Tekniska krav gällande IT-stöd för LOV

advertisement
Datum
Beteckning
Sektor styrning och verksamhetsstöd 2015-11-27
Tekniska krav
Enhet/Handläggare
Kvalitet och metod/Jimmy Palmqvist
Tekniska krav gällande IT-stöd för LOV
Dokumentbeskrivning
Dokumentet beskriver tekniska krav för användning av kommunens IT-stöd för
organisationer som utför tjänster enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
Revisionshistorik
Version
1.0
Datum
2015-11-27
Ändringsbeskrivning
Första utgåva
Författare
Stefan Borgström
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-postadress
Webbplats
SKÖVDE KOMMUN
Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Stadshuset
Fredsgatan 4
Skövde
0500-49 80 00 vx
[email protected]
www.skovde.se
Direkttelefon
Handläggarens e-postadress
0500-493615
[email protected]
Åtkomst till IT-stöd
För att använda Skövde kommuns IT-stöd ska utföraren själv stå för IT-utrustning som uppfyller
kommunens krav (se nedan). Utföraren ansluter sig till kommunens IT-stöd med hjälp av datorns
webbläsare. Efter godkänd inloggning startas ett fjärrskrivbord upp med åtkomst till IT-system och
dokument.
Tillgängliga IT-system
IT-system
Procapita Vård och Omsorg
KLARA/SVPL
Webbapplikation Senior Alert
Webbapplikation BPSD
Inloggningsmetod
Användarnamn + lösenord
eller SITHS-kort
SITHS-kort
SITHS-kort
Användarnamn + lösenord
Hårdvarukrav



Dator ska uppfylla operativsystemets krav.
Smartkortläsare, intern eller extern (för SITHS-kort).
SITHS-kort eller personlig mobiltelefon.
Mjukvarukrav
Produkt
Microsoft Windows
Net iD
Internet Explorer
Funktion
Operativsystem
Programvara för smartkort
Gränssnitt för IT-stöd
Version
8.1 eller senare
6.1.2.25 eller senare
11
Utföraren ska se till att operativsystem, antivirusprogram och liknande mjukvara hålls kontinuerligt
uppdaterat på samtliga datorer som ansluter till kommunens IT-stöd.
Kommunikationskrav

Internetanslutning med minst 2mbit/s. Vi rekommenderar 4G eller motsvarande fast
anslutning.
Inloggningskrav IT-stöd (fjärrskrivbord)

Stark autentisering (tvåfaktorsinloggning) med någon av följande metoder
o SITHS-certifikat
o SMS i personlig mobiltelefon
Skrivarkrav

Skrivaren ska klara typ 4 drivrutin.
Kommentar: Möjliggör enklare utskrift på utförarens lokala skrivare från kommunens IT-system utan
att specifika skrivardrivrutiner måste installeras i kommunens IT-miljö.
2 (3)
Support
I första hand uppmanas utföraren att kontakta sin egen IT-leverantör/support för råd och stöd kring
inköp eller konfigurering av IT-utrustning. Frågor eller synpunkter gällande kommunens tekniska krav
anmäls till kommunens helpdesk Tfn 0500-498501 eller via e-post: [email protected]
3 (3)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards