Grundläggande datorkunskap – Datoranvändning
Del 9 – Operativsystemens utveckling
Innan de grafiska gränssnitten
CP/M
Företrädare till DOS som i mångt och mycket inspirerat till att DOS och främst då MS-DOS
blev och fungerade som det gjorde.
DOS (Disk operating system)
Lättförklarat var DOS ett skal med ett bibliotek av kommandon som lät användare starta
program och utföra filhantering genom att använda standardfraser. Oavsett om det var en text
eller databas du ville ändra namn på gick du tillväga på samma sätt. Detta var väldigt
användbart eftersom utan detta system skulle program och filer behövt ligga på separata
disketter istället för på hårddiskar. Dessutom skulle varje program behövt varit programmerat
så att det startat av sig självt. Dos sätter användaren i fokus och låter denne vara den som har
makten över dator som data.
Apple DOS
Apples diskhanterare till deras första datorer som hade diskettläsare och sedan hårddiskar.
MS-DOS
Namnet som gavs Microsofts filhanterare.
PC-DOS
IBM:s DOS-variant.
Grafiska gränssnitt
Windows (Microsoft)
Windows 1 och 2
Microsofts operativsystem är det idag vanligaste operativsystemet och det system de allra
flesta känner igen. Första versionen av Windows (Windows 1.0) kom ut på marknaden 1985.
Funktionerna var självfallet begränsade, men flertalet saker som finns med i systemet idag
fanns även då exempelvis kalkylator, kalender, Anteckningar, Paint med flera. Systemet
fungerade inte som idag med ett skrivbord utan alla program låg i en lista som användaren
bläddrade i och tröck enter i för att välja det markerade programmet och låta det köras igång. I
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
och med Windows 2 kunde användaren installera och använda programvara från Microsoft
och programfönstren kunde från och med nu överlappa varandra.
Windows 1.01
Windows 3 och 3.10 (NT) (1990 och 1993)
I och med Windows 3 dyker “kataloger” upp och det är de som blir dagens mappar.
Skrivbordet fungerar så som det gör idag det vill säga att det gick att byta färg på det och att
ikoner och kataloger kunde läggas där. Ett förbättrat stöd för drivrutiner för exempelvis
nätverkskort och skrivare gör det enklare för hemanvändaren att ta datorn till sig och använda
den i sitt arbete och sin vardag. Windows 3.10 släpps 1993 och blir Windows första OS som
specialinriktar sig mot servrar.
Windows 3
Windows 95 (1995)
Det stora med Windows 95 var “Plug & Play”, tidigare behövdes ofta stort kunnande och en
hel del tid då en komponent skulle kopplas till datorn. Användaren behövde känna till sin
hårdvara och konfigurerades det hela fel fungerade det inte. Nu blir det mesta enklare, ett
tillbehör kopplas in, en drivrutin installeras och det hela fungerar oftast. Installationen kräver
sällan att användaren känner till datorn övriga delar utan känner på egen hand av det. Fick
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
sent stöd för USB vilket förenklade för användaren ännu mer då USB-enheter kan kopplas till
och användas utan att datorn startas om. En hel del datorer har under Windows 95 livstid CDläsare så systemet kan köpas på såväl CD som diskett, men blir det sista operativsystemet som
levereras på diskett.
För användaren blir datorn snäppet mer personlig i och med möjligheten att använda bilder
som skrivbordsbakgrunder, egna ljud under starten med mera. Startmenyn gör sitt intåg och
verktygsfältet innehåller även klocka och lite annan information om systemet. DirectX
implementeras och innebär en enorm revolution för de som köper nya grafikkort och nya spel.
Windows 95
Windows NT 4 (1996)
I stort sätt en förbättring av Windows 95, NT användes främst av företag då det var mer
anpassat för att rullas ut på ett stort antal klienter.
Windows NT4
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Windows 98 och ME (1998 och 2000)
Windows 98 förbättrar mycket från Windows 95, men för många känns systemet mer
invecklat. USB blir standard och i och med det kan tillbehör till datorn anslutas och användas
utan att datorn behöver vara avstängd. Fördelen med Windows 98 är att såväl nya som äldre
programvaror kan användas, något som sällan är fallet i Windows ME då det bara emulerar
MS-DOS istället för att ha det liggande i systemet. Den som byter upp sig till Windows ME
måste i många fall också byta de program han eller hon använder.
Windows 98
Windows 2000
Windows 2000 blir den första företagsinriktade varianten av Windows som klarar av moderna
spel eftersom det innehåller stöd för DirectX. Nu är inte spel den huvudsakliga anledningen
till implementationen utan att grafikkorten ger stöd även åt andra saker såsom bild och film
och därför bör nyttjas bättre.
Windows 2000
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Windows XP (2001)
Släpps i ett flertal varianter, exempelvis Home, Media, Premium, Ultimate med flera. De som
var menade för hemanvändare inleddes med “Home” medan företagsversioner kallades
“Professional”. Det som för användaren blir en märkbar skillnad är att systemet nu i många
fall kan hjälpa till med felsökning och även “laga” sig självt i vissa fall. Viktiga delar av
systemets kärna kan inte längre raderas av användaren och förbättrade verktyg för att enkelt
göra backup eller flytta information läggs till.
XP uppdateras under åren och fick 3 större uppdateringar som kallades SP1-3 där SP stod för
“Service Pack”. Något som för användaren blir märkbart är att flertalet Virus, Trojaner och
Maskar florerar och extremt många får sin dator infekterad av Blaster. Brandvägg och
Antivirusprogram blir viktigare än någonsin.
Windows XP
Windows Vista (2007)
I och med Windows Vista förbättras säkerheten på användarnivå. Som standard får
användaren godkänna alla installationer just för att motverka att saker och ting installeras utan
att användaren upptäcker och godkänner detta. I mångas ögon försvårar detta användningen
av datorn i och med att installationer blir mer “dolda” innan de godkänts. Väldigt mycket som
ska förenkla för användaren får dessvärre motsatt effekt såsom den förenklade
kontrollpanelen. Systemet får ett svalt mottagande och de flesta ser med lika onda ögon på det
som många gjorde med Windows ME. Ytterligare en nyhet är att systemet kan installeras som
en uppdatering på en redan existerande Windows XP installation.
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Windows Vista
Windows 7 (2009)
Stor uppdatering från Windows Vista med fokus på bakåtkompabilitet. Installationen görs
enkel men den som vill uppgradera kan endast göra detta från Vista och inte XP. Förbättrad
touchfunktionalitet för de som använder dator med tryckkänslig skärm läggs till och fönster
kan maximeras eller dras ut genom att dras till skärmens kant. Windows 7 är det system som
idag är vanligast på hemdatorer strax före Windows XP. Näst på tur står Windows 8 vars
uppgift blir att knyta ihop användarnas datorer och surfplattor genom att erbjuda samma
system på båda enheterna.
Windows 7
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Apple
System Software 1-4 (1984)
Har ett skrivbord likt det vi idag känner som skrivbord med ikoner, fönster och aktivitetsfält.
Den stora skillnaden och svagheten mot Windows 1 och 2 är att endast ett program i taget kan
köras.
Apple Software System 1
System Software 5 (1987)
I och med System 5 blir det möjligt att köra flera program samtidigt även om funktionaliteten
är något begränsad.
System Software 5
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
System Software 6
Får stöd för 1.44” disketter och snabbare processorer, i övrigt inga större förändringar mot
tidigare system förutom att namnet nu syftar till såväl OS:ets version som Finders funktion.
Där Finder kortfattat är det som kör programmen – lite som MS-dos funktion i tidigare
versioner av Windows.
System Software 6
System Software 7 (1991)
Första operativsystemet från Apple som kräver hårddisk. Grafiskt sätt tar systemet ett stort
kliv framåt med möjlighet att använda bilder som bakgrund på skrivbordet och stöd för fler än
16 färger.
System Software 7
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Mac OS 8 (1997)
Nytt gränssnitt för användaren är den rent synligt största förändringen då Apple lämnar sin
System Software-linje, återanställer Steve Jobs och fullt ut kallar sitt operativsystem Mac OS.
Systemet är liksom Windows motsvarighet en förbättring på många punkter och ger stöd åt
större minnen, fler tillbehör och enklare funktionalitet – användaren i centrum och
tillgänglighet för alla.
Mac OS 8
Mac OS 9 (1999)
Familjemedlemmar kan nu använda samma dator men med olika användare och på så sätt
känna att även en gemensam dator är personlig. Talsyntensen förbättras och skivor kan
brännas direkt i systemet utan extra programvara. Stödet för USB-tillbehör förbättras avsevärt
och USB-skrivare kan exempelvis delas ut över trådade nätverk.
Mac OS 9
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
Mac OS X (10.0-10.8) (2001 och in i framtiden)
Unix-certifierat. Största synbara skillnaden för användaren är det grafiska temat kallat
“Aqua”. Fick en något trög start då första versionen dels var ostabil men även var oförmögen
att starta äldre program dvs. program skrivna för Mac OS 8 och 9 vilket många använde sig
av. För att “ordna till” detta problem möjliggjordes start i ett så kallat Classic-läge vilket i
princip innebar att användaren då den ville använda äldre programvara fick starta om datorn
och använda Mac OS 9 och sedan för att använda nyare programvara på nytt starta om datorn.
Mac OS X 10.1
Från och med version 10.3 som släpptes 2003 börjar systemet att kännas snabbt och stabilt
nog för de flesta att helt gå över från sina gamla operativsystem. De flesta mjukvaruutvecklare
har nu uppdaterat eller helt skrivit om sin programvara att fungera med Mac OS X och således
går många över till denna version. Exposé lanseras, finder har förbättrats och det grafiska
gränssnittet uppdateras på nytt och ger fönstren ett utseende av borstad metall.
Version 10.4 förbättrade en hel del funktioner och många programvaror lades till systemets
originalkonfiguration. Den kanske största nyheten är “Spotlight” vilket är systemets
sökhanterare. Sökningar blir mer exakta och framförallt mycket snabbare. 10.5släpps i
oktober 2007 och en spännande nyhet är “Bootcamp”, ett verktyg som gör det möjligt att
installera Windows (XP, Vista och 7) på en egen del av datorns hårddisk. Den som inte är
intresserad av Microsofts system kan glädja sig åt “Timemachine” – ett program som sköter
backup mot externa hårddiskar. Det fina med Timemachine är att såväl äldre som nyare
versioner av dokument sparas så att användaren kan “backa” i tiden och mycket enkelt
återskapa äldre dokument. Apple tar bort Classic-stödet så den som vill kunna starta datorn
och använda Mac OS 9 får låta bli att uppdatera.
10.6 blir en uppdatering som rent synbart inte förändrar särskilt mycket för användaren. Där
emot förbättras systemets stabilitet, säkerhet och effektivitet och så sänks priset till ca 350:-.
Rent prismässigt sänks priset ännu mer då 10.7 släpps till en kostnad av 229:-. Största nyheten
för denna version är att systemet kan köpas inifrån Mac OS X egna programbutik och
installeras direkt över nätet. Denna programbutik lanseras innan släppet av 10.7 och kan
installeras från och med version 10.6 men räknas ändå som en av de största nyheterna i 10.7.
Den som gillade idén med Timemachine kan nu glädjas lite extra för den funktionaliteten
byggs nu in direkt på programnivå – det vill säga – användaren kan direkt i ett program backa
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
till en tidigare version av ett dokument skapat i det programmet – om den som gjort
programmet lagt till stöd för detta. Ytterligare en nyhet är att användaren kan lämna vilka
fönster som helst öppna vis avslut. Då han eller hon sedan startar datorn igen startar
programmen som var igång vid avslut och öppna sidor, dokument eller bilder öppnas som de
var vid avslut.
Mac OS X Server
Apple har även försett marknaden med serverversioner av sina operativsystem. Dessa har
varit anpassade för att så direkt som möjligt samspela med internet och att dela information
mellan flera datorer. Till och med Mac OS X 10.6 köptes serverversionen av Mac Os lös och
var skild från skivorna “vanliga användare” köpte. Från och med 10.7 köper den som ska sätta
upp en server 10.7 på USB eller i programbutiken och installerar. Efter det att 10.7 är
installerat köps Server-tillägg i programbutiken och installeras på den redan existerande
installationen även för denna har priset drastiskt sänkts.
Unix
Unix debuterade (då som unics) redan under slutet av 60-talet men blev det “Unix” vi idag
känner 1972 då det skrevs om i språket “C”. Unix är idag väldigt brett samtidigt som det är
hårt styrt vad och vilka som får kalla sina system för Unix-system. Den för användaren största
fördelen med Unix är nog den att det tack vare dess bredd och många aktörer finns ett system
för “alla”. Den som vill ha ett system helt utan grafiska inslag kan få det medan den som vill
ha det mesta ordnat för sig, installerat och klart kan få det. Det mest användarvänliga Unixsystemet idag är troligtvis Mac OS X 10.7. På samma sätt som det för användaren går att
utifrån sitt behov hitta rätt operativsystem är det för teknikern lätt att hitta eller skriva ett
system som passar mycket speciell hårdvara.
Den som är rädd att inte kunna använda vissa program och på inga villkor kan tänka sig att
prova liknande programvara bör nog fundera både två och tre gånger innan denne byter från
Windows till ett Unix-system. Är det dock inget problem att använda Openoffice istället för
Microsoft Office och liknande kan bytet rent av bli spännande. Tilläggas bör kanske att den
som använder sin dator som speldator nog bör sitta kvar i Windows då DirectX inte finns till
Unix. Spel finns, men väldigt få storspel portas till Unix eller för den delen Linux.
Linux
Många tänker just Linux när de läser Unix, men Linux som kärna är inte Unix-certifierad men
innehåller väldigt många likheter så förvecklingen är så att säga normal, speciellt då den
bygger på system som är certifierade. Det som skiljer Linux från Unix är att distributionerna
som släpps det vill säga varianterna som bygger på en Linux-kärna får kallas Linux så länge
kärnan är intakt men i övrigt kan variationerna vara närmast oändliga. Idag finns en mycket
stor mängd distributioner och så gott som dagligen uppdateras flera av dessa, aktuellare
system är alltså svårare att hitta.
Det viktiga att komma ihåg när det gäller såväl Linux som Unix är att de inte är fristående
operativsystem utan snarare pusselbitar som andra utvecklare sedan bygger vidare på,
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]
sammanställer och gör till sitt operativsystem. De största distributionerna idag är Mint,
Ubuntu, Fedora, OpenSuse och Debian.
Tidstekniskt kom Linux in på scenen 1991 och har sedan dess utvecklats av såväl enskilda
personer som större företag. Idag används främst två olika “fönsterhanterare” eller grafiska
lägen och dessa är Gnome och KDE. För konsumentmarknaden är Gnome populärast men det
går faktiskt att använda båda i samma system för den som har lust med det – dock med den
negativa effekt att systemet uppfattas som segare och sedan har det ingen större inverkan
heller så det är mest onödigt att göra så.
Att skriva om Linux som ett operativsystem är svårt men även tjusningen. Det finns system
som får plats på en diskett och det finns de system som kräver dubbelsidiga DVD-skivor och
alla har de sin marknad och sin publik. Systemen kan göras väldigt anpassade för just den
miljö de ska användas i och säkerheten för en användare bör ses som väldigt hög. På tal om
användare finns det två typer av användare, användare och root. Den som är root bestämmer
vad vilken användare får göra fullt ut. Denne kan ställa in så att användaren har ett program
som han eller hon kan köra och endast detta kan då startas, ingenting annat. I såväl företags
som hemmiljö kan detta vara oerhört kraftfullt såvida den som ställer in det kan sin sak. Den
som är root-användare kan med en enkel fras i teminalen göra systemet fullkomligt
oanvändbart så det är av yttersta vikt att den som har denna behörighet använder den med
förstånd.
Nu låter Linux som väldigt tekniskt och “svårt” och mycket riktigt kan det vara oerhört svårt.
Dessbättre kan det även vara oerhört lättanvänt, faktiskt “enklare” än Windows för den som är
nybörjare på båda. En stor fördel som finns i flertalet distributioner är en programbutik där
man söker efter det man vill ha, klickar installera och får programmet installerat och klart.
Vidare är systemet ofta bättre på att känna igen uppdateringar till programvaror som
installerats av användaren själv. Detta gör att uppdateringar till program görs samtidigt som
de för själva kärnan av systemet vilket får till följd att användaren alltid har ett system som är
uppdaterat.
Övriga operativsystem
Det finns självfallet OS som varken är från Microsoft eller Apple, som inte är Unixcertifierade och heller inte kallar sig Linux-distributioner. Vanligast är dessa på hårdvara som
ska fungera självständigt såsom gårdagens speldator Amiga 500 med sitt operativsystem
“Workbench” eller Commodore 64 med flera som använde sig av “Basic”.
Kopparberg.it
Våggatan 3
714 30 Kopparberg
www.kopparberg.it
telefon: 0580-806 38
[email protected]