Information om generiskt utbyte - kundinformation - Tandvårds

Därför byter apoteken ut ditt läkemedel
– information om generiskt utbyte
Apoteken måste byta till det billigaste läkemedlet
När du hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek händer det att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som läkaren angett på receptet. Det kallas generiskt utbyte och betyder att apoteken
byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne
men med lägre pris. Syftet är att du alltid ska få det läkemedel som har marknadens lägsta pris.
På så sätt frigörs skattepengar som kan användas till andra angelägna områden, till exempel inom
hälso- och sjukvården.
Apotekspersonal är skyldig att erbjuda utbyte av läkemedel på det här sättet efter ett beslut av
regering och riksdag.
Läkemedel med olika namn men med samma innehåll
När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel tar det patent på det verksamma ämnet
som ger den medicinska effekten. Företaget blir då ensam tillverkare på marknaden av just det läkemedlet.
När patenttiden löpt ut blir det tillåtet för andra företag att tillverka och sälja nya läkemedel
med samma verksamma ämne. Dessa produkter kallas generiska läkemedel eller generika. Generiska ­läkemedel kan ha olika form, färg, smak, lukt och förpackning bland annat eftersom de kan
innehålla olika hjälpämnen. Det verksamma ämnet och den medicinska effekten i kroppen är dock
densamma. Tack vare att de inte är patentskyddade blir priset oftast lägre.
Läkemedelsverket godkänner vilka läkemedel som får bytas ut
Du kan känna dig trygg med det utbyte apotek gör av läkemedel och att det läkemedel du erbjuds har
samma effekt och kvalitet och är lika säkert som det du har fått utskrivet av din läkare. Läkemedelsverket granskar alla generika och bara de som bedöms vara likvärdiga godkänns för utbyte.
TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, beslutar vilket som är det billigaste läkemedlet
och som apoteken är skyldiga att byta till. Ett läkemedels pris på marknaden kan variera och det
läkemedel som har det lägsta priset kan därför variera. Detta leder till att det händer att apoteken
­erbjuder apotekskunden olika läkemedel vid olika tillfällen. Det verksamma ämnet är dock detsamma.
Begränsningar i det generiska utbytet:
Ett läkemedel får inte bytas ut om den som har skrivit ut receptet motsatt sig utbyte på medicinsk
grund. Orsaken kan till exempel vara allergi eller oförmåga att svälja en annan slags tablett.
Du som kund kan motsätta dig utbyte. Du får då betala mellanskillnaden mellan det billigaste
likvärdiga läkemedlet och det läkemedel som står på receptet. Mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.
Om du som kund vill ha något annat utbytbart läkemedel än det som står på receptet eller det
­billigaste, måste du betala hela kostnaden själv. Den räknas inte in i högkostnadsskyddet.
Mer information om läkemedel och generiskt utbyte
FASS
Information om alla godkända läkemedel i Sverige:
www.fass.se
L äkemedelsverket
Information om läkemedel med likvärdig effekt:
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/
TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Information om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar:
www.tlv.se/lakemedel/om-lakemedel/