Lidköpings CK Styrelsemöte Lidköping den 5 september 2016

Lidköpings CK
Styrelsemöte
Lidköping den 5 september 2016
Närvarande: Hans Olsson, Markus Sundberg, Mattias Karlsson, Andreas Nyman- Gomez, Sören Larsson.
Ej närvarande: Fredric Sahlin, Erik Oldin.
1. Tre Berg loppet
 Tre berg loppet genomfört enligt plan 30 flaggvakter, 10 depåpersonal och 6 FF ledare, synpunkter till tre berg
organisationen sammanställs under september månad.
 Faktura på 27 600 skr för utfört arbete under tävlingsdagen skickas till tre berg av kassören.
2. Klassindelning och klubbmästerskap 2016.
 KM tävlingarna är avklarade och Sören Larsson beställer medaljer och gravering av vandringsprisen.
3. Marknadsföring av klubben.
 Folder om ungdomsverksamheten är klar.
 Till Rådalunken den 10 september har klubben 4-6 föråkare på MTB cyklar ansvarig Andreas N-G.
4.



LCKs hemsida
Uppdateras löpande.
Hans Olsson skriver ett tack till alla som jobbade med tre berg loppet.
Sören och Andreas förändrar mappstukturen på Arkiv-dokument så det blir mer användarvänligt.
5.



Rapport från kassören.
Kassan är på ca: 105 000skr.
Medlemsantalet är ca: 300st.
Nya rutiner för medlemsavgifter tas fram under hösten Andreas N-G har förslag på hur detta ska
administreras.
Kassören tar fram kostnaderna som klubben betalt för våra ungdomar, gäller startavgifterna till olika tävlingar.

6. Tävlingslicenser.
 Licensen söker medlemmarna själva via cykelförbundets hemsida. Frågor tar Andreas N-G.
 Styrelsen beslutade att betala tävlingslicenser för de medlemmar som tävlar 2016 i LVG, Triathlon och MTB.
För att klubben ska betala licensen ska medlemmen starta i tävlingar där det krävs licens och följande antal
lopp ska genomföras per kalenderår, LVG 5 tävlingar, MTB 5 tävlingar och Triathlon 3 tävlingar
 De medlemmar som klubben betalar licenser för ska under kalenderåret eller nästkommande år vara
funktionär på minst en aktivitet som klubben arrangerar eller där klubben är medarrangör.
 Chip till ungdomar beställer klubben betalas av idrottslyftet.
 Licenser till de som är mellan 7-25 år står klubben för.
7.



Sponsring.
Beställda kläder hos Kalas från klubbens medlemmar är 170 000 skr under sponsringsperioden.
Elin och Matilda skissar på hur de nya kläderna ska se ut from 2017.
Sponsoravtalen går ur 2016-12-31, Andreas har förslag på paketlösningar som klubben kommer att erbjuda
sponsorerna förslag på kostnader per sponsringspaket är: Stål= 7*1000skr, Aluminium= 4*2500skr och
Carbon 4*5000skr Totalt per år 37000skr under 3 år= 111000skr.
8.




Barn och Ungdom.
Ungdomskommittén har lämnat en budget för 2016 som får vara ett provår.
Höstträningen började den 23 september.
Hur följer vi upp resultaten från tävlingar där våra ungdomar är anmälda?
Mötet beslutade att klubben betalar startavgiften på sanktionerade tävlingar där ungdomen tom 16 år är
föranmälda. Vid efteranmälan betalar ungdomarna startavgiften själva.
9. Lokal.
 Erik Oldin är samordnare, Fredrik Jansberger, Hampus Heimer, Tobbe Olsson.
Lidköpings CK
Styrelsemöte
Lidköping den 5 september 2016
Närvarande: Hans Olsson, Markus Sundberg, Mattias Karlsson, Andreas Nyman- Gomez, Sören Larsson.
Ej närvarande: Fredric Sahlin, Erik Oldin.


Serviceavtal på motionscyklar och inköp av styrketräningsutrustning är nästa uppgift i gruppen.
Förslag till budet för säsongen 2016-2017 tas fram till nästa styrelsemöte.
10. Landsväg.
 Söndagar bör gruppen vara på mellan 15-18 cyklister för att minska irritationen för andra trafikanter. Fördelen
är också att vi kan anpassa medelhastigheten i grupperna.
 Klubben kommer att delta med en egen grupp i Vänern runt 2017 enligt samma upplägg som 2016 förfrågan
går ut via FB, klubben ansöker om en förbokad grupp på 20st, ansvarig Sören L.
 Till Vätternrundan 2017 blir det en sub 9 med sikte på 8,30 och sub 10 grupp enligt samma upplägg som 2015
förfrågan går ut via FB, ansvarig Sören L.
11. MTB.
 Pär K och Sebastian E håller i träningen, nybörjargruppen Andreas N-G och Carolin K.
12. Triathlon.
 Klubbens medlemmar har under året gjort bra resultat mer om detta i verksamhetsberättelsen.
 Träningsdagar osv återkommer Markus med.
13. Skaraborgs föreningsarkiv.
 Inget under denna punkt, se protokoll 2015-10-12.
14. Träningsaktiviteter våren/hösten 2016.
 Se under respektive punkt 8-12 i detta protokoll.
15. Årsmöte 2016.
 Klart.
Övriga frågor




Hur marknadsför vi medlemmarnas resultat från tävlingar osv, rutiner tas fram innan årsmötet.
Årsfesten är den 12 november sista anmälningsdag 31 oktober, kl:18.00 Prisutdelning, kl: 19.00 Mat, kl:
21.00-22.30 Bowling. Betalningsrutin återkommer Markus med.
Styrelsen beslutade att kostnaden för årsfesten är: de som var funktionärer på Tre bergloppet betalar
200skr/person övriga medlemmar 300skr/person. Beslutet motiverades med att funktionärerna i år inte fick
någon matpaket under Tre bergloppet.
Skrivelse från Miljö och Hälsa i Lidköping om livsmedelshantering i idrottsklubbar. Klubben hanterar inte
livsmedel enligt livsmedelslagstiftningen eller riksidrottsförbundets branschriktlinjer.
16. Nästa styrelsemöte.
 Nästa styrelsemöte den 7 oktober 2016 kl. 18,30, Hallgatan 3.