CV - Markus Niklasson

advertisement
CV
2005-03-06
MARKUS NIKLASSON 810801
Enekullegatan 12B, 418 75 Göteborg
[email protected]
Erfarenheter
Mjukvarutestare, Boss Media AB, feb. 2005 – pågående.
Jag arbetar för närvarande som mjukvarutestare på Boss Media AB i Växjö. Jag ingår i ett
projekt som utvecklar ett nytt back office-system. För närvarande befinner vi oss fortfarande i
designfasen vilket betyder att arbetet just nu innebär mycket planering och dokumentation.
Utbildning
Filosofie magisterexamen med huvudämnet datavetenskap, Högskolan i Skövde, 2004.
Ett datavetenskapligt påbyggnadsår som pågick från hösten 2003 till våren 2004 gav mig en
filosofie magisterexamen med huvudämnet datavetenskap på sammanlagt 160 poäng.
Exempel på kurser som ingick: ”Database Systems”, ”Information Systems Engineering” och
”Informationssystem – Analys och design”. Magisterarbetet behandlade problem med extern
data i data warehouse.
Filosofie kandidatexamen med inriktning mot ekonomiska informationssystem,
Högskolan i Skövde, 2003.
Dataekonomiska programmet på 120 poäng gav en bred grund inom IT/IS men var inriktat
främst mot informationssystemsutveckling och databaser. Dessutom ingick även kurser i
ekonomi och logistik. Exempel på kurser är: ”Datalagerhantering och datautvinning”,
”Databassystem - konstruktion” och ”Databassystem – forskning och utveckling”.
Examensarbetet behandlade användningsområden för extern data i data warehouse.
Övriga erfarenheter
Handledare i kursen ”Projekt i ekonomiska informationssystem”, Högskolan i Skövde,
2004
Under våren 2004 var jag handledare för fyra grupper som arbetade med projekt inom
ekonomiska informationssystem. Under handledningen utvecklades min förmåga att sätta
mig in i andras tankegångar och anpassa diskussioner utifrån studenternas kunnande och
bakgrund. Handledarrollen innebar att ge kommentarer på rapportutkast som studenterna
producerade, agera bollplank och vara ett allmänt stöd under projektets gång. Jag var även
med och bedömde studenternas insats under betygsättningen.
Handledare i kursen ”Procedurell Programmering”, Högskolan i Skövde, 2001-2003
Jag var handledare under fyra läsperioder och lärde ut det procedurella tankesättet med
Pascal som fokus. Under handledningsperioden utvecklade jag min pedagogiska förmåga
och min sociala sida, samtidigt som jag lärde mig att sätta mig in hur andra tänker och hjälpa
andra. Jag blev dessutom bra på att hitta fel i programkod. I handledningarna ingick två
moment, dels ett föreläsningsinriktat moment där exempel gicks igenom i helklass, och dels
det klassiska handledarmomentet där jag hjälpte studenterna med alla tänkbara problem de
stötte på under programmeringen. Som handledare rättade jag även inlämningsuppgifter och
tentor.
CV
2005-03-06
Övriga uppdrag, Högskolan i Skövde, 2001-2003
Jag har gjort enstaka handledningar i kurserna ”Introduktion till programmering” och
”Introduktion till IT”. Jag har även rättat en tenta i kursen ”Informationssystem – Användning
och utveckling”. Jag har även varit fadder för att introducera nya studenter till högskolan.
Språk
Svenska – Modersmål
Engelska – Mycket bra i både tal och skrift
Tyska – Grundläggande förståelse
Programmeringsspråk, operativsystem & applikationer
Pascal
Java
C
C++
Visual Basic
Prolog
– Mycket goda kunskaper
– Mycket goda kunskaper
– Goda kunskaper
– Grundläggande kunskaper
– Grundläggande kunskaper
– Goda kunskaper
PHP
HTML, XHTML
XML
SQL
– Goda kunskaper
– Goda kunskaper
– Grundläggande kunskaper
– Mycket goda kunskaper
Windows 9x, Me, XP – Mycket goda kunskaper
Solaris
– Goda kunskaper
MS Office
Dreamweaver
Delphi
Adobe Photoshop
Quality Center 8.0
– Mycket goda kunskaper
– Goda kunskaper
– Goda kunskaper
– Goda kunskaper
– Goda kunskaper
Publikationer
Strand, M., Wangler, B. and Niklasson, M. (2004) External data incorporation into data
warehouses: an exploratory study of identification and usage practices in banking
organizations, In CAiSE Forum at the 16th International Conference on Advanced
Information Systems Engineering (CAiSE'04), June 7-11, Riga, Latvia. (to appear)
Övrigt
Innehar B-körkort.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards