FAKTABLAD Undersökningen visar att 62 % vet att

FAKTABLAD
.
§
Undersökningen visar att 62 % vet att bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor.
§
Att en knöl på bröstet kan vara ett tecken på bröstcancer känner 74 % av
kvinnorna till. Andra vanliga tecken som sår som inte läker, apelsinhud,
läckande bröstvårtor och indragna bröstvårtor är endast kända av 1-3 %
av kvinnorna.
§
Bara 1 av 50 kvinnor över 50 år, den åldersgrupp som oftast drabbas,
känner till att ett sår på bröstet som inte läker kan vara ett symptom på
bröstcancer.
§
Få kvinnor känner till olika behandlingsformer. Hormonell behandling av
bröstcancer som är den vanligaste behandlingen idag är i stort sett okänd.
Endast 5 % av kvinnorna känner till denna behandlingsform.
§
Närmare 90 % anser att det är rätt att använda mammografi för att
upptäcka fall av bröstcancer. Trots detta har var tionde kvinna mellan 5064 år, den grupp som löper störst risk att drabbas har inte gjort
mammografi.
§
Bröstcancer är den sjukdom s om flest kvinnor fruktar. 41 % av kvinnorna i
undersökningen är oroliga för att få drabbas
§
Få kvinnor som känner till vilka som ligger i riskzonen för bröstcancer.
Endast 25 % av kvinnorna känner till att äldre kvinnor löper högre risk att
få bröstcancer. Kring andra riskfaktorer som exempelvis högt BMI är
kunskapen låg.
Källa: SIFO intervjuer genomförda på uppdrag av AstraZeneca under
perioden 26-29 april 2004