Kalmar: Temakväll bröstcancer och prostatacancer

advertisement
B röstcancerföreningen Solvändan i K almar län
Prostatacancerföreningen P ro Club M öre i K almar län, inbjuder till ÖPPET MÖTE
bröstcancer och
prostatacancer
Temakväll cancer
fredag 14 oktober 2011 kl. 18.30
Föreläsningssal, Jenny nyströms skola (infart äventyrsbadet)
Föreningarna hälsar välkomna och berättar om sin verksamhet.
Därefter följer föreläsning om:
”Bröstcancer och prostatacancer – likheter och olikheter”
Föreläsare:
Överläkare Bengt Johansson, onkologkliniken, Örebro Universitetssjukhus.
Efter föreläsningen ges möjlighet att ställa frågor.
Välkomna!
Fri entré. Om ni anmäler er till mötet bjuder vi på kaffe och smörgås.
Anmälan senast måndag 10/10 till: Lena 0480 - 261 70 eller Monica 0480 - 47 46 31.
Mötet genomförs med stöd från AstraZeneca Sverige
www.cancer.nu
Blå
Bandet
Download