Cancer - Ghana Union Stor

advertisement
Cancer
AFRIS informationsträff
September 2012
Amadou Jallow
Apotekare
Syftet med mitt föredrag
1. Öka kunskap och uppmärksamhet kring cancer
2. Upplysa om förebyggande åtgärder och
behandling av cancer
Det är viktigt att
1.
2.
3.
4.
5.
Göra en PSA-test på ett strukturerat sätt
Gå på mammografi när man blir kallad
Alla kvinnor bör ha en god kännedom om sina bröst så att det
blir lättare att upptäcka eventuella förändringar
Gå på cellprovskontroller när man blir kallad. På så sätt kan
man förhindra att cancer i livmoderhalsen uppkommer.
Vaccinera små flickor mot HPV – sker genom
barnvaccinationsprogrammet eller skolhälsovården
Agenda
Introduktion
Vad är cancer?
cancerframkallande ämnen – exempel
Några cancerformer
Prostatacancer
Bröstcancer
Livmoderhalscancer
Sammanfattning/Avslutning
Introduktion
Vad är cancer?
cancerframkallande ämnen – exempel
Cancer, även kräfta, "celldelning utan kontroll"
Cancer är latinets ord för krabba/kräfta
Är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med
okontrollerad celltillväxt som medför att de nya
cellerna förstör den omgivande vävnaden.
Tumör: elakartad eller godartad
• Malign (elakartad) tumör är en svulst av cancerceller.
• Benigna (godartade) tumör räknas inte som cancer.
Malign tumör
• får dottersvulster, metastaser, i andra delar av kroppen då
cancerceller lossnar från modertumören, vandrar i lymfbanorna eller
i blodbanan och landar i andra vävnader där det växer fram nya
tumörer.
• har även förmågan att invadera och förstöra intilliggande vävnad
(infiltrativ växt).
Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i
Sverige, efter hjärt- och kärlsjukdomar som är de vanligaste.
Högsta risken att få cancer är
Hög ålder
Rökning
Miljöfaktorer orsakar den stora majoriteten av cancer.
Genetiska faktorer - runt 5 % av alla cancerformer är ärftliga
Olika cancerformer har olika förekomst i befolkningsgrupper runt om i världen
I Sverige upptäcks 50 000 nya cancerfall varje år varav:
10 000 är prostatacancer
7 000 är bröstcancer
I Nordeuropa och USA dominerar hudcancer,
prostatacancer, lungcancer och bröstcancer.
I Japan däremot är både prostatacancer och bröstcancer
ovanligt, och istället är magsäckscancer en mycket vanlig
cancerform.
I många utvecklingsländer är västerländska cancerformer
ovanliga, vilket dock kan bero på låg medellivslängd och
bristfällig sjukvård vilket gör att få diagnoser ställs.
Symptomen på en cancersjukdom varierar
- väldigt mycket med vilken cancersjukdom det rör sig om
Första symptomet kan vara diffusa, ospecifika symptom som
trötthet,
förändrade blodprovsvärden (tex blodbrist eller förhöjd
sänka) eller
viktnedgång
I vissa fall är första symptomet en kännbar knöl.
Hjärntumörer kan till exempel ge symptom genom att komprimera
omkringliggande, frisk hjärnvävnad och leda till bortfall av olika
hjärnfunktioner, epileptiska anfall eller ökat tryck i kraniet.
Tumörer i matstrupen eller som komprimerar matstrupen kan ge
sväljningssvårigheter och tumörer i gallgången kan ge gulsot.
Bättre kontroll av cancer idag – fler överlever
Cancersjukdomar brukade förr innebära en säker död, men tack vare
bättre behandlingsmetoder tillfrisknar många
Effektiva screeningsmetoder för att hitta många cancrar innan
sjukdomen bryter ut på allvar, dessa inkluderar:
– Mammografi för att hitta bröstcancer,
– PAP-smear - cellprov för att hitta livmoderhalscancer
– PSA-test för prostatacancer. Förekomsten av en tumör kan
påvisas genom ett enkelt blodprov
De tre viktigaste behandlingsmetoderna är
– Kirurgi - viktigaste för enskilda solida tumörer
– strålbehandling
– kemoterapi med cytostatika (cellgift) - effektivast för leukemi
och spridd (metastaserande) cancer
Viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt
En cancer som utvecklats så långt
att den utvecklat metastaser i
andra organ än den ursprungliga
tumören är svår att bota.
Cancerframkallande ämnen –
några exempel
Cancerframkallande eller carcinogena ämnen
Kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur.
Många finns i cigarettrök
Vissa typer av strålning och virus kan orsaka cancer.
Några ämnen som är cancerframkallande
Aflatoxin
ett så kallat mykotoxin. Kan växa på jordnötter, majs och ris, kryddor mm
Akrylamid
i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen då stora mängder
akrylamid (Rhoca-Gil) läckte ut till omgivningen och förorenade vattendrag
och brunnar.
Asbest
små fibrer ger asbestos (dammlunga), mellanstora fibrer ger malignt
mesoteliom och långa asbestfibrer ger lungcancer.
Bensen
Bensen utgör i dag en tillsats i bensin
Formaldehyd
används inom färg-, medicin-, foto-, lim-, garveri- och textilindustrin.
Plutonium
radioaktivt grundämne. Plutonium är en transuran. Olika isotoper används
som reaktorbränsle, i kärnvapen och i radiotermoelektriska generatorer för
rymdsonder.
Radon
en radioaktiv ädelgas.
Prostatacancer
Prostatacancer - vanligaste cancersjukdomen hos män
Vanligaste cancersjukdomen i Sverige – ökar dramatiskt
– 75 000 lever med prostatacancer
– 10 000 drabbas varje år
– 2400 dör årligen till följd av prostatacancer
Vattenkastningsbesvär och smärtor är vanliga symtom.
Internationella Prostatacancerdagen den 15 september
Prostatakörteln och prostatacancer
Prostatakörteln -vanligast att det bildas cancerceller
30 % av alla män mellan 50 och 75 år har
cancerceller i prostatakörteln, men
bara 10 % utvecklar prostatacancer som behöver
behandlas.
Prostatans funktion är att lagra och avge ett milt
basiskt sekret, med ett mjölkaktigt utseende, som
normalt är 20-30% av spermans totalvolym.
Kända män som haft prostatacancer
”Cancer är ingenting man själv får, bara andra”
– Bert Karlsson
”Jag tycker att det är värt att gå och testa sig men under
flera år hade jag urinvägsproblem och gick och testade
mig utan att de hittade något fel. Det är därför det kom
som en chock för mig”
– artisten Frank Zappa i Today Show, 1993. i december
samma år dog han, 52 år gammal, av prostatacancer.
”Det var ett problem jag hade som jag tog hand om. Jag
är en prostatacancervinnare”
– Colin Powell, fd utrikesminister i USA. 2009
berättade han om sin cancer när han gästade Larry
Kings intervjuprogram.
Behandling av tidig prostatacancer
Prostatacancer som upptäcks efter en hälsokontroll med PSA-prov kan
vanligen botas med antingen operation eller strålbehandling.
Behandling av prostatacancer leder ofta till försämrad erektionsförmåga
Strålbehandling ger ibland ändtarmsbesvär och tätare urinträngningar
Operation kan i enstaka fall medföra besvärande urinläckage.
När cancern verkar vara liten och växa mycket långsamt, väljer man ofta
att följa utvecklingen med regelbundna kontroller istället för att
behandla direkt.
Bröstcancer
Bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i
västvärlden och ökar dessutom.
Till skillnad från många andra cancerformer är bröstcancer vanlig
redan i 50–60-årsåldern och förekommer även hos kvinnor som är
yngre än så.
Cirka 80 procent av alla som får en bröstcancerdiagnos är över 50 år.
Samtidigt som bröstcancer blir vanligare, ökar
chansen att överleva sjukdomen
Att allt fler kan botas anses framför allt bero på:
– Förbättrad behandling
– Mammografikontrollerna som gör att
bröstcancer upptäcks tidigare.
– Hälften av alla fall av bröstcancer
upptäcks vid screening med mammografi.
Alla kvinnor i Sverige erbjuds under en period av livet regelbunden
screening av brösten med mammografi, bröströntgen.
Alla kvinnor bör ha en god
kännedom om sina bröst så att det
blir lättare att upptäcka eventuella
förändringar
Livmoderhalscancer
Human Papilloma Virus - HPV (condyloma)
HPV infection is one of the most common sexually transmitted
infections (STI).
70% to 80% of sexually active will have at least one HPV infection in
their lifetimes.
HPV infection – causes cervical cancer.
Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer
ca 30 000 kvinnor får besked om att de har cellförändringar, var år
Cellförändringar skulle kunna vara ett förstadium till cancer kan väcka oroliga
frågor om framtiden och vad man har att vänta sig.
Effektivbehandling!!
I stor sett alla kvinnor blir av med sina cellförändringar i och med behandling.
Behandlingen är dessutom relativt enkel och skonsam.
HPV går att förebygga mha vaccin
I dag finns två vacciner som skyddar mot humant papillomvirus
Socialstyrelsen har beslutat om vaccinering mot HPV för
flickor födda 1999 eller senare ska vaccinering
mot HPV ingå i barnvaccinationsprogrammet.
flickor 10-12 år som går i årskurs 5 eller 6
kommer under 2012 att vaccineras via
skolhälsovården.
Sammanfattning/Avslutning
Det är viktigt att
1.
2.
3.
4.
5.
Göra en PSA-test på ett strukturerat sätt
Gå på mammografi när man blir kallad
Alla kvinnor bör ha en god kännedom om sina bröst så att det
blir lättare att upptäcka eventuella förändringar
Gå på cellprovskontroller när man blir kallad. På så sätt kan
man förhindra att cancer i livmoderhalsen uppkommer.
Vaccinera små flickor mot HPV – sker genom
barnvaccinationsprogrammet eller skolhälsovården
Lev rätt och minska risken för cancer, hjärt-kärl sjukdomar m.m.
Mycket fisk, grönsaker och motion
Minska på mättade fetter, kött och mejeriprodukter
Rått och grönt är rätt
– Kost med mycket råa råvaror och grönsaker
– Föda med antioxidanter hjälper till att reducera fria
radikaler i kroppen, vilka skadar cellstrukturen och kan
utlösa cancerutveckling
– Vanliga antioxidanter är Broccoli, Blåbär, Granatäpple,
Jordgubbar, Lingon, Lök, Morot, Nypon, Nötter, Svarta
vinbär, Tomater, Äpplen, Ärtor (Gröna) Örter och kryddor
Har du frågor?
Ring 020-59 59 59 eller skriv till [email protected] och få svar
på dina frågor om cancer.
De som svarar på Cancerfondens informations- och stödlinje är legitimerad
vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.
Du vänder dig till stödlinjen för att:
– få svar,
– känslomässigt stöd eller
– mer skriftlig information.
Samtalen är kostnadsfria.
TACK för uppmärksamheten!
2012-09-30
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards