Ekonomi- programmet

advertisement
GYMNASIUM SKÖVDE
EK
Ekonomiprogrammet
– En karriärstart för ekonomer, jurister och företagare
PåEkonomiprogrammet lägger du en viktig grund för fortsatta
studier i ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Under första året
bekantar du dig med alla delar, därefter väljer du inriktning. På så vis
behöver du inte välja mellan bredd och fördjupning – du får båda delar.
Hos oss kan du starta företag inom Ung Företagsamhet (UF) och
använda vårt nära samarbete med näringslivet till att skaffa viktiga
kontakter. Dessutom finns det internationella perspektivet ständigt
med hos oss.
VILKEN INRIKTNING PASSAR DIG?
• Ekonomi: För dig som vill skaffa kunskaper inom företagsekonomi, det vill säga redovisning, kalkylering, marknadsföring,
ledarskap och organisation.
• Juridik: För dig som vill skaffa kunskaper om rättsordningens
betydelse i samhället. Du lär dig bland annat att analysera
och bedöma juridiska problem.
Visste du att:
Om du läser Ekonomiinriktningen kan du bli diplomerad gymnasieekonom – och väljer du juridikinriktningen kan du bli en av de
elever som ställer upp i skol-SM i juridik.
KORTA FAKTA
Typ av program:
Högskoleförberedande
Programmet finns på:
GYMNASIUM SKÖVDE , Västerhöjd
Programmet erbjuder möjlighet att gå:
NIU: JA
LIU: JA
Programmet ger följande behörighet:
Grundläggande högskolebehörighet
och särskild behörighet
PROGRAMINNEHÅLL
(Siffrorna anger kursens poäng)
Gymnasiegemensamma ämnen (1 250)
Engelska 5 och 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b och 2b
200
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b och 2
200
Svenska 1, 2 och 3
300
Programgemensamma ämnen
(350)
Företagsekonomi 1
100
Privatjuridik
100
Moderna språk
100
Psykologi 1
50
Inriktningar (300)
Ekonomi
300
Juridik
300
Programfördjupningar
(300)
Individuellt val
(200)
Gymnasiearbete
(100)
Summa
2 500
EKONOMI
JURIDIK
INRIKTNING
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
(300)
100
100
100
INRIKTNING
Filosofi 1
Affärsjuridik
Rätten och samhället
Psykologi 2a
(300)
50
100
100
50
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
(300)
(Eleven väljer minst 300 poäng av nedanstående)
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR
(300)
(Eleven väljer minst 300 poäng av nedanstående)
Moderna språk
Matematik 4
Affärsjuridik
Marknadsföring
Redovisning 2
Ledarskap och organisation
Entreprenörskap och företagande
Kriminologi
Moderna språk
Psykologi 2b (Rättspsykologi)
Matematik 3b
Matematik 4
Filosofi 2
Retorik
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
50
100
Gymnasium Skövde förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar i de erbjudna programmen.
Gymnasium Skövdes
Utbildningskatalog 2017
och mer information
hittar du på webbsidan
gymnasiumskovde.se
Missa inte
Öppet hus
på Gymnasium Skövde
26/11
KONTAKTINFORMATION
SKÖVDE KOMMUN
Telefon: 0500 - 49 80 00
[email protected]
Besöksadress:
Stadshuset
Fredsgatan 4, Skövde
gymnasiumskovde.se
KAVELBRO
Telefon: 0500 - 49 75 00
Kavelbrovägen 17
541 36 Skövde
VÄSTERHÖJD
Telefon: 0500 - 49 38 00
Gymnasiegatan 1
541 31 Skövde
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards