MEDVERKAN I MEDELTIDSVECKANS OFFICIELLA PROGRAM 2017

MEDVERKAN I MEDELTIDSVECKANS
OFFICIELLA PROGRAM 2017
VI ÄR OERHÖRT GLADA ÖVER ATT NI VILL MEDVERKA PÅ MEDELTIDSVECKAN!
Medeltidsveckan är ett kreativt centrum för artister, föreningar och andra. Vår målbild är att så många som möjligt ska ha möjlighet att
medverka, inte enbart ett fåtal grupper. Medeltidsveckan är en plats och ett tillfälle för att utveckla framträdanden av olika slag, ett forum för
likasinnade, en möjlighet att lära och utvecklas. Passa på att se och lyssna, prata och samarbeta. Med över 40 000 besökare till festivalen
finns en stor publik redo att bli fångad av er föreställning!
Detta dokument är en guide för dig som är intresserad av att uppträda på Medeltidsveckan. Vi eftersträvar medeltida upplevelser och ett
brett program för våra besökare. För att medverka måste musik eller framträdandet ha en tydlig anknytning till medel-
tiden och alla dräkter hos de medverkande måste passa in i konceptet.
INTRESSEANMÄLAN
• Sker på http://www.medeltidsveckan.se senast 5 april.
• Medverkan ett år innebär inte automatiskt medverkan nästa år. Intresset att medverka är stort och balanseras emot behovet av ett
varierat utbud för besökaren.
• Medeltidsveckan förbehåller sig rätten att säga nej till medverkan.
• För varje godkänd programpunkt tas en avgift om 725 kr inkl. moms ut för annons i officiella programbladet, internet etc. Möjligheter
att köpa till utökad synlighet finns. Avgiften räknas per unik programpunkt, ej per enskilt införande. Exempelvis betalas endast en avgift
även om samma föreställning spelas 3 gånger under Medeltidsveckan.
MEDELTIDSVECKAN 6 - 13 AUGUSTI 2017
RUINFÖRESTÄLLNINGAR
• Tillgängliga ruiner är S:ta Karin, S:t Lars, S:t Göran, S:t Per, Helge And samt S:t Clemens.
• Specificera önskad tid och plats i anmälan, men Medeltidsveckan beslutar om tidpunkt och placering.
• Ruinerna har olika förutsättningar, se sid. 3 för mer information.
• Som motprestation för ruinföreställning gäller för samtliga föreställningar i alla ruiner att gruppen medverkar på en av
Medeltidsveckan utsedd programpunkt, exempelvis en parad eller avslutningsfesten.
• Gruppen/artisten upplåter minst 8 platser till Medeltidsveckans personal, volontärer och funktionärer (tex fotografer och ledning,
etc). Samtliga har passer-bricka och denna gäller som inträde för den personen. I händelse av att platserna ej är besatta 30 minuter
innan föreställning kan dessa säljas till andra besökare.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Att medverka med föreställning eller annan programpunkt under Medeltidsveckan innebär att själv producera och genomföra arrangemanget
i helhet.
• Alla intäkter i samband med föreställning tillfaller dig som artist / aktör.
• Medeltidsveckan utbetalar ej arvode, resa eller boende till medverkande.
• Möjlighet till rabatt på resa finns för grupper med ruinföreställningar. Se spec. på sida 4.
• Du som arrangör måste själv ordna biljettförsäljning på plats, inkl. biljettstockar etc. Eftersom alla inkommande pengar är era egna kan
Medeltidsveckan ej stå för några garantier eller ansvar vid denna kontanthantering.
MEDELTIDSVECKAN STÅR FÖR
• Alla kostnader för hyra och förberedelser av ruinerna.
• Scen, fackelställ, insynsskydd, bord + stol till biljettförsäljning.
• Volontärer till hjälp med exempelvis rigg och flytt av utrustning i ruinen etc. (OBS! volontärerna får inte åläggas något ekonomiskt
ansvar och kan därför inte hjälpa till med försäljning av biljetter eller merchandise)
• Marknadsföring av din programpunkt i tryckta programmet, hemsida, mobilt program m.m.
• Möjlighet att affischera på tavlor vid ruiner och på marknaden samt Tornerspelsarenan.
• Möjlighet till förköpsförsäljning via internet, Visitors Center på marknaden samt Turistbyrån mot provision på biljettpriset.
Mer information finns på följande sidor.
MEDELTIDSVECKAN 6 - 13 AUGUSTI 2017
RUINER
S:t Lars
S:t Göran
S:t Clemens
Anpassad för
Musik / Teater / Etc.
Musik / Teater / Eldshow, Etc.
Kör / Musik / Teater
Ruinhyra
Avgiftsfri
Avgiftsfri
Avgiftsfri
PA / elektricitet
Ej tillåtet, ej ens med egen
bokning.
Tillåtet utefter egen försorg.
Ingen el framdragen.
PA beslutas i samråd med
Hotell S:t Clemens. PA ej
tillåtet efter kl 21. Möjlighet
till el i samråd med Hotell S:t
Clemens.
Antal platser
100 sittande / 200 tot.
80 sittande / 200 tot.
80 sittande / 150 tot.
Längd för föreställn.
45-60 min
45-60 min
45-60 min
Tid för förberedelser
Ca. 45 min före show
Ca. 1 tim före show
Ca. 45 min före show
Scen
6 x 4,2 m, 50 cm hög
4 x 4 m, 50 cm hög
Litet trägolv i marknivå
Ligger en bit utanför muren,
ovanför sjukhuset.
Plats måste ges till hotellets
gäster avgiftsfritt.
S:t Per
S:ta Karin
Helge And
Musik / Teater / Eldshow, Etc.
Större produktioner / konserter
Musik / Teater / Etc.
Ruinhyra
Avgiftsfri
10% av biljettintäkter + 1500 kr
/ föreställning för basutbud med
el och ljud/ PA.
Avgiftsfri
PA / elektricitet
Mindre PA är tillåtet utefter
egen försorg. Ingen el
framdragen.
Elektricitet + basutbud ljud/
PA finns framdraget. Övrigt
bekostas och bokas utefter egen
försorg.
Mindre PA är tillåtet utefter
egen försorg. Ingen el
framdragen.
Antal platser
Inga bänkar, markplats för cirka Cirka 300 sittplatser, totalt
200 pers.
plats för cirka 500 pers.
Längd för föreställn.
30-60 min
Rek. 1-2 tim eller efter
överenskommelse.
45-60 min
Tid för förberedelser
Ca. 45 min före show
Efter överenskommelse.
Ca. 45 min före show
Scen
5 x 3,5 m
6 m bred, 10 m djup
2x4m
Övrigt
En öppnare ruin med få
möjligheter till insynsskydd.
Rekommenderat betalsätt är
frivillig entré.
Den ruin som lämpar sig bäst
för större produktioner.
Övrigt
Anpassad för
70 sittande / 120 tot.
MEDELTIDSVECKAN 6 - 13 AUGUSTI 2017
RABATTER OCH MÖJLIGHETER
Medeltidsveckan erbjuder följande möjligheter för att förenkla er medverkan och ge er bästa möjliga förutsättningar att spara och tjäna
pengar på er programpunkt.
• Rabatterade resor med Destination Gotland - 2 personer + bil ToR till mycket förmånligt pris. Bokas via DestinationGotland.se efter
kontakt med Medeltidsveckans kansli.
• Tillgång till ramavtal med ABF Studieförbund Gotland. Ger ett i dagsläget ej fastställt bidrag per föreställning mot kvitto på kostnad
i samband med medverkan (resor, rekvisita etc.) Tecknas separat via kontakt via Lotta Ekwall-Ericsson ([email protected]).
• Möjlighet att sälja biljetter via Medeltidsveckans förköpssystem. Kostnad är 25 kr / biljett, då ingår distributionskanaler på internet,
Visitors Center samt Turistbyrån. Kontakta Medeltidsveckan för mer information.
ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER
• Plats bokas och bekostas helt själv av den deltagande.
• Skall anmälas via intresseanmälan för att vara del av officiella programmet.
• Helt fritt att välja tider och platser. Tänk dock på att din aktivitet kan kräva tillstånd, samt att ta hänsyn till riktlinjer för buller
(http://www.gotland.se/54996).
• Aktiviteten får ej uppmuntra till drickande av alkohol på allmän plats.
VARMT VÄLKOMNA TILL MEDELTIDSVECKAN 2017!
MEDELTIDSVECKAN 6 - 13 AUGUSTI 2017