Hej ( Namnet på den personen som blivit antagen)

advertisement
Inbjudan
CONNECT Sápmi Forum
2009
Onsdagen den 7 oktober är det dags – för årets
upplaga av CONNECT Sápmi Forum. Kom och hör sex
samiska eldsjälar presentera sina företag, affärsidéer
och drömmar inför en panel. Vill du delta som publik, är
du hjärtligt välkommen.
Evenemanget äger rum mellan kl 10 och kl 16 i Viken, Aurorum
Science Park 1C, Luleå. Avbrott kommer göras för individuellt
arrangerad lunch. Under dagen kommer entreprenörerna att delta i
en miniutställning i loungedelen.
För anmälan, klicka på flaggan
Om hyperlänken är långsam, gå in på http://simplesignup.se/event/1176
eller nå kontaktperson Karin Ahldén på [email protected], mobil
0704 17 68 11.
I panelen;
Anders Blom, förbundsordförande SSR
Monika Wikström-Johansson, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers
Birgitta Cajander, Norrlandsfonden
Johan Carlstedt, VD CONNECT Sverige
Bures boahtin
-
Buerie båeteme
-
VÄLKOMNA
SSR, Svenska Samernas Riksförbund är en sammanslutning av samebyar och sameföreningar. Medlemmar i förbundet är
43 av Sveriges 44 samebyar och 22 sameföreningar. Förbundets uppgift är att främja samernas ekonomiska, sociala,
rättsliga, administrativa och kulturella intressen. www.sapmi.se
CONNECT Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i länet genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och
kapital. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen. CONNECT är en icke
vinstdrivande fristående organisation med en verksamhet som grundar sig på frivilliga insatser av erfarna och kunniga
personer. Komplement – inte konkurrent - till befintliga nätverk.
Program CONNECT Sápmi Forum 2009
10.00 - 10.10
10.10 - 10.50
Välkommen
Sara Svonni
11.00 - 11.40
Patricia
Fjellgren
11.40 - 12.40
LUNCH
med pressträff
12.40 - 13.20
Solveig Labba
Solveigs konfektionsföretag tillfredsställer dem som
letar efter kvalitetskläder till sina barn, och som är ute
efter något annat än kedjornas mängdproduktion.
Traditionella samiska barnkläder i otraditionell tappning
för såväl svenskar som samer designas under
överinseende av hennes elvaåriga dotter.
13.30 - 14.10
Marica Blind
När hörde ni senast ett samiskt band på P3? Och
varför har ni inte gjort det? Med websidan Halgú som
det självklara informationscentrat för svenskar såväl
som samer vill Marica underlätta för den samiska
musiken att nå en ny publik. En dag vill hon se
samiska artister som kan försörja sig på sin musik.
14.10 - 14.30
Anders Gothefors, Anders Blom
Unik design, bästa kvalité och 100% passform istället
för något halvdant massproducerat. Det är det
konfektionsföretaget Sara Svonni Design vill förmedla
till sina kunder. Naturmaterial och genuin personlig
kontakt mellan henne och kunden är grunden i hennes
företagande.
Sydsamiskan är ett mindre språk än nordsamiskan,
och på tillbakagång. Icke desto mindre finns ett
dokumenterat förnyat intresse för den, men det saknas
material och medel för att på ett naturligt sätt leva med
sydsamiskan i vardagen, ens i hemmet. Inom ramen
för sitt företagande vill Patricia bidra till en ökad
medvetenhet både bland samer och svenskar, och fler
talare.
Ringpaus med fika
14.30 - 15.10
Sara Björne
"Ekologiska kläder är ofta beige, tråkiga och saknar
passform". För den miljömedvetne människovännen är
det inte lätt att hitta snygga kläder. Genom egen
produktion av hemtextil såväl som kläder där designen
har rötterna i den samiska kulturen, vill hon
tillfredsställa alla - även fashionistan.
15.20 - 16.00
Sara Åström
Det förnyade intresset för sydsamiskan riktar
uppmärksamheten mot bristen av nyutgiven litteratur,
tillika bristen på användarvänlig information om
tillgången till densamma. Den efterfrågan vill Sara
Åström möta. Genom sitt företag vill hon understödja
återupplivningsprocessen så att hon en dag kan starta
ett eget förlag.
SSR, Svenska Samernas Riksförbund är en sammanslutning av samebyar och sameföreningar. Medlemmar i förbundet är
43 av Sveriges 44 samebyar och 22 sameföreningar. Förbundets uppgift är att främja samernas ekonomiska, sociala,
rättsliga, administrativa och kulturella intressen. www.sapmi.se
CONNECT Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i länet genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och
kapital. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen. CONNECT är en icke
vinstdrivande fristående organisation med en verksamhet som grundar sig på frivilliga insatser av erfarna och kunniga
personer. Komplement – inte konkurrent - till befintliga nätverk.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards