Företagarpanelen
– Q4, 2010
NOVEMBER 2010
Stockholms län
Produktionen/försäljningsvolymen
2
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
44
Stockholm
42
0%
20%
Högre
Källa: Demoskop
3
36
15
38
40%
60%
Oförändrat
Lägre
13
80%
Vet ej/Ej svar
5
7
100%
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen?
Jämtland
12
14
Blekinge
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
19
Uppsala
20
Värmland
24
Östergötland
Västernorrland
27
Kalmar
27
28
Norrbotten
28
Stockholm
Västra Götaland
29
Alla
29
Skåne
30
Dalarna
30
30
Kronoberg
32
Södermanland
34
Gotland
35
Gävleborg
Örebro
36
Halland
36
36
Västmanland
Västerbotten
39
48
Jönköping
0
Källa: Demoskop
4
10
20
30
40
50
60 %
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen?
% 40
Samtliga
30
Stockholm
20
10
-20
-30
-40
Källa: Demoskop
5
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
55
Stockholm
58
0%
20%
Högre
Källa: Demoskop
6
34
7
33
40%
60%
Oförändrat
Lägre
5
5
80%
Vet ej/Ej svar
4
100%
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…?
Jämtland
33
36
Värmland
37
Kalmar
41
Gävleborg
42
Blekinge
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
42
Kronoberg
43
Östergötland
46
Uppsala
47
Gotland
Västra Götaland
47
Västernorrland
48
48
Alla
48
Västerbotten
49
Skåne
49
Örebro
Västmanland
51
Norrbotten
51
Stockholm
53
Dalarna
53
Halland
54
Södermanland
55
59
Jönköping
0
Källa: Demoskop
7
10
20
30
40
50
60
70 %
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…?
% 60
50
Samtliga
40
Stockholm
30
20
10
-20
-30
Källa: Demoskop
8
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Investeringarna
9
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
28
Stockholm
59
30
0%
54
20%
Högre
Källa: Demoskop
10
9
40%
Oförändrat
10
60%
Lägre
80%
Vet ej/Ej svar
4
6
100%
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna?
Västmanland
5
8
Jämtland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
13
Västernorrland
14
Dalarna
14
Halland
14
Kalmar
16
Kronoberg
16
Uppsala
16
Västra Götaland
Örebro
16
18
Blekinge
19
Alla
19
Gotland
19
Östergötland
20
Stockholm
21
Värmland
23
Skåne
24
Västerbotten
25
Gävleborg
25
Södermanland
Norrbotten
26
28
Jönköping
0
Källa: Demoskop
11
10
20
30 %
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna?
% 30
Samtliga
20
Stockholm
10
-20
-30
-40
Källa: Demoskop
12
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
32
Stockholm
57
34
0%
55
20%
Högre
Källa: Demoskop
13
40%
60%
Oförändrat
Lägre
80%
Vet ej/Ej svar
8
4
7
4
100%
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…?
Västernorrland
11
15
Gotland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
16
Kronoberg
19
Värmland
19
Östergötland
20
Halland
Västerbotten
21
Jämtland
21
23
Gävleborg
Västmanland
23
Kalmar
23
24
Alla
25
Skåne
Norrbotten
26
Södermanland
26
Dalarna
26
Västra Götaland
27
Stockholm
27
28
Uppsala
33
Jönköping
Blekinge
33
37
Örebro
0
Källa: Demoskop
14
10
20
30
40 %
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…?
% 30
Samtliga
20
Stockholm
10
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
-20
-30
Källa: Demoskop
15
Antalet anställda
16
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
Stockholm
0%
23
65
11
1
23
65
10
1
20%
Högre
Källa: Demoskop
17
40%
Oförändrat
60%
Lägre
80%
Vet ej/Ej svar
100%
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda?
Västmanland
2
3
Västernorrland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
5
Värmland
8
Kronoberg
8
Halland
Gävleborg
9
Skåne
9
Norrbotten
9
10
Uppsala
Västra Götaland
11
Dalarna
11
11
Alla
11
Gotland
11
Blekinge
12
Jämtland
Östergötland
13
Stockholm
13
Örebro
13
14
Södermanland
15
Västerbotten
Jönköping
22
Kalmar
22
0
Källa: Demoskop
18
10
20
30 %
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda?
% 20
Samtliga
Stockholm
10
-10
-20
Källa: Demoskop
19
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
Stockholm
0%
27
64
26
65
20%
Högre
Källa: Demoskop
20
40%
Oförändrat
60%
Lägre
7
5
80%
Vet ej/Ej svar
2
4
100%
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?
Jämtland
9
11
Kalmar
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
12
Västernorrland
14
Kronoberg
Värmland
15
Uppsala
15
Gotland
15
19
Gävleborg
Blekinge
19
Norrbotten
19
20
Östergötland
20
Alla
20
Västmanland
21
Västerbotten
Västra Götaland
21
Stockholm
21
22
Skåne
Södermanland
25
Dalarna
25
Halland
25
Jönköping
25
27
Örebro
0
Källa: Demoskop
21
10
20
30 %
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?
% 30
Samtliga
20
Stockholm
10
-10
-20
Källa: Demoskop
22
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Finansiering
23
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ni idag banklån i företaget?
Stockholm
31
48
Gotland
Jönköping
52
Västra Götaland
52
Ja
53
Alla
Södermanland
53
Kronoberg
53
Uppsala
54
Västernorrland
54
Skåne
55
Västerbotten
56
Västmanland
56
57
Dalarna
Halland
57
Värmland
57
Gävleborg
57
Östergötland
58
Norrbotten
59
Örebro
59
62
Blekinge
Jämtland
64
68
Kalmar
0
Källa: Demoskop
24
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ditt företags behov av finansiering via banklån ökat eller minskat senaste året?
Alla
7
Stockholm
5
0%
Ökat mycket
Källa: Demoskop
25
18
58
9
10
67
20%
Ökat något
40%
Oförändrat
7
60%
Minskat något
80%
7
8
1
3
100%
Minskat mycket
Ej svar
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ditt företags behov av finansiering via banklån ökat eller minskat senaste året?
Blekinge
18
17
Västmanland
16
Södermanland
15
Värmland
14
Västerbotten
Andel ökat
mycket/något
Andel minskat
mycket/något
14
Örebro
12
Dalarna
11
Gävleborg
Skåne
10
8
Uppsala
Halland
8
Västernorrland
8
8
Kalmar
7
Alla
6
Kronoberg
4
Västra Götaland
2
Gotland
0
Norrbotten
-1
Stockholm
Jönköping
-1
-6
Jämtland
-30
Källa: Demoskop
26
%-Enheter netto
16
Östergötland
-20
-10
0
10
20
%
Finansiering
Bas: Behov av banklån har minskat (700)
På vilket sätt har behovet av bankfinansiering minskat?
Det egna kapitalet har
ökat
79
9
Alla
Verksamheten
reducerats
14
Annat
81
12
Stockholm
8
0
Källa: Demoskop
27
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Verksamheten reducerats (52)
På vilket sätt har verksamheten reducerats?
% 100
80
60
43
43
39
40
35
22
20
6
3
0
Personalneddragningar
Källa: Demoskop
28
Avyttringar
Reducering av
andra kostnader
Reducerade
kostnader i
försäljning och
marknadsföring
Minskade andra
Minskade
investeringar
investeringar på
forskning och
utveckling
Annat
Finansiering
Bas: Det egna kapitalet ökat (567)
På vilket sätt har det egna kapitalet ökat?
Genom att vinster har
återinvesterats i
företaget
91
Via kapitaltillskott från
ägarna
4
Alla
9
Annat
82
4
Stockholm
16
0
Källa: Demoskop
29
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Anser du att andelen eget kapital ligger på en önskvärd nivå i företaget?
När bedömer du att ni uppnått önskvärd nivå för det egna kapitalet?
65
Alla
71
Stockholm
0%
Ja
20%
Nej, men inom ett år
Källa: Demoskop
30
4
13
3
40%
Nej, men inom två år
60%
14
11
80%
Nej, längre fram i tiden
31
11
31
100%
Nej, aldrig
Vet ej
Om undersökningen
• Syfte
• Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på
konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor.
• Målgrupper
• 4 076 intervjuer (57 % svarsfrekvens)
• Metod
• Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel
med hjälp av Demoskop.
• Tidsperiod
• 9-23 november 2010
31