Spåra.
två
Ringa in alla tvåor.
1 3 1
3
1
1
1
2
2
1 2
1 2 3 2 2 3
2 1 2 3 3
6 Siffror och tal 0 – 5
© Askunge Förlag AB ∙ Kopiering tillåten
3
Rita två saker i rutan.
© Askunge Förlag AB ∙ Kopiering tillåten
Skriv 2 där det finns två pennor.
Siffror och tal 0 – 5 7
Ringa in alla knappar som bara har 2 hål.
0
1
2
3
4
5
6
noll
ett
två
tre
fyra
fem
sex
Tallinje.indd 1
8 Siffror och tal 0 – 5
© Askunge Förlag AB ∙ Kopiering tillåten
Rita ett X över 2 på tallinjen.
7
sju
Ringa in 2 kronor.
Det finns 2 kakor.
Hur kan Mira och Tim dela på kakorna?
Mira
Tim
0
2
© Askunge Förlag AB ∙ Kopiering tillåten
Dela upp talet 2 på olika sätt.
Siffror och tal 0 – 5 9