Bilaga till: Vattkoppor/bältros EXEMPEL! Vattkoppor, Varicella Zoster

Bilaga till: Vattkoppor/bältros
EXEMPEL!
Vattkoppor, Varicella Zoster – Lista för exponerade kontakter
Ram för tidsangivelse: från det att patienten kommer in på enheten till 2 timmar efter det att patienten lämnat enheten alternativt blir isolerad.
Ansvarig för utredningen:
Datum: 2014-10-10
Födelsedata och namn på index:
Index = Insjuknad person, hämtades i ambulans/kom till enheten kl. 06.00 blev isolerad eller utskrivits till hemmet kl. 08.30
Nr
Personnummer
Namn
Kategori*
Personal
Kontakt med
index tidsangivelse
06.30 – 07.00
Haft vattkoppor/ är
vaccinerad
Nej
1
-97
NN
2
-45
NN
Medpat.
06.30-07.00
Ja
3
-60
NN
Ambulanspers.
06.00-06.30
?
4
-80
NN
Tolk
7.30 -8.00
?
5
-90
NN
Personal
08.00 – 8.30
Vet ej
Åtgärd/sign.
Test antikroppar IgG/IgM.
Avstängs from dag 10-21?
Pat informerad
Kontakt med arbetsledare
inom amb. för vidare
handläggning
Informera om kontakt
med infektion/VC för ev
behandling
EV. Test antikroppar
IgG/IgM.
Avstängs from dag 10-21?
6
*Patient, anhörig till patient, personal, övriga (servicepersonal, tolk, ambulanspersonal etc)
Vattkoppor, Varicella Zoster – Lista för exponerade kontakter
Övrigt
Återkommer med
svar.
Bilaga till: Vattkoppor/bältros
Ram för tidsangivelse: från det att patienten kommer in på enheten till 2 timmar efter det att patienten lämnat enheten alternativt blir isolerad.
Ansvarig för utredningen:
Datum:
Födelsedata och namn på index:
Index = Insjuknad person, hämtades i ambulans/kom till enheten kl.
blev isolerad eller utskrivits till hemmet kl.
Nr Personnummer
Namn
Kategori*
Kontakt med
Haft
Åtgärd/sign.
Övrigt
index vattkoppor
tidsangivelse
*Patient, anhörig till patient, personal, övriga (servicepersonal, tolk, ambulanspersonal etc.)