2008-09-10
Medlemsföretag och intresserade av Nortels produkter och tjänster
Dags för Nordic Connect 2008
Nortel användarförening har sedan starten 1991 anordnat två seminarier per år
för att medlemsföretagen ska få information om nyheter inom Nortels
produktutbud och kunna byta erfarenheter med varandra. På senare år innefattar
produkterna både tal och data i takt med att telefonin blivit mer integrerad i
datanätverken.
Nordic Connect 2006 blev en succé
Eftersom såväl företag som den offentliga sektorn fått ett alltmer internationellt
inslag i sin verksamhet verkar föreningen även i Europa. Det ledde till att vi
tillsammans med användarföreningarna i Danmark och Norge arrangerade ett
nordiskt seminarium i Göteborg hösten 2006, vi kallade det för Nordic Connect.
Det blev en stor succé. 450 deltagare, många seminarier och en stor utställning
gav användarna god valuta för pengarna. Vi var också överens om att försöka
upprepa Nordic Connect hösten 2008. Eftersom seminariet är nordiskt så valdes
Köpenhamn som nästa ort. Nordic Connect innebar att vi inte hade något
renodlat svenskt seminarium hösten 2006.
Välkommen till Nordic Connect 2008
Nu är det dags igen. Det betyder att vi inte arrangerar något svenskt seminarium i
höst utan bjuder in till Nordic Connect istället. Det ger ett mervärde för
medlemsföretagen för i stort sett samma kostnad. Genom nordiska seminarier
kan vi få snabbare inblick i det som är på gång. Ett exempel är det tyska
företaget Samsun med ett hänvisningssystem som nu kommer på den danska
marknaden och kan bli en utmanare till Netwise och Trio för oss i Sverige.
Väl mött i Köpenhamn
Nils Sundberg
Ordförande
Nortel användarförening, c/o Congrex Sweden AB, Box 5619, 114 86 Stockholm.
Tel 08-459 66 21. www.nortelanvandarforening.se