PLANERA -‐ ett exempel

advertisement
PLANERA -­‐ ett exempel
HUVUDSKÄL: Få samiska ungdomar använder det samiska språket
EFFEKTER: Det samiska språkets utveckling är begränsad
OMVÄRLDSANALYS: Är det så i hela Sápmi eller skiljer det sig mellan
olika språkdomäner? Är det t.ex. stor skillnad mellan nord-­‐ och sydsamiska? Har någon utrett detta tidigare?
Analysen visar att det genomförts många Interreg-­‐projekt som handlar
just om att utveckla det samiska språket.
Det samiska språkets utveckling är begränsad VISION/SYFTE: Utveckla och bevara det samiska språket Få ungdomar använder det samiska språket Nll vardags Utvecklings-­‐ insatser sprids dåligt Obefintligt inom sociala medier Få moderna ord
Ungdomarna är dåligt involverade i insatserna ORSAKER HUVUDMÅL: Ökad vardagsanvändning av det samiska språket bland ungdomar FörbäSrad eTerlevnad av Ndigare gjorda insatser Ökad delakNghet bland ungdomar Ökad användning av sociala medier Utökat ordförråd DELMÅL AKTIVITETER: •  Anordna seminarier för lärare, 4 st per år -­‐ tänk horisontellt •  Starta ungdomsspråkråd inom Nuorrat -­‐ tänk horisontellt •  Involvera språkrådets arbete Kll projektets övriga akKviteter •  Anordna ungdomsspråkträff, 1 per år -­‐ tänk horisontellt •  Utreda, utveckla och sprid. Java Scripts användning bland samiska ungdomar och läroanstalter (t.ex. digital train) RESULTAT: •  12 seminarier + vidareutveckling hemma = totalt 100 personer •  16 medlemmar i språkrådet •  4 IT-­‐killar + 1 IT-­‐tjej •  60 ungdomar från digital train 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards