Partner
skapar förutsättningar för tillväxt
Att vara Connect Partner
OMVÄRLDSBEVAKNING
Partnerskap innebär att bidra till utvecklingen i
våra tillväxtföretag och till näringslivet i stort. Nya
samarbeten och affärer som du har glädje av skapas,
samtidigt som affärsmannaskap och kompetens
ökar i ditt företag. Kort sagt ger vi dig en möjlighet
att förknippas med aktivt arbete för utveckling av
NÄTVERKANDE
företag och skapande av nya arbetstillfällen.
PARTNER
Som Partner i Connect är du
en del av en organisation där
innovationer, entreprenörskap,
KOMPETENSUTVECKLING
tillväxtkapital och näringsliv möts
under professionella former.
VARUMÄRKESBYGGANDE
AFFÄRSUTVECKLING
ETT VIKTIGT SAMHÄLLSENGAGEMANG
Som Connect Partner är du en viktig resurs i näringslivets
stöd för Sveriges tillväxt.
brev och hemsida. Connect kommer även att marknadsföra
ert företag genom våra olika sociala medier när ert företag
uppmärkas på något sätt.
VARUMÄRKESBYGGANDE
Connects ambition är att stärka partnerföretagets varumärke
och ansvarstagande. Exponering av logotype ges vid Connect
Region Syds samtliga arrangemang, inbjudningar, nyhets-
Huvudpartnerpaket 150 000 kr (exkl.moms) per år.
Partneravgiften består av en momsbefriad medlemsavgift
om 2 500 kr.
Resterande belopp är momspliktigt.
“Connect Sverige Region Syds välfyllda
REFERENSFÖRETAG
PARTNER
Mannheimer
Swartling
kalendarium ger oss möjlighet att hjälpa
företag att utvecklas och växa. Det hoppas vi
i för­längningen kan bidra till ökad tillväxt i
regionen. Samtidigt skapar vårt partnerskap
spännande kontaktytor för byrån och våra
medarbetare.”
Helena Sjöholm
Senior Associate och Business Development Manager
Vi skapar tillväxt
Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras
väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt.
Huvudpartner
PÅVERKAN
I ert Huvudpartnerskap ingår det en styrelseplats i Connect
Sverige, Region Syds styrelse, vilket ger en bra påverkansmöjlighet. I kombination med detta anordnas även en partnerresa till Connects ursprung i San Diego, där tillfälle ges
till en internationell plattform och många intressanta möten.
NÄTVERKANDE
Ditt företag har möjlighet att ta del i Connects eftertraktade
nätverk, vars medlemmar består av tongivande företrädare
från olika delar av vårt skånska näringsliv. Det är genom
nätverkande som många affärskontakter knyts som kan ge
möjliga samarbetspartner och kunder.
Ni erbjuds även årligen stå för värdskapet för minst två av
våra fyrtiotal språngbrädor och ett till två samarrangemang
som tex. våra välbesökta och aktuella frukostseminarier.
Likaså finns Sveriges största och mest attraktiva affärsängelnätverk inom Connect. Som huvudpartner ges man möjlighet
att med två medarbetare, med intresse för investering i tidiga
affärsprojekt, att ingå i Connect Sveriges affärsängelnätverk.
Affärsängelnätverket har drygt 450 medlemmar.
KOMPETENSUTVECKLING
Era medarbetare får genom ert partnerskap en unik möjlighet till fri kompetensutveckling i affärsmannaskap genom
deltagande i olika språngbrädor, FöretagsAcceleratorbrädor
och seminarier. Om man känner att man behöver växa in i
rollen som paneldeltagare på en språngbräda finns det nu
också möjlighet att delta som observatör.
Connect har också mycket uppskattade och användbara
mentorprogram som man kan deltaga i som medarbetare i
ett partnerföretag, om man önskar stötta våra tillväxtföretag
på ett mer handfast plan.
OMVÄRLDSBEVAKNING
Det är till Connect och våra program som idéerna oftast
kommer först. Genom deltaga i ett av våra arrangemang
får man chansen att se vad som väntar runt hörnet vilket
kan vara av intresse inte bara från ett personligt perspektiv
utan även ett verksamhetsmässigt.
AFFÄRSUTVECKLING
Som partner hos Connect har man en unik chans att testa sina
egna idéer på en intern Språngbräda Fokus, för att
affärsutveckla sin egen verksamhet.
Vår skånska verksamhet utgår från Lund,
Malmö, Helsingborg och Kristianstad.
Connect Region Syd mellan 2012 och 2014 ...
• Företag i Språngbrädan® & FöretagsAcceleratorn®
136
• Investerarmöten 50
• Företagspresentationer för investerare
23
• Affärsänglar aktiva hos Region Syd
100
• Partner och Coacher
210
• Aktiviteter och evenemang 101
• Deltagare vid aktiviteter och evenemang 5 637
• Ideella professionella timmar förmedlade
14 350
Helsingborg
Kristianstad
Lund
Malmö