gymnasiesärskolan: individuella program

advertisement
GYMNASIESÄRSKOLAN: INDIVIDUELLA PROGRAM
En utvecklande utbildning som är anpassad för dig
På Gymnasium Skövde Kavelbro finns från hösten 2015
alla elever på Individuella program samlade i en ny skolbyggnad. Undervisningen är anpassad efter dina behov
och förutsättningar, vilket bland annat innebär kommunikation på alternativa sätt. Eleverna har tillgång till en Ipad eller
dator i undervisningen. På Individuella program läser du
följande ämnesområden:
OM D U VILL ...
delta aktivt i samhällslivet
nå personlig utveckling
ha en meningsfull sysselsättning
fortsätta dina studier efter gymnasiet
Estetisk verksamhet
Genom arbete med bild, form, data, foto, musik, dans
och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet
och skapande förmåga.
Individ och samhälle
Eleverna utvecklar kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället.
Hem och konsumentkunskap
Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar
kunskaper som är centrala för att människor ska kunna
skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår
kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende,
konsumtion och ekonomi.
Språk och kommunikation
Eleverna utvecklas i olika former av kommunikation mellan
människor. Kommunikationen inom området kan ske på
olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal
eller tecken. Här ingår kommunikation på engelska och
svenska.
Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnesområdet idrott och hälsa ska syfta
till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning. Undervisningen ska också leda till att eleverna
utvecklar sin förmåga att använda fysiska aktiviteter för att
Natur och miljö
Eleverna undersöker och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik, matematik, människokroppen, hälsa
och miljö. Möjlighet att utveckla förmåga att reflektera
över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör
hälsa, natur och miljö.
få en bättre hälsa och välbefinnande. GYMNASIESÄRSKOLAN: INDIVIDUELLA PROGRAM
KO RTA FA KTA
Programmet finns på:
Kavelbro
Typ av program
Individuella program, Gymnasiesärskolan
Läs mer på
www.gymnasiumskovde.se/gymnasiesarskolan
Din rektor
Kicki Lekberg, tel 0500-49 75 75
[email protected]
Dina programledare
Tore Gustafsson, tel 0500-49 75 29
[email protected]
Marie Sirén, IPA, tel 0500-49 76 14
Undervisningen är individuellt anpassad vilket
innebär att vissa elever kommer att läsa endast
de sex ämnesområdena medan andra har förutsättningar till att bredda sin utbildning med en
kombination av ämnesområden och ämnen/kurser från gymnasiesärskolans nationella program.
(Hela eller delar av kurser. Detta bedömmer
skolan.)
Det kan t ex vara fördjupande kurser riktade mot
• Hem och konsumentkunskap
• Fastighetsskötsel
• Estetisk verksamhet
Eleverna på Individuella program Autism kan ha
svårt att ta till sig nya kunskaper i grupp. De får
därför enskild undervisning eller undervisning i
mindre grupper. Alla elever ges möjligheten till ett
rum för återhämtning.
[email protected]
Din studie- och yrkesvägledare
Christina Bar-Noy, tel 0500-49 75 85
[email protected]
Gymnasium Skövde i sociala medier:
facebook/gymnasiumskovde
@GySkovde
@gyskovde
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards