Välkommen på invigning av nya Förgätmigej

Inbjudan
Välkommen på invigning av
nya Förgätmigej
Tid
Onsdag
7 september 2016
Kl. 16.00
Plats
Psykiatrihusets huvudentré
Centralsjukhuset
Karlstad
Målgrupp
Alla som är intresserade av
psykiatri, brukarsamverkan
och patientens delaktighet i
sin egen vård.
Plats för förklarande text
Förgätmigej är ett brukar och närståenderum inom psykiatrin. Verksamheten har funnits sedan Psykiatrihuset invigdes 2011 men har nu
omorganiserats och fått en nystart. Det vill vi fira med en invigning.
Förgätmigej har fått ett nytt rum och en samordnare. Samordnaren verkar tillsammans med brukar och anhörigorganisationer samt
andra verksamheter i direkt kontakt med brukare med psykisk
ohälsa. Att - med den egna erfarenheter som bas - ge en pratstund,
andrum, stöd och hopp genom att våga vara medmänniska - det gör
skillnad.
Anmälan till
Ingen anmälan
Kostnad
Program
Invigningen är kostnadsfri.
Information och närmare
upplysning
Mona Noreklint
Samordnare Förgätmigej
[email protected]
Telefon 054 614296
Mobil 072 565 88 75
Om Förgätmigej
Förgätmigej är ett rum där du
kan träffa personer som har
egen erfarenhet av psykisk
ohälsa eller med erfarenheten
av att vara anhörig eller närstående. Hit kommer patienter, personal, närstående eller
förbipasserande som är allmänt intresserade av sådant
som rör psykiatri. Du kan
komma in och ställa frågor,
diskutera, hämta information
om brukar och anhörigföreningar eller om andra verksamheter som finns för den
som varit patient inom psykiatrin.
www.liv.se
Välkomsthälsning
Anna-Karin Thörnqvist,
verksamhetschef, allmänpsykiatriska slutenvården.
Invigningstal
Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV).
Ann-Marie Johansson, initiativtagare till Förgätmigej.
Mona Noreklint, samordnare, Förgätmigej.
Välkommen!
Mona Noreklint
Samordnare Förgätmigej