foretaget-maste-lona-sig

advertisement
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Räkna ut resultat
Intäkter
− Kostnader
= Resultat
9:1
Inkomst
Intäkt
Inbetalning
= när vi säljer varor och tjänster
= inkomsten för en viss period
= när kunden betalar
Utgift
Kostnad
Utbetalning
= när vi anskaffar en resurs, gör ett inköp
= när utgiften (resursen) förbrukas
= när vi betalar
Begreppen hänger ihop parvis:
•
Inkomst och utgift handlar om själva affärsuppgörelsen.
•
Intäkt och kostnad används när man beräknar företagets lönsamhet.
•
Inbetalning och utbetalning används när man är intresserad av företagets
betalningar.
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Grundbegreppen
9:2
Räkna ut varukostnad
Grundprincipen:
Ingående lager
Ett exempel
+ Inköp under året
Inköp under året
+ 1 275 000
– Utgående lager
Utgående lager
–
= Varukostnad
Varukostnad
= 1 335 000
Ingående lager
290 000
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
350 000
9:3
Räkna ut värdeminskning
=
livslängd
250 000 kr
5 år
=
= 50 000 kr
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Värdeminskning =
investering
9:4
Räkna ut värdeminskning med restvärde
=
livslängd
158 000 – 60 000 kr
= 19 600 kr
5 år
=
=
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Värdeminskning =
investering – restvärde
9:5
Intäkter
Försäljning
4 200 000
Kostnader
Varukostnad
Värdeminskning
Löner
Övriga kostnader
2 600 000
110 000
960 000
350 000
Summa kostnader
4 020 000
Resultat
180 000
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
Räkna ut resultatet
9:6
Företagets vinst
Vinsten ska räcka till
• Lön till ägaren
• Ränta på satsat kapital
• Reserver för framtida behov
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
• Pengar till framtida investeringar
9:7
Förbättra resultatet
Tre metoder för att förbättra resultatet
• Sälj mer
• Höj priset
Access – Företagsekonomi 1. Kopiering tillåten © Liber AB
• Minska kostnaderna
9:8
Download