OFFERT
Dnr: 2013/14-513
20XX-XX-XX4
Företag X
Kursnamn, X hp
Vi tackar för er förfrågan och offererar följande:
Omfattning:
Utbildningen pågår under läsåret 20xx/11, schema bifogas, bilaga 1
Innehåll:
Enligt bifogad kursplan, bilaga 2
Gruppstorlek:
Minimiantal deltagare: x st
Maxantal deltagare: x st
Kontaktperson:
X, tfn 0500-44 xx xx, e-post: [email protected]
Tid för genomförande:
Läsåret 20xx/xx
Lokal:
Undervisningen i X sker i uppdragsgivarens lokaler och de tillfällen som
är i Skövde står Högskolan för lokalen.
Totalkostnad:
Kostnaden för uppdraget är XX SEK exkl moms per deltagare upp till XX
deltagare. I kostnaden ingår planering, genomförande, examination,
lokaler samt resor för högskolans personal. Möjlighet finns till 2
omtentor.
Fakturering:
Fakturering görs efter påbörjad kurs, betalningsvillkor 30 dagar netto.
Faktureringsadress enligt ovan.
Giltighetstid:
Offerten gäller tom 20XX-xx-XX, vänligen bekräfta till kontaktperson via
post alternativt e-post
Övrigt:
Skövde 20xx-xx-xx
X
Prefekt
Institutionen för X
Högskolan i Skövde
Bilagor:
1. Schema
2. Kursplan
3. Allmänna villkor för uppdragsutbildning
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
POSTADRESS
Box 408,
541 28 SKÖVDE
BESÖKSADRESS
Högskolevägen
TELEFON
0500-44 80 00
FAX
0500-41 63 25
E-POST
[email protected]
INTERNET
www.his.se
PLUSGIRO
78 81 40-2