Vill du bli
kontaktperson?
Vad är en kontaktperson?
Kontaktperson är en insats inom LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) som kan sökas av personer med funktionsnedsättning.
En funktionsnedsättning kan medföra att det är svårare att skapa och
upprätthålla sociala kontakter, eller att delta i fritidsaktiviteter och
samhällslivet i övrigt .
Vad innebär det att vara kontaktperson?
•
•
•
•
Att vara medmänniska och vän
Att inspirera till en aktiv fritid
Att ge råd och stöd i vardagssituationer
Att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid
Kontaktpersonen har tystnadsplikt som innebär att den som har eller haft
uppdrag inte får berätta om den person de har varit ett stöd för.
Utdrag begärs alltid ifrån polisens belastningsregister.
Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning
Våra förväntningar på kontaktpersonen?
För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men du ska
ha tid och engagemang för ditt uppdrag. Du har lätt för att skapa sociala
kontakter.
Du är minst 18 år och är en pålitlig och engagerad medmänniska.
Vad gör en kontaktperson?
Uppdraget har olika innehåll beroende på behov och önskemål. När och var
ni träffas och vad ni ska hitta på bestämmer ni tillsammans
Det kan handla om promenader, biobesök, att idrotta tillsammans och
mycket annat.
Omfattningen är vanligtvis en träff per vecka eller var 14:e dag och ibland
telefonkontakt där emellan.
Så här tycker några kontaktpersoner om uppdraget:
”Ger många utmaningar i stort och smått,
som stärker mig själv som person”
”Att vara kontaktperson har för mig inneburit,
att jag fått en vän för livet.
En möjlighet att se saker med andra ögon.
Har lärt mig uppskatta det jag har
och upptäcka nya sidor hos mig själv,
som jag inte visste att jag hade.
Att vara kontaktperson är att ge lite av sig själv
men att få så mycket mera tillbaka”
”Roligt, meningsfullt,
utvecklande och mycket mer”
”Matchningen av kontaktpersons och huvudpersons
intressen såsom ridning, fiske, träning med mera
blir ofta en positiv upplevelse för båda”
Intresserad? Ta kontakt med oss!
Skicka gärna en intresseanmälan,
eller ring oss så vi kan träffas för en intervju.
Skövde kommun, Omvårdnadsförvaltningen, LSS-enheten
Telefonnummer: 0500-49 80 00
Kontaktinformation:
Omvårdnadsförvaltningen
Postadress 541 83 Skövde Telefon 0500-49 80 00 Hemsida www.skovde.se