baserat - Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

2010 delades 4 471 000 kronor ut i forskningsbidrag (baserat på insamlingsresultatet
2009, samt kvarstående medel från föregående år). Följande projekt beviljades anslag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Livskvalitet och vårdtillfredsställelse hos kvinnor med bröstcancer i
Uppsala/Örebroregionen – en prospektiv långtidsuppföljning (300 000 kronor).
Lokalisation av portvaktslymfkörteln i armhålan före och efter en bröstoperation
för en godartad förändring (350 000 kronor).
Sentinel node biopsi före eller efter neoadjuvant behandling av
bröstcancerpatienter (200 000 kronor).
Quality of life and psychological reactions in women on first line chemotherapy
for metastatic breast cancer – correlations to tumour response and predictive
factors (100 000 kronor).
Hjärnmetastaserande bröstcancer – tidstrender, prediktorer och
behandlingsaspekter (150 000 kronor).
Cellproliferation, programmerad celldöd, benmärgsmikrometastaser vid
bröstcancersjukdom och dessa faktorers kliniska betydelse (100 000 kronor).
Primary reconstructions with implants in women with breast cancer: aspects on
oncological safety and aesthetic outcome (63 000 kronor).
Proteinmarkörer med prognostisk betydelse hos unga kvinnor med bröstcancer
(200 000 kronor).
Internetbaserad screening, psykosocialt stöd och psykologisk behandling vid
ångest och depression hos patienter med cancer och anhöriga – ett delprojekt
inom U-CARE programmet (250 000 kronor).
Compliance till hormonella bröstcancerbehandlingar (200 000 kronor).
Effect of angiogenesis inhibiting therapy in patients progressing in endocrine
treatment – as translational phase II study; SABO-2010-01 (300 000 kronor).
Lokal och skonsam behandling av bröstcancer och godartade bröstförändringar
genom målsökande radiofrekvent värmebehandling, utgörande steg fem
respektive sex i vårt projekt för behandling av brösttumörer (200 000 kronor).
Evaluering av prognostiska och prediktiva faktorer vid tidig bröstcancer för
selektion av patienter med så låg risk för återfall att adjuvant medicinsk
behandling ej är indicerad och optimering av behandling där adjuvant terapi är
indicerad (250 000 kronor).
Onkoplastikkirurgi vid bröstcancerbehandling – OPB (50 000 kronor).
Detektion och molekylärbiologisk karaktärisering av spridda tumörceller som
prognostiskt och behandlingsprediktivt instrument vid bröstcancer (200 000
kronor).
Utvärdering av patienters egen önskan avseende uppföljning efter adjuvant
behandling samt livskvalitet och kostnader associerade med uppföljning av
patienter som behandlats för bröstcancer med adjuvant cytostatika/hormonbehandling (100 000 kronor).
The fibroblast growth factor – inducible (Fn14) receptor and its ligand tumor
necrosis factor – like weak inducer of apoptosis (TWEAK) correlate with poor
prognosis in breast cancer (170 000 kronor).
A Randomized Phase II Study of Electrochemotherapy in the Treatment of
Skin/Subcutaneous Breast Cancer Metastases (350 000 kronor).
Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial, MBTST (500 000 kronor).
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO
www.bro.se
1/2
•
•
•
•
•
Två resestipendier à 20 000 kronor respektive 68 000 kronor.
235 000 kronor till SwedishQualityAssurances (bröstcancer) verksamhet
60 000 kronor till professor Jan Frisell för kursen i samtalsmetodik "det svåra
samtalet".
25 000 kronor till Peter Kruse för arbetet med hemsidan Samtal med patienter
30 000 kronor till Mårten Fernö för arbete med hemsidan för Svenska
bröstcancergruppen.
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO
www.bro.se
2/2