Uploaded by elinne2012

Skydda din idé

advertisement
Elinne Rosenkvist HV16D
Produkt 1:
Vans strumpor
Mönsterskydd/Designskydd för att dessa strumpor har en specifik logga och design på strumporna
och för att ingen ska sno designen måste dom ha detta skydd. Detta skydd skyddar mot kopiering av
produktens utseende, form eller mönster. Detta skyddar strumpan mot kopiering i först 5 år och sen
25 år. Skyddar denna produkt både i industri och hantverksområdet.
Varumärkesskydd gäller även för dessa strumpor eftersom texten Vans används ofta på strumporna.
Varumärkesskyddet skyddar kännetecknet av ett företag eller uppfinnarens tjänster/varor. Detta
skyddar en figur, ord, bokstäver, siffror eller ljud. Detta gäller i tio år och kan förlängas med 10 år åt
gången.
Upphovsrättsskydd för att uppfinnaren/företaget har bestämmelserätt över hur produkten ska
användas. Detta skyddar även mot kopiering av produkten. Detta skydd behöver man inte söka till
utan tillkommer utan ansökan. Skyddet kommer automatisk så fort verket är tillverkat. Håller i upp
till 70 år efter upphovsmakarens död. Att bryta mot denna lag kan man få böter eller fängelse i upp
till 2 år.
Produkt 2:
Iphone 7+.
Patentskydd för att denna telefon var/är en ny uppfinning och fanns inget liknande innan och
tillverkas inom industri. Ett patent på en Iphone hindrar någon annan att använda/tillverka
uppfinningen i upp till 20 år. Går dock inte att ansöka om ett patent jorden runt man får söka i varje
land enskilt.
Upphovsrättsskydd för att uppfinnaren/företaget har bestämmelserätt över hur produkten ska
användas. Detta skyddar även mot kopiering av produkten. Detta skydd behöver man inte söka till
utan tillkommer utan ansökan. Skyddet kommer automatisk så fort verket är tillverkat. Håller i upp
till 70 år efter upphovsmakarens död. Att bryta mot denna lag kan man få böter eller fängelse i upp
till 2 år.
Mönsterskydd/Designskydd för att denna telefon har en specifik logga och design och för att ingen
ska sno designen måste dom ha detta skydd. Detta skydd skyddar mot kopiering av produktens
utseende, form eller mönster. Detta skyddar Iphone mot kopiering i först 5 år och sen 25 år. Skyddar
denna produkt både i industri och hantverksområdet.
Download