Uploaded by huaweim8a

1-3 Läsanvisningar

advertisement
Institutionen för farmaci
Farmaceutisk fysikalisk kemi VT18
Läsanvisningar: Yt- och kolloidkemi
Kursavsnitt
Sidhänvisning till kompendier
Almgren1
Introduktion yt- o kolloidkemi
Piculell2
3-6
Polymerer
1-12
14-20
24-37
40-42
Kolloidala system
Intermolekylär växelverkan
Elektriska dubbellagerkrafter
van der Waals-växelverkan mellan kolloider
DLVO-teorin
Bortom DLVO-teorin
30-46
75-77
88-91
92-94
96-108
Diffusion
Koagulationskinetik
94-95
Ytors termodynamik
7-29
Amfifila ämnen3
47-74
1) Physical Chemistry of Colloids and Interfaces, Mats Almgren, 2:a upplagan (kompendium,
finns att köpa på kurskansliet)
2) Polymerlösningar och geler, Lennart Piculell (kompendium, finns att köpa på kurskansliet)
3) Se även: Koncentrerade tensid och lipidsystem, Sven Engström (häfte i kurskompendiet)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards