupplysningen.se/2015/05/12/en-varldsregering-den-styrandeklassens-mal/
West, Nicholas (2014) Elite Think Tank Admits to Ongoing Climate Engineerng
Experiments, http://www.activistpost.com/2014/12/elite-think-tank-admits-toongoing.html
Whittaker, Dannielle (2014) Mirror mirror on the ocean, 30 okt 2014,
http://www.rsc.org/chemistryworld/2014/10/persistent-foams-oceanic-mirrorsalbedo
Wigington, Dane (2014) Hiding The Crimes Of The Weathermakers, 3 dec.
2014, http://www.geoengineeringwatch.org/hiding-the-crimes-of-theweathermakers/
Wigington, Dane (2014) Climate Engineering Pilot Disclosure? 9 dec. 2014,
(berättar om två visselblåsare) http://www.geoengineeringwatch.org/climateengineering-pilot-disclosure/
Wigington, Dane (2015) Prominent U.S. Scientist Sounds The Alarm On
Geoengineering, Wake Up World, 12 mars 2015, http://wakeupworld.com/2015/03/12/prominent-scientist-sounds-the-alarm-ongeoengineering/
Wigington, Dane (2015) Microwaving The Atmosphere To Mitigate Methane, 13
juni 2015,
http://www.geoengineeringwatch.org/microwaving-the-atmosphere-to-mitigatemethane/
Wigington, Dane & Holter, Bill (2015) Economic Collapse and Climate
Engineering – What Is The Connection, Wake Up World, 10 april 2015,
http://wakeup-world.com/2015/04/10/economic-collapse-and-climateengineering-what-is-the-connection/
Windelius, Göran (u.å.) The sun, sovereign ruler with chilling power: An
assessment of the potential impact of solar activity on future climate,
http://www.fao.org/docrep/u0700e/u0700e05.htm (90-talet)
15
Vänerlöv, Ingemar (2009) Översyn av klimatpolitiken, motion till Sveriges
Riksdag nr 2009/10:MJ372, http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Forslag/Motioner/versyn-av-klimatpolitiken_GX02MJ372/?text=true.
Åström, Sture (2013) Arktis smälter inte, DSM 3/2013, sid. 25.
Åström, Sture (2014) Med anledning av artikeln Religiösa ledare överlämnar
uttalande till FNs klimatmöte, 3 okt. 2014,
http://www.svenskakyrkan.se/1172681 - skriver Åström en u ppmaning med
faktatill Ban Ki-Moon, Lena Ek och Anders Wejryd,
http://klimatsans.com/2014/10/03/ban-ki-moon-lena-ek-och-anders-wejryd/
Åström, Sture (2014) Klimatet blir snart kallare, 25 juli 2014.
http://klimatsans.com/2014 /07/25/klimatet-blir-snart-kallare/ (kommentarerna
mellan ”skeptiker” och ”alarmist” är intressant)
Åström, Sture (2014) Det som driver IPCC, Kristianstadsbladet, 11 aug. 2014,
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/det-som-driver-ipcc/
Åström, Sture (2014) Solen gör Jordens klimat kallare, Ölandsbladet, 30 sep.
2014, http://www.olandsbladet.se/insandare/solen-gor-jordens-klimat-kallare/
Åström, Sture (2014) Inlandsisarna på Grönland och Antarktis, 2 nov. 2014,
http://klimatsans.com/2014/11/02/inlandsisarna-pa-gronland-och-antarktis/
Åström, Sture (2015) Klimatdebattens kärnfråga, Barometern, 11 febr. 2015,
http://www.barometern.se/debatt/klimatdebattens-karnfraga/
Åström, Sture (2015) Klimathotet är en bluff, Folkbladet, 28 mars 2015,
http://www.folkbladet.se/opinion/klimathotet-ar-en-bluff-7894882.aspx.
Åström, Sture (2015) Kyrkan driver klimatpolitik, http://klimatsans.com/media/
Åström Sture (2015) svarar Birger Schlaug, i KK, Utsläppen är bra, haven
stiger inte, 17/6 2015.
16