Poängplan Mark och anläggning

S
Poängplan Mark och anläggning
Inriktning Beläggningsarbetare
Ämne
Kurs
Kod
Poäng
Bygg och anläggning
 Bygg och anläggning 1
 Bygg och anläggning 2
BYGBYG01
BYGBYG02
200
200
400
 Anläggningsprocessen
 Anläggning 1
 Anläggning 2
ANLANS0
ANLANL01
ANLANL02
200
100
200
500




ANLANL0
ANLANLÄ0
ANLANG0
ANLANN0
200
200
100
100
600
BELBEL0
200
200
Mark och anläggning
Anläggning
Anläggning - gröna ytor
Anläggning - ledningsbyggnad
Anläggning - stensättning
Anläggning - vägbyggnad
Fördjupning
 Beläggning
Studiepoäng
Movant AB
Skövde | Kylarvägen 2D, 541 34 Skövde
Tel 0500 47 68 00 | Fax 0500 47 69 51 | E-post [email protected]
Webb movant.se/skovde | Org.nr 556526-5005
Säte Göteborg | Bankgiro 5738-9041 | Plusgiro 54333-0
1700