Välkommen till Växter och klimatförändringar

advertisement
Växter och klimatförändring
Hej och välkommen till kursen Växter och klimatförändring.
Kursen startar onsdagen den 25 januari med upprop. För er som går distanskursen sker
uppropet virtuellt på Adobe Connect klockan 13.00 (gå in på
https://connect.sunet.se/r59261656/) och för er som går på campus i sal 5F416 klockan
10.00
Ett nytt vetenskapligt område börjar utvecklas som på engelska kallas Climate change
biology (förslag på svensk översättning?) och som hämtar information från en rad olika
discipliner utanför biologin, t ex klimatologi. I den här kursen kommer vi att visa på och
diskutera hur människans utsläpp av klimatgaser kommer att påverka organismerna på
jorden med tyngdpunkt på växterna. Det är alltså mycket troligt (enligt IPCC) att klimatet
kommer att bli varmare i framtiden och få konsekvenser för allt levande. Hur det kommer att
bli, ja det vet vi förstås inte men det pågår mycket intressant forskning som försöker ta reda
på det. Det känns självklart att vi som biologer har kunskap om förståelse för området därför
att det säkerligen kommer att vara något som vi får handskas med i vårt arbete.
Kursen i stort
Under de 3 första veckorna av kursen kommer vi att arbeta med Hawkins, B., Sharrock, S. &
Havens, K. Plants and climate change: which future? Botanical garden conservation
international. Richmond, 2008. ISBN 978-1905164-26-4 (finns i resursbanken). Dessutom
kommer vi att läsa en artikel från tidskriften Ambio: Reconnecting to the Biosphere (finns i
resursbanken).
Under de kommande 5 veckorna kommer vi att arbeta med boken Newman, J.A., Anand,
M., Henry, H.A.L., Hunt, S. & Gedalof, Z. Climate change biology. CAB international UK, 2011.
ISBN 978-1-84593-670-9 (som beställs på nätet).
Under de sista veckorna ska ni arbeta med ett litet projekt arbete.
Arbetsformer
Regelbundet under kursen kommer obligatoriska seminarier att schemaläggas och dessa
kommer att vara obligatoriska. Seminarierna ges via det interbaserade
kommunikationsprogrammet Adobe Connect (kräver tillgång till mikrofon och webkamera).
Till vissa artiklar ska ni skriva individuella reflektioner som läggs in på Its-learning.
I anslutning till vissa delar av kursen kommer specifika frågeställningar att diskuteras på itslearning.
Föreläsningar
Som ett stöd vid inläsningen kommer vi att lägga ut filmade föreläsningar både från
nuvarande kurslitteratur men även från tidigare. Till varje film kommer det att finnas
möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer på Its-learning.
Jag kommer successivt att lägga ut information på its‐learning och för er som tidigare använt
its kommer vi att ganska snart lägga in er på kursen. För er som inte har använt its kommer
det att dröja någon eller några veckor senast vecka 3. För att komma in på its‐learning loggar
ni in på www.its.kau.se.
Ni registrerar er själva och följ anvisningarna som finns på den här sidan
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards