Företagarpanelen
– Q4, 2010
NOVEMBER 2010
Södermanlands län
Produktionen/försäljningsvolymen
2
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
44
Södermanland
43
0%
Källa: Demoskop
3
36
15
44
20%
40%
Högre
Oförändrat
60%
Lägre
5
10
80%
Vet ej/Ej svar
2
100%
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen?
Jämtland
12
14
Blekinge
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
19
Uppsala
20
Värmland
24
Östergötland
Västernorrland
27
Kalmar
27
28
Norrbotten
28
Stockholm
Västra Götaland
29
Alla
29
Skåne
30
Dalarna
30
30
Kronoberg
32
Södermanland
34
Gotland
35
Gävleborg
Örebro
36
Halland
36
36
Västmanland
Västerbotten
39
48
Jönköping
0
Källa: Demoskop
4
10
20
30
40
50
60 %
Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller produktionen/försäljningsvolymen?
% 50
40
Samtliga
30
Södermanland
20
10
-20
-30
-40
Källa: Demoskop
5
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
55
Södermanland
57
0%
Källa: Demoskop
6
34
7
35
20%
40%
Högre
Oförändrat
60%
Lägre
5
2
80%
Vet ej/Ej svar
6
100%
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…?
Jämtland
33
36
Värmland
37
Kalmar
41
Gävleborg
42
Blekinge
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
42
Kronoberg
43
Östergötland
46
Uppsala
47
Gotland
Västra Götaland
47
Västernorrland
48
48
Alla
48
Västerbotten
49
Skåne
49
Örebro
Västmanland
51
Norrbotten
51
Stockholm
53
Dalarna
53
Halland
54
Södermanland
55
59
Jönköping
0
Källa: Demoskop
7
10
20
30
40
50
60
70 %
Produktionen/försäljningsvolymen, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags produktion/försäljningsvolym, om sex månader, kommer att vara…?
% 60
Samtliga
50
Södermanland
40
30
20
-20
Källa: Demoskop
8
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
-10
Q4 2008
(Högre – lägre)
Q3 2008
0
Q2 2008
Förändringar i
%-enheter netto
Q1 2008
10
Investeringarna
9
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
28
Södermanland
29
0%
59
66
20%
Högre
Källa: Demoskop
10
9
40%
Oförändrat
60%
Lägre
4
3 2
80%
Vet ej/Ej svar
100%
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna?
Västmanland
5
8
Jämtland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
13
Västernorrland
14
Dalarna
14
Halland
14
Kalmar
16
Kronoberg
16
Uppsala
16
Västra Götaland
Örebro
16
18
Blekinge
19
Alla
19
Gotland
19
Östergötland
20
Stockholm
21
Värmland
23
Skåne
24
Västerbotten
25
Gävleborg
25
Södermanland
Norrbotten
26
28
Jönköping
0
Källa: Demoskop
11
10
20
30 %
Investeringarna, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller investeringarna?
% 40
Samtliga
30
Södermanland
20
10
-20
-30
Källa: Demoskop
12
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
32
Södermanland
30
0%
Källa: Demoskop
13
57
8
63
20%
40%
Högre
Oförändrat
60%
Lägre
4
4
80%
Vet ej/Ej svar
3
100%
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…?
Västernorrland
11
15
Gotland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
16
Kronoberg
19
Värmland
19
Östergötland
20
Halland
Västerbotten
21
Jämtland
21
23
Gävleborg
Västmanland
23
Kalmar
23
24
Alla
25
Skåne
Norrbotten
26
Södermanland
26
Dalarna
26
Västra Götaland
27
Stockholm
27
28
Uppsala
33
Jönköping
Blekinge
33
37
Örebro
0
Källa: Demoskop
14
10
20
30
40 %
Investeringarna, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Ditt företags investeringar, om sex månader, kommer att vara…?
% 30
Samtliga
20
Södermanland
10
-10
-20
Källa: Demoskop
15
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Antalet anställda
16
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Alla
23
Södermanland
65
20
0%
74
20%
Högre
Källa: Demoskop
17
11
40%
Oförändrat
6
60%
Lägre
1
80%
Vet ej/Ej svar
0
100%
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda?
Västmanland
2
3
Västernorrland
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
5
Värmland
8
Kronoberg
8
Halland
Gävleborg
9
Skåne
9
Norrbotten
9
10
Uppsala
Västra Götaland
11
Dalarna
11
11
Alla
11
Gotland
11
Blekinge
12
Jämtland
Östergötland
13
Stockholm
13
Örebro
13
14
Södermanland
15
Västerbotten
Jönköping
22
Kalmar
22
0
Källa: Demoskop
18
10
20
30 %
Antal anställda, idag/för 6 mån sedan
Bas: Alla (4076)
Jämfört med sex månader sedan, hur har ditt företag utvecklats vad gäller antalet anställda?
% 20
Samtliga
10
Södermanland
-10
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
-20
-30
Källa: Demoskop
19
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Alla
27
Södermanland
64
29
0%
61
20%
Högre
Källa: Demoskop
20
7
40%
Oförändrat
60%
Lägre
5
80%
Vet ej/Ej svar
2
5
100%
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?
Jämtland
9
11
Kalmar
Förändringar i
%-enheter netto
(högre – lägre)
12
Västernorrland
14
Kronoberg
Värmland
15
Uppsala
15
Gotland
15
19
Gävleborg
Blekinge
19
Norrbotten
19
20
Östergötland
20
Alla
20
Västmanland
21
Västerbotten
Västra Götaland
21
Stockholm
21
22
Skåne
Södermanland
25
Dalarna
25
Halland
25
Jönköping
25
27
Örebro
0
Källa: Demoskop
21
10
20
30 %
Antal anställda, om 6 mån
Bas: Alla (4076)
Antalet anställda i ditt företag, om sex månader, kommer att vara…?
% 40
Samtliga
30
Södermanland
20
10
-20
Källa: Demoskop
22
Q4 2010
Q3 2010
Q2 2010
Q1 2010
Q4 2009
Q3 2009
Q2 2009
Q1 2009
Q4 2008
Q3 2008
Q2 2008
-10
Q1 2008
0
Förändringar i
%-enheter netto
(Högre – lägre)
Finansiering
23
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ni idag banklån i företaget?
Stockholm
31
48
Gotland
Jönköping
52
Västra Götaland
52
Ja
53
Alla
Södermanland
53
Kronoberg
53
Uppsala
54
Västernorrland
54
Skåne
55
Västerbotten
56
Västmanland
56
57
Dalarna
Halland
57
Värmland
57
Gävleborg
57
Östergötland
58
Norrbotten
59
Örebro
59
62
Blekinge
Jämtland
64
68
Kalmar
0
Källa: Demoskop
24
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ditt företags behov av finansiering via banklån ökat eller minskat senaste året?
Medel
7
Alla
Södermanland
3
0%
5 Minskat mycket
Källa: Demoskop
25
10
58
6
18
64
20%
Minskat något
40%
Oförändrat
22
60%
Ökat något
80%
7 1
2,93
40
2,83
100%
1 Ökat betydligt
Ej svar
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Har ditt företags behov av finansiering via banklån ökat eller minskat senaste året?
Blekinge
-18
-17
Västmanland
%-enheter netto
Minskat – Ökat
-16
Södermanland
-16
Östergötland
-15
Värmland
-14
Västerbotten
-14
Örebro
-12
Dalarna
-11
Gävleborg
Skåne
-10
Uppsala
-8
Halland
-8
Västernorrland
-8
-8
Kalmar
-7
Alla
-6
Kronoberg
-4
Västra Götaland
-2
Gotland
0
Norrbotten
1
Stockholm
Jönköping
1
6
Jämtland
-30
Källa: Demoskop
26
-20
-10
0
10
20 %
Finansiering
Bas: Behov av banklån har minskat (700)
På vilket sätt har behovet av bankfinansiering minskat?
Det egna kapitalet har
ökat
79
9
Alla
Verksamheten
reducerats
14
Annat
81
Södermanland
3
11
0
Källa: Demoskop
27
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Verksamheten reducerats (52)
På vilket sätt har verksamheten reducerats?
% 100
80
60
43
43
39
40
35
22
20
6
3
0
Personalneddragningar
Källa: Demoskop
28
Avyttringar
Reducering av
andra kostnader
Reducerade
kostnader i
försäljning och
marknadsföring
Minskade andra
Minskade
investeringar
investeringar på
forskning och
utveckling
Annat
Finansiering
Bas: Det egna kapitalet ökat (567)
På vilket sätt har det egna kapitalet ökat?
Genom att vinster har
återinvesterats i
företaget
91
Via kapitaltillskott från
ägarna
4
Alla
9
Annat
100
5
Södermanland
0
0
Källa: Demoskop
29
20
40
60
80
100 %
Finansiering
Bas: Alla (4076)
Anser du att andelen eget kapital ligger på en önskvärd nivå i företaget?
När bedömer du att ni uppnått önskvärd nivå för det egna kapitalet?
Alla
65
Södermanland
64
0%
Ja
Nej, men inom ett år
Källa: Demoskop
30
20%
4
2
40%
Nej, men inom två år
60%
13
14
14
17
80%
Nej, längre fram i tiden
31
21
100%
Nej, aldrig
Vet ej
Region Norr och Öst * Södermanlands län
*Region Norr och Öst: Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Gotland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län
31
Rekrytering
Bas: Region Norr och Öst (1705)
Har ni försökt rekrytera medarbetare under 2010?
Västernorrland
39
Jämtland
44
Dalarna
44
Södermanland
46
Norrbotten
46
Ja
Alla
50
Kronoberg
50
Gotland
52
Gävleborg
52
Östergötland
53
Kalmar
54
Jönköping
55
62
Västerbotten
0
Källa: Demoskop
32
20
40
60
80
100 %
Rekrytering
Bas: Försökt rekrytera (1123)
Har det varit svårt att rekrytera nya medarbetare?
Alla
29
Södermanland
29
0%
36
40
20%
Ja, i de flesta fallen
Källa: Demoskop
33
35
40%
0
30
60%
Ja, i vissa fall
1
80%
Nej
100%
Ej svar
Rekrytering
Bas: Försökt rekrytera (1123)
Har det varit svårt att rekrytera nya medarbetare?
Jönköping
56
Östergötland
59
Kalmar
59
Kronoberg
62
Jämtland
63
Dalarna
63
Alla
65
66
Västernorrland
67
Västerbotten
Gotland
68
Södermanland
69
75
Norrbotten
76
Gävleborg
0
Källa: Demoskop
34
Ja, i de flesta/
vissa fall
20
40
60
80
100
Rekrytering
Bas: Svårt att rekrytera (722)
Vilket eller vilka av följande har varit de viktigaste orsakerna till att det varit svårt att rekrytera?
% 100
90
Alla
80
Södermanland
70
61
57
60
50
59
50
44
40
31
30
20
12
10
6
3
1
0
Svårt hitta en person
med rätt personlighet
och egenskaper
Källa: Demoskop
35
Svårt hitta en person
med rätt arbetslivserfarenhet
Svårt hitta en person
med rätt utbildning
Sökande har haft för
höga lönekrav
Annan orsak
Rekrytering
Bas: Svårt att rekrytera (722)
Har svårigheterna att rekrytera medarbetare lett till något eller några av följande alternativ?
% 100
90
Alla
80
Södermanland
70
60
50
41
40
33
30
32
26
28
23
19
20
11
13
12
10
0
Vi har avstått från att
rekrytera
Källa: Demoskop
36
Vi har rekryterat men
ändrat kraven
Vi har tagit ut övertid
av befintlig personal
Vi har anlitat
bemanningsföretag
Annan åtgärd
Om undersökningen
• Syfte
• Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på
konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor.
• Målgrupper
• 4 076 intervjuer (57 % svarsfrekvens)
• Metod
• Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel
med hjälp av Demoskop.
• Tidsperiod
• 9-23 november 2010
37