Utbud av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde vt 2016

advertisement
HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Rektor
BESLUT
2015-05-19
Dnr HS 2015/270
Utbud av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde vt 2016
Härmed fastställs utbudet av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde vårterminen
2016. Beslutet innebär att den förteckning över utbudet av utbildningsprogram
vårterminen 2016 som fastställdes 2015-04-13 revideras.
Skälet till att beslutet revideras är att programtillfällen för Biomedicin magisterprogram 60 hp ställs in.
Uppgifterna om programutbudet har lämnats av prefekten vid Institutionen för
biovetenskap och Institutionen för hälsa och lärande. Beslutet fattas efter föredragning
av utbildningshandläggare Natasa Facol.
Sigbritt Karlsson
Natasa Facol
Kopia till
Högskoleledningen
Fakultetsnämnden
Prefekter
Berörda avdelningschefer och berörda ämnesföreträdare
Chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd
Berörda kommunikatörer
Studentkåren
HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Rektor
FORTECKNING
2015-05-19
Dnr HS 2015/270
Utbud av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde vt 2016
I denna förteckning anges de utbildningsprogram som ska ingå i programutbudet vid
Högskolan i Skövde vårterminen 2016. Detta innebär att programtillfällen för dessa
program erbjuds för nya studenter.
Programmen ges normalt på campus och antagning sker via den nationella omgången
(anmälan 15 september -15 april). Om programmen erbjuds på distans och/eller via den
internationella antagningsomgången (1 juni - 15 augusti) anges detta särskilt.
1
Institutionen för biovetenskap
Förutbildning
Teknisk basutbildning 41,5 hp
Avancerad nivå
Bioinformatik - magisterprogram 60 hp (även internationell antagningsomgång)
Infektionsbiologi - magisterprogram 60 hp (även internationell antagningsomgång)
Infektionsbiologi - masterprogram 120 hp (även internationell antagningsomgång)
Tumörbiologi - masterprogram 120 hp (även internationell antagningsomgång)
2
Institutionen för hälsa och lärande
Grundnivå
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards