Landspartiet Svenska Samer Min Geaidnu, Mijá Gäjnno, Mijjen

advertisement
Pressmeddelande 2013-08-22
Idag fattade Sveriges regering genom Näringsdepartementet ett beslut som är av principiell
betydelse för hela det samiska folket. Detta då Näringsdepartementet anser att riksintresset
mineralutvinning ska väga tyngre än riksintresset rennäring och hela det samiska folkets rätt till
sin kultur. Beslutet är fattat i fallet med den planerade storskaliga gruvexploateringen i
Rönnbäck, som planeras på samernas åretruntmarker, utanför Hemavan Tärnaby. Ett projekt
som drivs av ett konkursmässigt bolag som är under ekobrottsutredning samt har handelsstoppats på börsen.
Det är med bestörtning vi har tagit del av detta beslut som visar på total brist på respekt för det
samiska folket och internationellt erkända urfolksrättigheter. Det är djupt tragiskt och
förnedrande att samiska barns möjligheter att ta del av sitt kulturarv, att leva vidare och verka i
sitt område, ska avgöras på Näringsdepartementets bord. Det är mycket provocerande att vaga
beskrivningar och rena spekulationer om eventuella ekonomiska fördelar för en gruvverksamhet
skall fälla avgörandet och väga tyngre än samisk hävdvunnen rätt. Vi tar kraftigt avstånd från
denna handling som bygger på en fortsatt kolonisation av det samiska folket och Sápmi.
Vi fördömer Näringsdepartementets beslut och kommer att undersöka möjligheterna att gå
vidare med denna process på ett internationellt plan.
Landspartiet Svenska Samer
Min Geaidnu, Mijá Gäjnno, Mijjen Geajjnoe
Riksorganisationen Landsförbundet Svenska Samer
Vadtejen Saemiej Sijte
International Organization for Self-Determination and Equality (IOSDE)
Älvräddarna
Urbergsgruppen
Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby
Download