Pressrelease Årets framtidsföretag 2016 Rexel Sverige AB

advertisement
Pressrelease från Rexel Sverige AB
Marknadskommunikationsavdelningen
Älvsjö 2016-12-06
Rexel Sverige AB utsedd till årets framtidsföretag 2016!
Föreningen EEF (Energi Effektiviserings Företagen) har utsett Rexel Sverige AB till årets framtidsföretag
2016. Föreningen består av över 60 medlemsföretag, där Rexel är representerade, har som huvudsyfte att
främja energieffektiviseringsåtgärder med en positiv inverkan på klimat och miljö. Varje år utser föreningen
årets framtidsföretag och prisutdelningen ägde rum den 6 december 2016 där Rexel mottog priset med
följande motivering:
”En stor mängd lönsamma energieffektiviseringsåtgärder finns kvar att genomföra med hög avkastning,
bättre inomhusmiljö, minskat beroende av energitillförsel och en reducerad klimatpåverkan.
Energianvändarna har dock inte alltid möjlighet att investera ens i lönsamma åtgärder.
Rexel tagit fasta på detta och utvecklat nya affärsmodeller i Rexel Finansservice. Fler lönsamma
energieffektiviseringsåtgärder kan genomföras, till glädje för kunden, installatören och samhä llet, då bland
annat fler lokala arbetstillfällen skapas. Genom sitt innovativa exempel inom installationsbranschen tilldelas
därför Rexel Sverige AB priset som Årets framtidsföretag.”
För med information kontakta:
Joakim Forsmark VD Rexel Sverige, Tel 070-6730200.
Om EEF – en allians av företag och branscher
Det finns i Sverige ett stort kunnande när det gäller effektivisering och uthållighet. Många företag tillverkar, installerar och underhåller
teknik för effektivare energianvändning i byggnader och för industrin. En ökad satsning på dessa skulle inte bara ha positiva effekter på
miljö och ekonomi utan även för sysselsättning och för regional utveckling.
Vi inom Energi Effektiviserings Företagen, EEF, vill skapa en allians bestående av företag och b ranscher som kan delta i att utveckla
samhället i denna riktning. Man måste bryta både invanda tankemönster och beteenden. Vi skall samla företag och aktivera dem i
följande uppgifter:
-
Konkretisera potentialen för effektivisering så den blir tydlig för bes lutsfattare
-
Demonstrera och utveckla både teknik och organisation så att beslutsfattare, yrkesverksamma och kunder lättare kan få
tillgång till just det som passar dem
-
Skapa förutsättningar för utbildningsväsendet att lättare delta i praktiken på fältet
-
Göra våra egna företag till mönster genom att leva som vi säljer och arbeta för att minska miljöpåverkan från den egna
verksamheten
Kunder som anlitar ett av våra företag skall veta att vi levererar energikvalitet och uthållighet till dem och att vi gör det baserat på vår
egen erfarenhet.
Läs mer om EEF på www.eef.se
Rexel Sverige AB: Box 103 • Prästgårdsgränd 4 • 125 23 Älvsjö • Sverige
Tel: +46 8 556 214 00 • www.rexel.se
Organisationsnr: 556062-0220 Bolagets säte: Älvsjö
Download