Vaccinera ditt barn mot vattkoppor och rotavirus!

advertisement
rotavirus
ledare
Vaccinera ditt barn mot
vattkoppor och rotavirus!
annons
natusan
Mama Mia BVC och To Care Husläkar­
mottagning erbjuder nu möjligheten att
ge ditt barn skydd mot både rotavirus
och vattkoppor. Genom vaccination kan
du försäkra dig om att ditt barn slipper
drabbas av två mycket plågsamma och
potentiellt farliga sjukdomar.
Vad är rotavirus?
Den vanligaste orsaken till diarré i
småbarnsåren är ett så kallat rotavirus.
Barn från 6 månader upp till 2 år är
den största riskgruppen och dessutom
den grupp som klarar sjukdomen
allra sämst. Viruset kan dock drabba
alla barn (och vuxna), i olika svårighetsgrad, och ger vanligtvis diarré,
kräkningar och feber.
Rotavirus är mycket smittsamt.
Rotavirus sprids via avföring och
kräkningar. Viruset lever länge och kan
finnas kvar på barnets leksaker och
kläder under flera dagar. Att man håller
en god hygien verkar inte räcka för att
skydda mot viruset som därför sprids
enkelt på ställen som dagis och bland
syskon hemma. Viktigt att vaccinera
så tidigt som möjligt! Då vaccination
mot rota inte ingår i barnvaccinationsprogrammet* är det upp till dig
som förälder att tidigt ta upp frågan
med BVC. Första dosen, av totalt två,
kan ges när barnet är mellan 6 och 20
veckor. Ju tidigare barnet blir skyddat
desto bättre! Vaccinet är drickbart –
några få droppar på tungan. Inga stick!
Vattkoppor är väl inte så farligt?
Traditionellt sett har vi i Sverige tagit
relativt lätt på vattkoppor som sjukdom. Det har betraktats som en ofarlig
sjukdom man ”ska ha”. Det hände tidigare att barn fick träffa smittade barn
för att de också skulle få sjukdomen.
Den senaste tidens ökade kunskap om
58 mama mia 01-2011
sjukdomen och dess följder har emellertid inneburit att attityden långsamt
förändrats.
Varför vaccinera mot vattkoppor?
Vattkoppor är en mycket smittsam
sjukdom som för de allra flesta barn
är mycket plågsam att drabbas av.
Blåsorna ger vanligtvis en besvärande
klåda och en komplikation kan vara
att blåsorna blir infekterade. Ovanliga
men mycket allvarliga komplikationer
är bl a virusorsakad lunginflammation, hjärnhinneinflammation och
hjärninflammation.
Barnet kan vaccineras mot vattkoppor från 9 månaders ålder. Även om
man redan har blivit utsatt för smitta
kan man ta vaccinet upp till 72 timmar
efter exponeringen och därmed slippa
bli sjuk.
Vattkoppor och resor
Vattkoppor kan ställa till med stora
problem om barnet drabbas i samband
med en resan. Är barnet smittat kan
man i värsta fall få förlänga vistelsen eller ställa in resan då vissa flygbolag inte
tillåter att man flyger med vattkoppor.
01-2011 mama mia 59
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards