751G27 Historia 1:4 Modern historia 12hp - LiU ISAK

advertisement
Institutionen för studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK),
Enheten för historia
Litteraturlista Historia 1 Vt 2013 v 04-23
Kursansvarig: Hans Nilsson
751G01 HISTORIA 1
Teori och metod 3hp
Åmark K: Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter, Studentlitteratur 2011
ISBN 978-91-44-05719-4
Kompendium LiU (C-huset)
Antiken-Medeltiden 9hp
751G25 Historia 1:2
Antikens och medeltidens historia 9hp
Litteratur
Cameron, Rondo E, Neal, Larry: Världens ekonomiska historia från urtid till nutid. Lund 2006. Ny upplaga 2012.
Gustafsson, Harald: Nordens historia, Lund 2007
Lindkvist, T, Sjöberg, M: Det svenska samhället 800-1720, Lund 2010. Ny upplaga 2012.
Lindström, D: Forntid Sverige- en introduktion, Stockholm 2004
McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan 2012 eller senare.
Valfri historisk atlas.
Kompendium LiU (C-huset)
Nya tiden till 1815 6hp
751G26 Historia 1:3
Nya tidens historia 6hp
Litteratur
Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2006, Lund 2010
Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2010, Lund 2012. Ny upplaga
Välj den senaste om den finns.
Cameron, Rondo E, Neal, Larry: Världens ekonomiska historia från urtid till nutid. Lund 2006. Ny upplaga 2012.
Gustafsson, Harald: Nordens historia, 2007.
Lindkvist, T, Sjöberg, M: Det svenska samhället 800-1720, Lund 2010.
McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan 2012 eller senare.
Kompendium LiU (C-huset)
Tiden efter 1815 12hp
751G27 Historia 1:4
Modern historia 12hp
Litteratur
Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2006, Lund 2010
Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2010, Lund 2012. Ny upplaga
Välj den senaste om den finns.
Cameron, Rondo E, Neal, Larry: Världens ekonomiska historia från urtid till nutid. Lund 2006. Ny upplaga 2012.
Gustafsson, Harald: Nordens historia, 2007
McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan 2012 eller senare
Kompendium LiU (C-huset)
Kursadministration:
Anna Ahlgren, 013-28 18 79, [email protected]
2013-01-10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards