VÄLKOMNA
Vi bjuder på
fika i vårt
elevcafé!
För vårdnadshavare & blivande elever i åk 6
GRIMSTA
ONSDAG
7 DECEMBER
17:30 - 19:00
ÖPPET
HUS
KOM OCH TRÄFFA VÅRA LÄRARE OCH ELEVER
ENGELSKA: quiz och digitala verktyg
IDROTT: prova på dans
MATEMATIK: en lektion i problemlösning
NO: laborera och delta i en tävling om biobiljetter
SO: prova på interaktiva SO-spel
SVENSKA: elever håller tal och boksamtal
TEKNIK: Vad är programmering?
Prova på FRANSKA, TYSKA, och SPANSKA.
Kreativa C-huset med specialsalar för BILD, HEM-och
KONSUMENTKUNSKAP, SLÖJD och MUSIK.