Alkohol - Skövde kommun

advertisement
Alkohol
Alkohol påverkar hjärnan på många olika sätt som inte är bra, vilket alltså kan skada
hjärnan. Hjärnan har inte vuxit klart och utvecklas ända upp till 25 års ålder. Ungdomar har
svårare att bedöma vad som händer när han/hon dricker, vilket gör att de kan råka väldigt
illa ut vid berusning av alkohol.
Det finns fakta som visar att de flesta människorna som hamnar i
slagsmål har druckit alkohol. Det finns också information om att
brott och olyckor ökar när personen har druckit alkohol.
Vad händer när man dricker alkohol
Människor får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och
reaktionsförmåga. Flera olika kroppsdelar kan bli sjuka när man
dricker alkohol och några exempel är skador på lever och hjärtat.
Tobak
I cigaretter finns det tobak som innehåller ett ämne som heter nikotin,
vilket är giftigt. Det skapar en obalans i hjärnan, som gör att det
uppkommer ett sug efter att röka. Några sjukdomar som kan
orsakas av rökning är till exempel hjärtproblem och cancer i lungor.
När man röker kan immunförsvaret bli sämre och många sjukdomar
som man kan få av rökning kan man dö av.
Snatteri
Snatteri är samma sak som stöld, men det kallas snatteri om det man stulit har ett mindre
värde. Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till 1
000 kronor.
Värdegränsen på 1 000 kronor gäller dock inte om man till exempel plockar delar från en
bil eller en cykel. Det räknas som stöld. Det är också stöld om man tar saker från en person
som inte kan skydda sig eller om man tar saker ur någon väska. Då spelar det ingen roll om
det är saker som har ett mindre värde.
Personen som ”snattar” döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär
också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen
Skövde kommun
Sektor socialtjänst
Datum
Besöksadress
Garpastigen 7
Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00
Enhet/handläggare
Resursenheten/ Jenny Aronsson
Beteckning
Postadress
541 30 Skövde
Webbplats
www.skovde.se
registrerad under fem års tid. När man finns i belastningsregistret kan det bli svårare att få
vissa jobb, att få körkort och att studera utomlands.
Skövde kommun
Sektor socialtjänst
Datum
Besöksadress
Garpastigen 7
Kontaktcenter
Telefon: 0500-49 80 00
Enhet/handläggare
Resursenheten/ Jenny Aronsson
Beteckning
Postadress
541 30 Skövde
Webbplats
www.skovde.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards