Veckans lektioner Prov/Redovisning MATEMATIK Vi går igenom

v. 43
Veckans lektioner
Prov/Redovisning
Vi går igenom räta linjens ekvation och mönster.
MATEMATIK
Vi avslutar våra faktatexter.
Text inlämnad senast fredag.
ENGELSKA
Boksamtalen Shoo bre
Lämna in ditt svar på debattartikeln senast torsdag.
SVENSKA
Fortsatt skrivning på debattartikelsvaret.
Boksamtal tisdag.
Redovisning av argumentation kärnkraft.
NO
SO
Övriga ämnen
Avslutning Islam
Vad man tror, vad händer i den muslimska världen
idag?=
Sltm: urholkning/bildhuggeri
Tyska: Avslutar Modala hjälpverb och påbörjar kap 3.
Prov den 27/10