Stöd bröstcancerforskning
vid Lunds universitet
Du kan enkelt stödja bröstcancerforskningen
vid
Lunds
universitet
genom gåvor i valfri storlek. Bidrag betalas
till plusgiro 5 89 93 -7 eller bankgiro 8306599.
Vi tar även tacksamt emot månatliga gåvor,
minnesgåvor, högtidsgåvor, julgåvor och
företagsgåvor. Alla bidrag, oavsett storlek,
är lika välkomna.
Märk din gåva med “Bröstcancer”.
Ange även avsändare och kontaktuppgifter för att möjliggöra återkoppling
om hur din gåva gör nytta.
Lunds universitet
Lunds universitet grundades 1666 och har under
flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. Här finns 47 700 studenter och 7 500
medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi
förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Nästan 3000 forskare och 650 professorer vid
åtta fakulteter bedriver forskning i världsklass,
bland annat inom om­rådena medicin, materialvetenskap, klimatforskning, mänskliga relationer,
demokrati och hållbar tillväxt.
I Lund möts mångfalden, några av vår tids
skarpaste hjärnor och en forsknings- och utbildningsmiljö som skapar en utmärkt grund för
vetenskapliga genombrott.
Tack för ditt stöd!
Stöd Bröstcancerforskningen
vid lunds universitet
Lunds universitet
Donatorrelationer
Tel 046-222 77 36
[email protected]
www.donationskampanj.lu.se
# 04 #
Kod 1
#
Från PlusGiro- /personkonto (vid girering)
#
Svenska kronor
Lunds universitet
Betalningsmottagare (endast namn)
5 89 93-7
Avsändare (namn, postadress samt e-post)
uppgifter som medddelande!
www.donationskampanj.lu.se
Vid betalning via internet, ange ”Bröstcancer” samt dina kontakt-
www.chem.lu.se/people/strandgroup/index.html
valfritt belopp ..................................
www.med.lu.se/cancer_stem_cells
500 kr
www.biology.lu.se/cancer-stem-cells
100 kr
Läs mer på
INBETALNING/GIRERING A
I vår forskning använder vi mänskliga bröstcancercellinjer. Det är bröstcancerceller som växer utanför
kroppen i flaskor med näringsmedium. Vi behandlar
cellerna med olika kemiska substanser och undersöker
hur de mest aggressiva cancercellerna påverkas. De
kemiska substanserna kommer från växter och bakterier och vi förändrar dem kemiskt så att de fungerar
ännu bättre mot aggressiva bröstcancerceller. Vi undersöker också hur normala celler, t.ex. nervceller och
hjärtceller, påverkas eftersom målet är att enbart slå
ut cancerceller. Genom att använda olika cellinjer vill vi
även bidra till att minska användningen av djurförsök
inom cancerforskningen. Du är varmt välkommen att
besöka vårt laboratorium!
Stöd bröstcancerforskningen vid Lunds universitet
I vår forskning samarbetar kemister och cellbiologer för
att bättre förstå dessa celler och för att använda den
kunskapen till att utveckla nya substanser som i framtiden kan användas för att bekämpa även de mest aggressiva bröstcancercellerna. Ditt bidrag kan hjälpa oss
att snabbare nå det målet!
Vår forskning
Meddelande till betalningsmottagaren
Vårt arbete för att öka överlevnaden vid bröstcancer
startar i forskningslaboratoriet där vi försöker förstå
bröstcancercellers egenskaper. Alla cellerna i en bröstcancer är till exempel inte lika aggressiva. En av orsakerna
till att inte alla patienter överlever är att nuvarande behandlingar inte effektivt kan slå ut de farligaste cellerna,
de som orsakar återfall.
Bl 2020.04S (mar 05)
Överlevnaden vid bröstcancer är hög idag, men det finns
mer att göra. Helst ska ju ingen behöva dö i bröstcancer
eller någon annan cancer.
Till PlusGirokonto
öre
Vi vill att alla kvinnor ska
överleva bröstcancer!